Dr. Daniel Novák v Českém rozhlase

Náš kolega, dr. Daniel Novák, ze skupiny Nature Inspired Technologies, byl hostem Studia Leonardo stanice Plus Českého rozhlasu. Hovořil o mobilní aplikaci, která pomáhá v boji s cukrovkou (diabetem) u dětí. Děkujeme za reprezentaci naší katedry.

V grantové soutěži GAČR za rok 2015 uspěli 3 členové naší katedry

V grantové soutěži GAČR za rok 2015 uspěli 3 členové naší katedry, a získali tak granty pro roky 2016-2018: Ing. Tomáš Werner, Ph.D. – řešitel – téma Pravděpodobnostní grafové modely a hluboké učení, Ing. Petr Křemen, Ph.D. – spoluřešitel – grant spolu s MFF UK, Ing. Daniel Novák, Ph.D. – spoluřešitel – grant spolu s …read more

Daniel Novák v Českém rozhlasu

Daniel Novák byl hostem pořadu Kontakt dvojky Českého rozhlasu, kde představil svůj výzkum na poli asistivních technologií. Děkujeme za reprezentaci naší katedry!

Tomáš Sieger obhájil svou dizertační práci

Tomáš Sieger úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Processing and Statistical Analysis of Single-Neuron Recordings (školitel: prof. Olga Štěpánková). Gratulujeme!

Vratislav Fabián obhájil svou dizertační práci

Vratislav Fabián úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Neinvazivní měření krevního tlaku založené na oscilometrickém principu (školitel: prof. Olga Štěpánková). Gratulujeme!

Petr Novák obhájil svou dizertační práci

Petr Novák úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Objektivizace a podpora pro diagnostiku a rehabilitaci strabismu (školitel: prof. Olga Štěpánková). Gratulujeme!

Lenka Nováková obhájila svou dizertační práci

Lenka Nováková úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Visualization data for Data Mining (školitel: prof. Olga Štěpánková). Gratulujeme!
Za obsah zodpovídá: Petra Rosická