Antonín Komenda obhájil svou dizertační práci

Antonín Komenda úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Domain-Independent Multiagent Plan Repair (školitel: prof. Michal Pěchouček). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická