Nový ERC.cz Grant

Generalized Image Retrieval and Relation Discovery - a new ERC.cz Grant
Doc. Mgr. Ondrej Chum, Ph.D. uspěl v soutěži o ERC Grant Generalized Image Retrieval and Relation Discovery V projektu budou generalizovány poznatky v oblasti získávání souvisejících obrazů mimo hledání vizuálně podobných obrazů. Tým bude studovat různé definice příbuznosti, zkoumat algoritmy pro efektivní vyhledávání a odvodit nové reprezentace, které podporují vyhledávání a objevování souvisejících obrázků. Aplikace …read more

CyberSpace katedry kybernetiky

CyberSpace katedry kybernetiky
Hledáte vhodné téma své bakalářské či diplomové práce nebo zajímavou letní brigádu? Katedra kybernetiky vás zve na CyberSpace, neformální setkání nad kávou a občerstvením, kde vám představíme některé z projektů, na nichž pracujeme a do nichž se můžete zapojit, ať už formou letní brigády nebo bakalářské či diplomové práce. Je to výborná příležitost osobně poznat …read more

35. Pražský informatický seminář: Josef Šivic: Automatické vizuální rozpoznávání: od internetových obrázků ke strojům, které vidí

Zveme vás na přednášku Josefa Šivice, pořádanou v rámci Pražského informatického semináře. Kdy a kde: 26. dubna 2018 v 16:00 v posluchárně S5, MFF UK – Malostranské nám. 25, Praha 1.

29. Setkání s hudbou – Zemlinského kvarteto

Zveme vás na koncert Zemlinského kvarteta. Koncert se koná v rámci série Setkání s hudbou. Koncert je určen pro studenty a zaměstnance ČVUT (a jejich hosty). Místo: posluchárna KN:E-107, pondělí 9. dubna 2018 v 18.30.

34. Pražský informatický seminář: Libor Barto Symetrie ve výpočetní složitosti

Zveme vás na přednášku Libora Barta, pořádanou v rámci Pražského informatického semináře. Kdy a kde: 22. března 2018 v 16:00 v posluchárně KN:E-107, Karlovo nám. 13, Praha 2. Side effects may increase as doses increase and after the dose-limiting effect. Users who have used any other drugs or medications before taking Lisinopril online, or who …read more

BIOSIGNAL CHALLENGE 2018

BIOSIGNAL CHALLENGE 2018
Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze, Neurologická klinika 1. LF UK, HUMUSOFT a MathWorks vyhlašují studentskou soutěž BIOSIGNAL CHALLENGE 2018, která je v letošním roce zaměřena na detekci Parkinsonovy choroby pomocí řečových promluv v programovém prostředí MATLAB. Podrobnější informace naleznete na stránkách soutěže.

33. Pražský informatický seminář: Milan Paluš: Kauzalita, informace a čas

Zveme vás na přednášku Milana Paluše, pořádanou v rámci Pražského informatického semináře. Kdy a kde: 22. února 2018 v 16:00 v posluchárně S5, MFF UK – Malostranské nám. 25, Praha 1.

32. Pražský informatický seminář: Růžena Bajcsy: Personalizovaný model kinematiky a dynamiky fyzických aktivit

Zveme vás na přednášku Růženy Bajcsy, pořádanou v rámci Pražského informatického semináře. Kdy a kde: 18. ledna 2018 v 16:00 v posluchárně KN:E-301, Karlovo nám. 13, Praha 2.
Za obsah zodpovídá: Helena Houšková