Cenu NEURON 2023 pro nadějné vědce získala Zuzana Kúkelová

Gratulujeme Zuzaně Kúkelové k obrovskému úspěchu! Zuzana se stala laureátkou Ceny Neuron 2023 pro nadějné vědce v oboru computer science za výzkum v oblasti počítačového vidění.

Cena Neuron je udělována českým vědkyním a vědcům za dosavadní výsledky a jako povzbuzení do další práce a jedná se o prestižní ocenění pro mladé vědce i pro osobnosti s mezinárodním přesahem. O udělení Ceny Neuron rozhoduje vědecká rada v sedmi oborech – matematika, fyzika, chemie, biologie, medicína, computer science a společenské vědy.

Video ze slavnostního předávání je k dispozici zde https://www.youtube.com/watch?v=HOjy3z72THc, od času 35:40.

Článek v Novinkách na fakultních webových stránkách je k dispozici zde.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická