Diploma and bachelor theses

diploma

DEBUG: found in cache:
TypeAuthor and work titleSupervisorYearprogdisc
BP Benedikt Ondřej: Steiner Point and Its Fuzzy Generalization (PDF)Navara Mirko 2016 OI Informatika a počítačové vědy
BP Petr Matěj: Hidden Variables in Mathematical Models of Quantum Structures (PDF)Navara Mirko 2016 OI Informatika a počítačové vědy
BP Leonard Mentzl: Directional Statistics for Prediction of Quasiperiodic Time Series (PDF)Navara Mirko 2020 OI Informatika a počítačové vědy
BP Václav Voráček: Graph Theory and Quantum Structures (PDF)Navara Mirko 2019 OI Informatika a počítačové vědy
BP Alexej Popovič: Approximation by Fuzzy Conjunctions (PDF)Navara Mirko 2020 KYR
BP Kamila Houšková: The Interplay of Triangular Norms and Their Generators (PDF)Navara Mirko 2023 OI Základy umělé inteligence a počítačových věd
BP Michal Slouka: Reichenbach's Common Cause Principle (PDF)Navara Mirko 2023 OI Základy umělé inteligence a počítačových věd
DP Václav Voráček: Combinatorial Methods in the Study of Quantum Structures (PDF)Navara Mirko 2021 OI Počítačové vidění a digitální obraz
BP Krupka Tomáš: Detection of Object Orientation from an Image Navara Mirko 2012 OI Informatika a počítačové vědy (bakalářský)
BP Šustr Michal: Detection of Moving Objects in Astronomic Images Navara Mirko 2013 KYR Systémy a řízení (bakalářský)
Responsible person: Petr Pošík