(English) Call for Valeo.AI-sponsored PhD student/researcher

Překlad neexistuje.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická