ML Teaching

Courses

winter semester
summer semester

.

Available bachelor/master thesis topics

DP,SP Algebraické a analytické vlastnosti kvantových a fuzzy logik Navara Mirko
DP,BP,SP Anonymizace tváří Franc Vojtěch
DP,BP,SP Anonymizace tváří Franc Vojtěch
BP,SP Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí Navara Mirko
DP,BP,SP Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí Navara Mirko
BP,SP Archiv fuzzy logických operací Navara Mirko
BP,SP Automatická extrakce dat z výsledkových listin Průša Daniel
BP,SP Automatické vyhodnocování jednoduchých slovních úloh Průša Daniel
DP,SP Databaze pro odhad věku z videa Franc Vojtěch
DP,SP Deep spatio-temporal models for satellite based Earth observation. Flach Boris
BP,SP Detekce a klasifikace deepfake obrázků Franc Vojtěch
DP,BP,SP Detekce a rozpoznávání matematických rovnic s použitím neuronových sítí Průša Daniel
DP,BP,SP Detekce mikroskopických hub v klinickém materiálu Franc Vojtěch
DP,SP Generative models for enhancing Higgs boson measurements André Sopczak doc.
BP,SP Grafový simplexový algoritmus pro minimalizaci diskrétní energie Průša Daniel
DP,SP Hluboké stochastické prediktory Flach Boris
BP,SP Hráč hry Logik Franc Vojtěch
DP,BP,SP Knihovna fuzzy konjunkcí Navara Mirko
DP,BP,SP Kouzelné zrcadlo Franc Vojtěch
DP,BP,SP Logik solver Franc Vojtěch
DP,SP Metriky hodnotící predikci trajektorie vozidla Franc Vojtěch
DP,SP Neexistence skrytých proměnných v kvantové fyzice Navara Mirko
DP,BP,SP Odhad demografických informací z videa Franc Vojtěch
DP,BP,SP Paradoxy v teorii pravděpodobnosti Navara Mirko
DP,SP Pravděpodobnost na kvantových strukturách Navara Mirko
DP,SP Principy fuzzy řízení Navara Mirko
DP,BP,SP Rozpoznávání aut z audia Franc Vojtěch
BP,SP Statistické metody rozpoznávání Navara Mirko
DP,BP,SP Statistické odhady finančních modelů Navara Mirko
DP,BP,SP Sudoku solver učený z příkladů Franc Vojtěch
DP,SP Symmetric learning for Variational Autoencoders (VAE) Flach Boris
DP,BP,SP Učení konvolučních sítí z částečně anotovaných obrázků tváří Franc Vojtěch
DP,BP,SP Učení odhadování věku z částečně anotovaných obrázků Franc Vojtěch
DP,BP,SP Verifikace tváří s odhadem míry jistoty Franc Vojtěch
DP,BP,SP Vizualní Sudoku solver Franc Vojtěch
BP,SP Vztah fuzzy konjunkcí a jejich generátorů Navara Mirko
DP,BP,SP Web aplikace pro online predikční hry Franc Vojtěch
DP,BP,SP Wikipeople Franc Vojtěch
Responsible person: ML Group Editor