V grantové soutěži GAČR za rok 2015 uspěli 3 členové naší katedry

V grantové soutěži GAČR za rok 2015 uspěli 3 členové naší katedry, a získali tak granty pro roky 2016-2018:

  • Ing. Tomáš Werner, Ph.D. – řešitel – téma Pravděpodobnostní grafové modely a hluboké učení,
  • Ing. Petr Křemen, Ph.D. – spoluřešitel – grant spolu s MFF UK,
  • Ing. Daniel Novák, Ph.D. – spoluřešitel – grant spolu s 1. LF UK.

Všem třem kolegům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při řešení projektů!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická