ML Teaching

Courses

winter semester
summer semester

.

Available bachelor/master thesis topics

DP,SP Algebraické a analytické vlastnosti kvantových a fuzzy logik Navara Mirko
DP,BP,SP Anonymizace tváří Franc Vojtěch
DP,BP,SP Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí Navara Mirko
BP,SP Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí Navara Mirko
BP,SP Archiv fuzzy logických operací Navara Mirko
BP,SP Automatická extrakce dat z výsledkových listin Průša Daniel
DP,SP Automatické vyhodnocování slovních úloh Průša Daniel
DP,BP,SP Detekce mikroskopických hub v klinickém materiálu Franc Vojtěch
DP,BP,SP Hluboké stochastické prediktory Flach Boris
DP,BP,SP Knihovna fuzzy konjunkcí Navara Mirko
DP,BP,SP Kouzelné zrcadlo Franc Vojtěch
DP,BP,SP Logik solver Franc Vojtěch
DP,BP,SP Paradoxy v teorii pravděpodobnosti Navara Mirko
DP,SP Pravděpodobnost na kvantových strukturách Navara Mirko
DP,SP Principy fuzzy řízení Navara Mirko
DP,BP,SP Rozpoznávání aut z audia Franc Vojtěch
BP,SP Statistické metody rozpoznávání Navara Mirko
DP,BP,SP Verifikace tváří s odhadem míry jistoty Franc Vojtěch
DP,BP,SP Vizualní Sudoku solver Franc Vojtěch
Responsible person: ML Group Editor