Jan Stria obhájil disertační práci

RNDr. Jan Stria úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Visual Perception of Garments for their Robotic Manipulation
Školitel: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc, Co-Supervisor: doc. RNDr. Daniel Průša, Ph.D
Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická