Předměty učené v předchozích letech

LS 2016 | ZS 2015 | LS 2015 | LS 2014 | ZS 2013 | LS 2013 | ZS 2012 | LS 2012 | LS 2011 | ZS 2010 | LS 2010 | ZS 2009 | LS 2009 | ZS 2008 | LS 2008 | ZS 2007 | LS 2007 | ZS 2006 | LS 2006 | ZS 2005 | LS 2005 | ZS 2004 | LS 2004 | ZS 2003 | LS 2003 | ZS 2002 | LS 2002 | ZS 2001 | LS 2001 | ZS 2000 | LS 2000

Zimní semestr 2004

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Lecturer Labs
E33KUI Cybernetics and Artificial IntelligencePěchouček M. 
E33ROB RoboticsSmutný V.Laboratory guide 
E383ZS Signal and Image ProcessingSvoboda, T.Labs 
XE33IRO Intelligent RoboticsPajdla T. 
X33KUI Kybernetika a umělá inteligenceMařík V., Štěpánková, O. 
33IRO Inteligentní robotikaPajdla T. 
33KUI Kybernetika a umělá inteligencePěchouček M., Železný F. 
33OSA Operační systémy a jejich aplikaceLažanský J. 
33ROB RobotikaSmutný V.cvičení 
33SP Semestrální projekt 
33ZAF Základy anatomie a fyziologie člověkaGrim M., Trojan S. 
383ZS Zpracování signálů a obrazů (obrazová část)Hlaváč V., Sedláček M.Cviceni 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Lecturer Labs
E33DZO Digital Image ProcessingMatas J. 
E33MEP Programming MethodologiesVlček T.Labs 
E33OTS General Systems TheoryR. Šára 
E33UI1 Artificial InteligenceŠtěpánková O.room K129a 
X33BMI Úvod do biomedicínské informatikyLhotská L.Cvičení 
33DP Diplomová práce 
33DS Diplomový seminář 
33DZO Digitální zpracování obrazuMatas J.Cvicení 
33LI Lékařská informatikaMatoušek K., Nahodil P.Cvičení 
33MEP Metodiky programováníVlček T.cviceni 
33PPV Počítačová podpora výrobyVlček T. 
33RPZ Rozpoznávání Matas J.Cviceni 
33SEM Semestrální práce 
33SI Systémová integraceLhotská L.Labs 
33SPR Systémy pro podporu rozhodováníKouba Z.Labs 
33UI1 Umělá inteligence 1Štěpánková O., Kléma J. 
33ZBD Zpracování biologických datKléma J.Labs 
33ZBK Základy biokybernetikyEck V., Lhotská L.Labs 
PGS courses
ID Name Lecturer Labs
P33BID BionikaEck V. 
P33DID Distribuovaná umělá inteligenceLhotská L. 
P33ECD Evoluční výpočetní technikyLažanský J. 
P33IMD Informatika v klinické medicíněSvačina Š. 
P33KHD Základy koaličních herMareš 
P33MAD Matematická analýza Dempster-Shaferovy teorieKramosil I. 
P33MKD Matematika pro kybernetikuPták P. 
P33MOL Modální logika pro distribuované systémyŠtěpánková O. 
P33MZT Management znalostních a informacních technologiíDražan P.,Mařík V. 
P33OPD Odolnost proti poruchám a diagnostika v multi-modulárních systémech IMashkov V. 
P33PMT Pattern Matching TechniquesCuesta-Frau D. 
P33PUD Vybrané partie UIŠtěpánková O. 
P33SCD Systémy člověk-strojStarý I. 
P33SDD Systémy diskrétních událostíPřeučil L. 
P33UID Umělá inteligenceMařík V. 
P33ZVD Základy počítačového viděníHlaváč V.Pajdla T. 
External courses
ID Name Lecturer Labs
PGR001p1a Počítačové vidění a inteligentní robotika (pro MFF UK)Hlaváč V. 
LS 2016 | ZS 2015 | LS 2015 | LS 2014 | ZS 2013 | LS 2013 | ZS 2012 | LS 2012 | LS 2011 | ZS 2010 | LS 2010 | ZS 2009 | LS 2009 | ZS 2008 | LS 2008 | ZS 2007 | LS 2007 | ZS 2006 | LS 2006 | ZS 2005 | LS 2005 | ZS 2004 | LS 2004 | ZS 2003 | LS 2003 | ZS 2002 | LS 2002 | ZS 2001 | LS 2001 | ZS 2000 | LS 2000
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík