Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška - Jaroslav Moravec

On 2023-09-18 09:30:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška Mgr. Jaroslava Moravce z doktorského studijního
programu Informatika se uskuteční dne 18. 6. 2023 od 9:30 hodin v
místnosti č.KN:E-218, Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní formou.
Zájemcům o účast z řad veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím
připojení ke schůzce MS TEAMs
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0mOuXWQoa-YG5epZXjbMo5FSIN1d26yhqiryqdCBTe41%40thread.tacv2/1694528275411?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: faiglj@fel.cvut.cz
nejpozději do 15.9.2023.

State Doctoral Exam of Jaroslav Moravec in the Doctoral Study program
Computer Science will take place on September 18th, 2023 from 9:30 a.m., in
room
KN:E-218, Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form.
Members of the public can participate via MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0mOuXWQoa-YG5epZXjbMo5FSIN1d26yhqiryqdCBTe41%40thread.tacv2/1694528275411?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be directed via e-mail to
the chairman of the committee: faiglj@fel.cvut.cz no later than June 15th.
Responsible person: Petr Pošík