Cena rektora za vynikající dizertační práci

Cena rektora ČVUT 2021 za vynikající doktorskou práci byla udělena Ing. Tomáši Hodaňovi, Ph.D. za jeho práci „Pose Estimation of Specific Rigid Objects“ a Mgr. Dmytro Mishkinovi , Ph.D. za práci „Learning and Crafting for the Wide Multiple Baseline Stereo“.

Více informací o udělených Cenách rektora je k dispozici zde.

Moc oběma gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická