Nový projekt H2020 projekt AERIAL-CORE

Dr. Martin Saska získal a stal se hlavním řešitelem na straně ČVUT nového evropského grantu programu H2020 “AERIAL-CORE: AERIAL Kognitivní integrovaný víceúčelový robotický systém s rozšířeným provozním dosahem a bezpečností”! Projekt koordinuje Universita v Seville.

Hlavním cílem projektu AERIAL-CORE je vývoj základních technologických modulů a integrovaného leteckého kognitivního robotického systému, který bude mít bezprecedentní schopnosti v operačním dosahu a bezpečnosti při interakci s lidmi, tzv. Aerial Co-Workers (ACW), pro aplikace, jako je inspekce a údržba velkých lineárních infrastruktur. Systém bude integrovat letecké roboty s různými charakteristikami a bude vyhovovat následujícím požadavkům:
● Dlouhá vzdálenost (několik kilometrů) a místní velmi přesná (subcentimetrická) kontrola infrastruktury
● Údržba založená na letecké manipulaci zahrnující silové interakce
● Letecká spolupráce pomáhá lidem bezpečně a efektivně při inspekcích a údržbě

Gratulujeme k tomutu úspěchu!

Animace prezentující cile projektu:

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická