Our scientists tested a special drone in Stara Boleslav

Our scientists tested a special drone in Stara Boleslav
Radiožurnál on Sept 7, 2021 reported on the testing of a special firefighting drone More details in the press release of FEE CTU

Tomas Baca defended his PhD thesis

Ing. Tomáš Báča succesfully defended his PhD thesis entitled Cooperative Sensing by a Group of Unmanned Aerial Vehicles Supervisor: Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat., Co-Supervisor: Ing. Michal Platkevič, Ph.D Congratulations!

Capek would be surprised – A robot from CTU will take part in a competition for millions of dollars

Forbes magazine published comprehensively and with great interest about our SPOT robot and participation in the DARPA Subterranean Challenge with this headline. The whole journalist article you can read here Photo Petr Neugebauer, FEE CTU

Testing of drones in the UAE desert in media

The media also reported on the project of testing a drone swarm in the UAE desert for humanitarian and rescue operations Strojírenství.cz Techfokus.cz Euro.cz Radio.cz Parlamentnilisty.cz Technickytydenik.cz Tech Magazín Sciencemag.cz Feedit.cz CT24.cz ČRo Radiožurnál Tojesenzace.cz Czpravy.cz 21stoleti.cz Deník Metro Lidové noviny Česká věda do světa Haló noviny ihned.cz Hospodářské noviny Svět chytře Epocha Plus Seznam.cz …read more

Czech Drone´s Nagano: We always want to win

Czech Drone´s Nagano: We always want to win
MRS group leader dr. Martin Saska gave an interview to Forbes magazine. About the experimental campaign in the United Arab Emirates, research and other projects of the group you can read here

Police against drones

Police against drones
On May 7, 2021, Prima – Main News broadcast a report on how the police are looking for a way to destroy drones in case they endanger the health of people or their property. Martin Saska also contributed to the report. The report in Czech <a href="http://“>is here About it also informed Mlada Fronta Dnes …read more

Nature inspires drones: Robotics imitate the flight of a flock of birds

Nature inspires drones: Robotics imitate the flight of a flock of birds
In recent weeks, our researchers from the Multi-Robot Systems (MRS) group have been testing low-flying swarms of autonomous small multi-engine helicopters (drones) in the desert environment of the United Arab Emirates. A stabilized swarm of low-flying robots equipped with a neural network camera flies over the inhospitable terrain of the desert. It is ready to …read more

(Česky) Absolvent naší katedry členem výzkumného týmu sondy na Měsíc

(Česky) Absolvent naší katedry členem výzkumného týmu sondy na Měsíc
Absolvent naší katedry byl hostem pořadu Hyde Park Civilizace. Diego Saikin je externím členem našeho MRS týmu a v Hyde Parku mluví o projektu Beresheet – izraelské sondě, která se pokusila přistát na Měsíci. Podívejte se, co říká o svém působení na Elektrotechnické fakultě ČVUT, jak představuje tým MRS a také o tom, co mu …read more

(Česky) Česká televize i Český rozhlas informovaly o úspěchu našich robotiků a získání subvence v DARPA Grantu

Česká televize i Český rozhlas informovaly o úspěchu našich robotiků a získání subvence v DARPA Grantu

Dean´s Award for the Dissertation thesis was given to Robert Pěnička

Robert Pěnička získal Cenu děkana za prestižní disertační práci
Dean´s Award for the Dissertation thesis was given to Ing. Robert Pěnička, Ph.D. (supervisor Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat., Co-supervisor prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.) Theme: Data Collection Planning For Aerial Vehicles Congratulations!
Responsible person: Petra Rosická