Drony skupiny MRS zkontrolovaly elektrické vedení u Libomyšle

Drony skupiny MRS zkontrolovaly elektrické vedení u Libomyšle
Ve spolupráci se skupinou ČEPS autonomní drony skupiny MRS provedly demo inspekci elektrického vedení u Libomyšle, a demonstrovaly tak stávající výsledky výzkumu a výstupy práce na evropském projektu Aerial-Core. Elektrické vedení bylo zkontrolováno skupinou autonomně letících dronů, které během letu pořídily různé foto a video záznamy (např. detailní záběry jednotlivých izolátorů). Součástí demonstrace byla také …read more

Prof. Mirko Navara zvolen do Akademického senátu FEL ČVUT

Prof. Mirko Navara byl zvolen do Akademického senátu FEL ČVUT pro funkční období 2016 – 2019. Velice gratulujeme!

Byl spuštěn nový studentský portál

V říjnu 2014 byl spuštěn nový studentský portál, jehož cílem je agregovat relevantní informace z různých informačních systémů školy na jednom místě.
Za obsah zodpovídá: Petra Rosická