Nový ERC.cz Grant

Doc. Mgr. Ondrej Chum, Ph.D. uspěl v soutěži o ERC Grant

Generalized Image Retrieval and Relation Discovery
V projektu budou generalizovány poznatky v oblasti získávání souvisejících obrazů mimo hledání vizuálně podobných obrazů. Tým bude studovat různé definice příbuznosti, zkoumat algoritmy pro efektivní vyhledávání a odvodit nové reprezentace, které podporují vyhledávání a objevování souvisejících obrázků. Aplikace sahají od vizuální lokalizace pod významnou změnou pohledu a osvětlení (den a noc), přes vyhledávání rozmanitosti v různých prostředích (změny v městských zónách nebo vývoj ledovce), multimodální vyhledávání (načtení obrazu na základě skici), vyhledávání případů v medicíně (nalezení podobného vyšetření) nebo zobrazení dalších pacientů ke zlepšení diagnózy).

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická