Yash Patel obhájil svoji dizertační práci

Yash Patel úspěšně obhájil svoji dizertační práci Neural Network Training and Non-Differentiable Objective Functions /školitel prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D./. Yash byl prvním studentem, který obhájil svoji dizertační práci a byl mu udělen titul Ph.D. v novém studijním programu Computer Science.

Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická