(Česky) Česká televize i Český rozhlas informovaly o úspěchu našich robotiků a získání subvence v DARPA Grantu

Responsible person: Petra Rosická