Michal Huptych obhájil svou dizertační práci

Michal Huptych úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Multi-layer Data Model (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Miroslav Burša obhájil svou dizertační práci

Miroslav Burša úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Ant-Inspired Metaheuristics for Biomedical Data Mining (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Martin Bujňák obhájil svou dizertační práci

Martin Bujňák úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Algebraic Solutions to Absolute Pose Problems (školitel: doc. Radim Šára). Gratulujeme!

Juan David Garcia-Arteaga obhájil svou dizertační práci

Juan David Garcia-Arteaga úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Multichannel Image Information Similarity Measures: Applications to Colposcopy Image Registrations (školitel: doc. Jan Kybic). Gratulujeme!

Martin Macaš obhájil svou dizertační práci

Martin Macaš úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Opinion Formation Inspired Search Strategies for Feature Selection (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Michal Havlena obhájil svou dizertační práci

Michal Havlena úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Incremental Structure from Motion for Large Ordered and Unordered Sets of Images (školitel: dr. Tomáš Pajdla). Gratulujeme!

Václav Gerla obhájil svou dizertační práci

Václav Gerla úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Automated analysis of long-term EEG signals (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Monika Zemenová obhájila svou dizertační práci

Monika Zemenová úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem ?5? (školitel: doc. Filip Železný). Gratulujeme!

Vratislav Fabián obhájil svou dizertační práci

Vratislav Fabián úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Neinvazivní měření krevního tlaku založené na oscilometrickém principu (školitel: prof. Olga Štěpánková). Gratulujeme!

Tomáš Krajník obhájil svou dizertační práci

Tomáš Krajník úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Large-Scale Mobile Robot Navigation and Map Building (školitel: dr. Libor Přeučil). Gratulujeme!
Za obsah zodpovídá: Petra Rosická