Branislav Bošanský obhájil svou dizertační práci

Branislav Bošanský úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Iterative Algorithms for Solving Finite Sequential Zero-Sum Games (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická