Barbora Rehák Bučková obhájila svoji dizertační práci

Barbora Rehák Bučková úspěšně obhájila svoji dizertační práci Classification and Prediction of Interindividual Differences from Multimodel Neuroimaging Data a byl jí udělen titul Ph.D. ve studijním programu Umělá inteligence a biokybernetika. Školitel: Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. Gratulujeme!

Katedra hledá administrativního pracovníka

Katedra kybernetiky FEL ČVUT hledá administrativního pracovníka:   Náplň práce: kompletní organizační zajištění tuzemských i zahraničních služebních cest organizační zajištění pobytu pro zahr. i tuzemské hosty katedry evidence majetku, agenda knihovny agenda nákupů – příprava objednávek, zajištění schválení, zajištění proplacení administrativní podpora pracovníků katedry, činnost sekretariátu organizační podpora akcí katedry komunikace s administrativou fakulty, práce s informačními systémy …read more

Vít Krátký obhájil svou dizertační práci

Vít Krátký úspěšně obhájil svoji dizertační práci Cooperative Sensing by a Group of Unmanned Aerial Vehicles in Environments with Obstacles a byl mu udělen titul Ph.D. ve studijním programu Informatika. Školitel: RNDr. Petr Štěpán, Ph.D. Školitel specialista: doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat. Gratulujeme!

void* 2024

void* 2024

Vojtěch Vonásek získal Cenu děkana za výuku

Vojtěch Vonásek received the Dean’s Award for teaching
Ing. Vojtěch Vonásek, Ph.D. obdržel Cenu děkana za vynikající pedagogický výkon v kategorii přednášející v zimním semestru 2023/24. Děkan ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení jím zřízené komise. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, z návrhů vedoucích kateder, přihlédla i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů …read more

Zdeněk Straka obhájil svou dizertační práci

Zdeněk Straka úspěšně obhájil svoji dizertační práci Learning peripersonal space representations: From brains to robots a byl mu udělen titul Ph.D. ve studijním programu Umělá inteligence a biokybernetika. Školitel: prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D. Školitel specialista: doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D. Gratulujeme!

Vývojáři dronů ze skupiny MRS ve finále soutěže 3D Mapping Challenge/UAS 5.0

Drone developers from MRS group at the finals of 3D Mapping Challenge/UAS 5.0 competition
Skupina multirobotických systémů z Fakulty elektrotechnické ČVUT uspěla v semifinále a postoupila do finále soutěže 3D Mapping Challenge/UAS 5.0, které proběhne 9.- 11. dubna v Kansasu. O ceny v celkové hodnotě 987,5 tisíc dolarů bude soutěžit celkem 11 týmů, které prošly předchozími dvěma koly. 3D Mapping Challenge/UAS 5.0 je jednou ze série soutěží First Responder …read more

Administrativní pracovník

Katedra kybernetiky FEL ČVUT hledá administrativního pracovníka:   Náplň práce:  kompletní organizační zajištění tuzemských i zahraničních služebních cest organizační zajištění pobytu pro zahr. i tuzemské hosty katedry evidence majetku, agenda knihovny  agenda nákupů – příprava objednávek, zajištění schválení, zajištění proplacení administrativní podpora pracovníků katedry, činnost sekretariátu organizační podpora akcí katedry komunikace s administrativou fakulty, práce s informačními …read more

Yash Patel získal Cenu děkana za prestižní dizertační práci

Yash Patel received the Dean´s Award for prestigious dissertation
Na březnovém zasedání vědecké rady FEL ČVUT byla vyhlášena Cena děkana za prestižní disertační práci pro výzkumníka Yashe Patela za práci  Neural Network Training and Non-Differentiable Objective Functions pod vedením školitele prof. Ing. Jiřího Matase, Ph.D.  Yash byl prvním studentem, který obhájil dizertační práci a byl mu udělen titul Ph.D. v novém studijním programu Computer …read more

Laureáti Ceny Wernera von Siemense 2023

Werner von Siemense Awards 2023
Gratulujeme Jekatěrině Jaroslavcevě, vedoucímu její práce prof. Ondřeji Chumovi a také Vojtovi Spurnému a jeho školiteli dizertační práce doc. Martinovi Saskovi k velkému úspěchu v letošním ročníku Cen Wernera von Siemense. Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a zároveň Cenu Wernera von Siemense za druhé místo v kategorii Nejlepší diplomová práce získala Ing. Jekatěrina Jaroslavceva za práci s názvem Nový …read more
Za obsah zodpovídá: Petra Rosická