Václav Křemen obhájil svou dizertační práci

Václav Křemen úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Automated Assessment of Endocardial Electrograms Fractionation in Human (školitel: Doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická