Viliam Lisý obhájil svou dizertační práci

Viliam Lisý úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Monte Carlo Tree Search in Imperfect-Information Games (školitel: Prof. Michal Pěchouček). Gratulujeme!

Andra biverkningar: Biverkningarna av Tabletter är mindre och kan enkelt hanteras.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická