Představení projektu GAČR Junior star 2023

V tomto díle webového seriálu se můžete seznámit s výběrovými projekty JUNIOR STAR, jejichž řešení započalo v lednu letošního roku.

Je zde představen projekt  dr. Zuzany Kúkelové, která v rámci svého JUNIOR STAR projektu navazuje na své již dříve vyvinuté metody řešení těchto složitých matematických rovnic. Tyto metody propojí se strojovým učením a neuronovými sítěmi, čímž umožní například volbu vhodného algoritmu pro daný problém v reálném čase.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická