Předměty učené v předchozích letech

LS 2016 | ZS 2015 | LS 2015 | LS 2014 | ZS 2013 | LS 2013 | ZS 2012 | LS 2012 | LS 2011 | ZS 2010 | LS 2010 | ZS 2009 | LS 2009 | ZS 2008 | LS 2008 | ZS 2007 | LS 2007 | ZS 2006 | LS 2006 | ZS 2005 | LS 2005 | ZS 2004 | LS 2004 | ZS 2003 | LS 2003 | ZS 2002 | LS 2002 | ZS 2001 | LS 2001 | ZS 2000 | LS 2000

Letní semestr 2005

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Lecturer Labs
X33IZS Informační a znalostní systémyKouba Z.Cvičení 
X33PUI Programování pro umělou inteligenciPěchouček M., Štěpánková O.Cvičení 
33BP Bakalářský projekt 
33PAT Patologická fyziologie a patologieNečas E. 
33PIS Projektování informačních systémůKouba Z.Cvičení 
33SP Semestrální projekt 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Lecturer Labs
33BIO BionikaFejtova M.Cvičení 
33DP Diplomová práce 
33DS Diplomový seminář 
33KDT Klinická diagnostika a terapieMarek J. 
33KP Kognitivní procesyLhotská L., Kubalík J.Cvičení 
33KTS Kvalita a testování softwaruHazdra T., Mařík R. 
33LI Lékařská informatikaMatoušek K., Nahodil P.Cvičení 
33OTS Obecná teorie systémůŠára R., Mařík V.Cvičení 
33PVI Počítačové vidění pro informatikuPajdla T.Cvičení 
33PVR Počítačové vidění a virtuální realitaHlaváč V.Cvičení 
33RPZ RozpoznáváníMatas J.Labs 
33SDU Systémy diskrétních událostíLažanský J., Přeučil L.Cvičení 
33SEM Semestrální práce 
33SPO Spolehlivost a komplexní řízení jakostiPřeučil L.Cvičení 
33UI2 Umělá inteligence 2Pěchouček M., Mařík V.Labs 
33ZUI Základy umělé inteligenceLhotská L., Kubalík J. 
PGS courses
ID Name Lecturer Labs
P33FLO Fuzzy logikaNavara M. 
P33GAD Geometrické algebryPták P. 
P33LPD Logika a logické programováníŠtepánková O. 
P33OPM Odolnost proti poruchám a diagn. v multimod. syst. IIMashkov V. 
P33OSD Operační systémy reálného časuLažanský J. 
P33PAD Pravděpodobnostní algoritmyKramosil I. 
P33PMD Pravděpodobnostní modely neurčitostiJiroušek R. 
P33PPD Praktické problémy data miningKouba Z. 
P33RMD Řízení mobilních robotůNahodil P. 
P33ROD Rozpoznávání pro doktorandyHlaváč V., Mařík V., V. FrancCvičení 
P33ROZ Vybrané partie z rozpoznáváníMatas J. 
P33RSK Robustní statistika pro kybernetikuNosková J. 
P33VID 3D počítačové viděníŠára R.Pajdla T. 
External courses
ID Name Lecturer Labs
D33ZUI Základy umělé inteligenceLhotská L. 
LS 2016 | ZS 2015 | LS 2015 | LS 2014 | ZS 2013 | LS 2013 | ZS 2012 | LS 2012 | LS 2011 | ZS 2010 | LS 2010 | ZS 2009 | LS 2009 | ZS 2008 | LS 2008 | ZS 2007 | LS 2007 | ZS 2006 | LS 2006 | ZS 2005 | LS 2005 | ZS 2004 | LS 2004 | ZS 2003 | LS 2003 | ZS 2002 | LS 2002 | ZS 2001 | LS 2001 | ZS 2000 | LS 2000
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík