Martin Macaš obhájil svou dizertační práci

Martin Macaš úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Opinion Formation Inspired Search Strategies for Feature Selection (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Michal Havlena obhájil svou dizertační práci

Michal Havlena úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Incremental Structure from Motion for Large Ordered and Unordered Sets of Images (školitel: dr. Tomáš Pajdla). Gratulujeme!

Vratislav Fabián obhájil svou dizertační práci

Vratislav Fabián úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Neinvazivní měření krevního tlaku založené na oscilometrickém principu (školitel: prof. Olga Štěpánková). Gratulujeme!

Monika Zemenová obhájila svou dizertační práci

Monika Zemenová úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem ?5? (školitel: doc. Filip Železný). Gratulujeme!

Petr Křemen obhájil svou dizertační práci

Petr Křemen úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Building Ontology-Based Information Systems (školitel: doc. Zdeněk Kouba). Gratulujeme!

Tomáš Krajník obhájil svou dizertační práci

Tomáš Krajník úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Large-Scale Mobile Robot Navigation and Map Building (školitel: dr. Libor Přeučil). Gratulujeme!

David Báča obhájil svou dizertační práci

David Báča úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Efficient Collection of Statistics for Embedded Software Verification (školitel: doc. Jiří Lažanský). Gratulujeme!

Karel Kohout obhájil svou dizertační práci

Karel Kohout úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Multi-Level Structure of Anticipatory Behaviour in Alife (školitel: doc. Pavel Nahodil). Gratulujeme!

Michal Perďoch obhájil svou dizertační práci

Michal Perďoch úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Maximally Stable Extremal Regions and Local Geometry for Visual Correspondences (školitel: prof. Jiří Matas). Gratulujeme!

Karel Košnar obhájil svou dizertační práci

Karel Košnar úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Robot Mapping for Large Environments (školitel: Ing. Libor Přeučil). Gratulujeme!
Za obsah zodpovídá: Petra Rosická