Role algoritmů umělé inteligence při hledání účinné léčby nádorových onemocnění

Role algoritmů umělé inteligence při hledání účinné léčby nádorových onemocnění
Algoritmy umělé inteligence vědců z Fakulty elektrotechnické ČVUT a Lékařské fakulty UP v Olomouci pomáhají urychlovat vývoj protinádorových léčiv. Při hledání účinné léčby nádorových onemocnění budou hrát stále větší roli algoritmy umělé inteligence. Metody strojového učení totiž dokáží výrazně snížit čas, úsilí a náklady spojené s vývojem nových léčiv. Na jejich objevování spolupracují informatici z katedry kybernetiky Fakulty …read more

IBM Great Minds

IBM, as every year, opens the prestigious Great Minds internships at IBM’s laboratories in Zürich, Johannesburg and Nairobi https://www.zurich.ibm.com/greatminds/ To apply and for more information about the cooperation, please contact Jan Louda (jan_louda@cz.ibm.com) Applications are accepted until March  4, 2019. Who interested in biomedical applications may apply for a recommendation to prof. Jan Kybic http://cmp.felk.cvut.cz/~kybic

Rozhovor s prof. Chang-hee (Andy) Wonem

Od února do června 2019 bude na ČVUT v rámci programu Fulbright-ČVUT Distinguished Chair působit prof. Chang-hee Won z Temple University v Pennsylvanii, USA. Zabývá se senzory a zpracováním jejich signálů a pokročilou teorií řízení. Jeho hostitelem bude prof. Jan Kybic z katedry kybernetiky FEL. Rozhovor s prof. Wonem vyjde v české verzi v časopise Pražská technika.

Ing. Jiří Borovec obhájil svou dizertační práci

Ing. Jiří Borovec úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Analýza mikroskopických obrázků  (školitel: prof. Dr. Ing. Jan Kybic). Gratulujeme!

Miguel Amável dos Santos Pinheiro obhájil svou dizertační práci

Miguel Amável dos Santos Pinheiro úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Graph and Point Cloud Matching for Image Registration (školitel: prof. Jan Kybic). Gratulujeme!

Ocenění pro článek Jiřího Borovce a Jana Kybice

Článek “Binary pattern dictionary learning for gene expression representation in drosophila imaginal discs” autorů Jiřího Borovce a Jana Kybice získal ocenění Best Paper Award na workshopu MCBMIIA 2016. Gratulujeme!

Výsledky skupiny BIA v magazínu Technicall

Výsledky výzkumné skupiny BIA (Biomedical Imaging Algorithms) vedené doc. Janem Kybicem jsou prezentovány v časopisu Technicall (1/2014). Více se dočtete v článcích Počítač v roli patologa a Užitečný nástroj pro genetiky.

Juan David Garcia-Arteaga obhájil svou dizertační práci

Juan David Garcia-Arteaga úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Multichannel Image Information Similarity Measures: Applications to Colposcopy Image Registrations (školitel: doc. Jan Kybic). Gratulujeme!
Za obsah zodpovídá: Petra Rosická