IBM Great Minds

IBM, as every year, opens the prestigious Great Minds internships at IBM’s laboratories in Zürich, Johannesburg and Nairobi https://www.zurich.ibm.com/greatminds/ To apply and for more information about the cooperation, please contact Jan Louda (jan_louda@cz.ibm.com) Applications are accepted until March  4, 2019. Who interested in biomedical applications may apply for a recommendation to prof. Jan Kybic http://cmp.felk.cvut.cz/~kybic

KESW 2016: Mezinárodní konference “Knowledge Engineering and Semantic Web”

ČVUT FEL hostila šestý ročník mezinárodní konference Knowledge Engineering and Semantic Web (KESW 2016, 21. – 23. září). Konferenci pořádala katedra kybernetiky, skupina znalostních a informačních systémů, ve spolupráci s ITMO University (Rusko).

KESW 2016: Mezinárodní konference “Knowledge Engineering and Semantic Web” (21. – 23. 9. 2016)

ČVUT FEL hostilo šestý ročník mezinárodní konference Knowledge Engineering and Semantic Web (KESW 2016). Konferenci pořádala katedra kybernetiky, skupina znalostních a informačních systémů, ve spolupráci s ITMO University (Rusko).

Miroslav Blaško obhájil svou dizertační práci

Miroslav Blaško úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Template-based Ontology Evolution (školitel: doc. Zdeněk Kouba). Gratulujeme!

KESW 2016: Mezinárodní konference “Knowledge Engineering and Semantic Web”

ČVUT FEL bude hostit šestý ročník mezinárodní konference Knowledge Engineering and Semantic Web (KESW 2016). Konferenci pořádá katedra kybernetiky, skupina znalostních a informačních systémů, ve spolupráci s ITMO University (Rusko). Konference uvítá originální příspěvky v oblasti ontologií, reprezentace znalostí, sémantického webu a propojených dat. Více informací naleznete na adrese http://kesw.cz. Deadline pro abstrakty je 15. …read more

V grantové soutěži GAČR za rok 2015 uspěli 3 členové naší katedry

V grantové soutěži GAČR za rok 2015 uspěli 3 členové naší katedry, a získali tak granty pro roky 2016-2018: Ing. Tomáš Werner, Ph.D. – řešitel – téma Pravděpodobnostní grafové modely a hluboké učení, Ing. Petr Křemen, Ph.D. – spoluřešitel – grant spolu s MFF UK, Ing. Daniel Novák, Ph.D. – spoluřešitel – grant spolu s …read more

Petr Křemen obhájil svou dizertační práci

Petr Křemen úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Building Ontology-Based Information Systems (školitel: doc. Zdeněk Kouba). Gratulujeme!
Za obsah zodpovídá: Petra Rosická