Prof. Jiří Matas zvolen řádným členem Učené společnosti ČR

Učená společnost České republiky na svém 28. valném shromáždění 17. května 2022 zvolila řádným členem profesora Jiřího Matase.

„Učená společnost ČR si je plně vědoma zásadní důležitosti rychle se rozvíjející oblasti umělé inteligence a strojového učení pro společnost, a tak si váží toho, že se Jiří Matas stal jejím členem,” uvedl k jeho zvolení dr. Ivo Starý z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, který současně působí jako vědecký tajemník Učené společnosti České republiky.

„Jiří Matas prokázal svoji mimořádnou excelenci v oblasti výzkumu umělé inteligence, a to v mezinárodním měřítku. Je vynikajícím expertem v oboru technických věd a nepřehlédnutelnou vědeckou osobností. Předmětem jeho zájmu je základní a aplikovaný výzkum zaměřený na počítačové vidění a strojové učení s akcentem na rozpoznávání a načítání objektů, učení reprezentace, sledování, rozpoznávání textu a minimální problémy v počítačovém vidění. Jiří Matas publikoval více než 250 původních prací v recenzovaných časopisech a na konferencích a ohlas jeho díla je na mezinárodním poli mimořádný: je jedním z nejcitovanějších českých vědců,” shrnul důvody pro přijetí prof. Jiřího Matase dr. Ivo Starý. Připomněl také, že Jiří Matas se v rámci své pedagogické činnosti soustavně věnuje výchově studentů, z nichž někteří pod jeho vedením dosáhli vynikajících výsledků.

Učená společnost České republiky sdružuje významné vědce působící na českém území. Učená společnost České republiky byla ustavena 10. května 1994 na slavnostním zasedání ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. V současné době má Učená společnost 110 členů řádných, 52 členů zahraničních a 16 členů emeritních.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická