Laureáti Ceny Wernera von Siemense 2023

Gratulujeme Jekatěrině Jaroslavcevě, vedoucímu její práce prof. Ondřeji Chumovi a také Vojtovi Spurnému a jeho školiteli dizertační práce doc. Martinovi Saskovi k velkému úspěchu v letošním ročníku Cen Wernera von Siemense.

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a zároveň Cenu Wernera von Siemense za druhé místo v kategorii Nejlepší diplomová práce získala Ing. Jekatěrina Jaroslavceva za práci s názvem Nový algoritmus pro spojování 3D energetických depozitů založený na grafových neuronových sítích pro experiment CMS na velkém hadronovém urychlovači v CERNu. Kategorie nejlepší diplomová práce je určena pro všechny talentované studenty, jejichž diplomové práce se zaměřují na technická, přírodovědná, medicínská a IT témata.

V kategorii nejlepší disertační práce získal 2. místo Ing. Vojtěch Spurný, Ph.D. s prací Komplexní systém pro rychlé a spolehlivé nasazení spolupracujících autonomních letounů. Jeho práce vznikala ve skupině Multirobotických systémů.  Vojta se také umístil na 2. místě v kategorii Nejlepší absolventská práce na téma Průmysl 4.0.

Více informací o letošních cenách Wernera von Siemense je k dipozici na fakultních webových stránkách. Fotografie, medailonky vítězů a další podklady jsou ke stažení na: www.siemenspress.cz

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická