Ing. Tomáš Dlask obhájil svou dizertační práci

Ing. Tomáš Dlask úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Block-Coordinate Descent and Local Consistencies in Linear Programming

Školitel: doc. Ing. Tomáš Werner, Ph.D.

Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická