Nový projekt GAČR EXPRO

Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D. získal pětiletý grantový projekt excelence v základním výzkumu “GAČR EXPRO” (https://gacr.cz/grantove-projekty-excelence-v-zakladnim-vyzkumu-expro/) na téma “Vědomí celého povrchu těla pro bezpečnou a přirozenou interakci: od mozku ke kolaborativním robotům”. Tento projekt bude se svou skupinou řešit v letech 2020-2024.

Roboty opouštějí oplocenky v továrních halách a začínají sdílet pracovní a postupně i životní prostor s lidmi, což vyžaduje, aby se uměly dynamicky přizpůsobit nepředvídatelným interakcím s lidmi a zároveň aby byla stále zaručena bezpečnost. Na rychle rostoucím trhu s kolaborativními roboty je bezpečnost zajišťována pomocí speciálních technologií jako omezení síly robotu či detekce kontaktu a zastavení na základě měření síly. Lidé si však uvědomují celé své tělo v prostoru na základě dynamické fúze multimodálních senzorických informací, díky čemuž jsou schopni adaptivních a flexibilních reakcí přizpůsobených kontextu. Prvním cílem projektu je tak lépe porozumět mechanismům reprezentací těla a peripersonálního prostoru v mozku pomocí vtělených výpočetních modelů na humanoidních robotech. Výstupy těchto modelů budou využity k hlavnímu cíli projektu: návrhu nových modulů pro percepci a řízení robotů sdílejících prostor s člověkem.

Cíle projektu:
Vtělené výpočetní modely reprezentací těla a peripersonálního prostoru
Výpočetně optimální a transparentní reprezentace peripersonálního prostoru
Reprezentace pracovního prostoru spolupráce a metody řízení pro interakci člověka s robotem v souladu s bezpečnostními normami

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická