Jan Žegklitz obhájil svoji dizertační práci

Jan Žegklitz úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Enhancements of Genetic Programming-based Symbolic Regression Algorithms. Školitel Ing. Petr Pošík, Ph.D. Gratulujeme!

Dmytro Mishkin obhájil svou dizertační práci

Dmytro Mishkin úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Learning and Crafting for the Wide Multiple Baseline Stereo Školitel: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. Gratulujeme!

Jakub Schneider obhájil svoji dizertační práci

Jakub Schneider úspěšně obhájil svoji dizertační práci s názvem Long-Term Actigrafphy in Bipolar Disorder:Processing, Analysis, and Applications in Diagnostics Školitel: doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D. Školitel specialista: Ing. Eduard Bakštein, Ph.D. Gratulujeme!

Tomáš Báča obhájil disertační práci

Tomáš Báča úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Cooperative Sensing by a Group of Unmanned Aerial Vehicles Školitel: Doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat., Školitel-specialista: Ing. Michal Platkevič, Ph.D. Gratulujeme!

Tomáš Hodaň obhájil svou dizertační práci

Ing. Tomáš Hodaň úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Pose Estimation of Specific Rigid Objects Školitel: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. Školitel specialista: — Gratulujeme!

Iva Milerská obhájila svou dizertační práci

Ing. Iva Milerská úspěšně obhájila svou dizertační práci s názvem Comprehensive Automatic Evaluation of Surface EMG Signal and High-density EMG Školitel: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Školitel – specialista: doc. Ing. Václav Křemen, Ph.D. Gratulujeme!

Martin Pecka obhájil svou dizertační práci

Mgr. Martin Pecka úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Safe Autonomous Reinforcement Learning Školitel: prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D. Školitel – specialista: doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D. Gratulujeme!

Milan Šulc obhájil svou dizertační práci

Ing. Milan Šulc úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Fine-grained Recognition of Plants and Fungi from Images Školitel: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. Gratulujeme!

Arun Mukundan obhájil svou dizertační práci

Arun Mukundan úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Local Descriptors for Image Matching and Retrieval Školitel: doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D. Školitel-specialista: Georgios Tolias, Ph.D. Gratulujeme!

James Pritts obhájil svou dizertační práci

Ing. James Pritts úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Methods for the Rectification of Imaged Coplanar Repeated Patterns Školitel: doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D. Školitel-specialista: RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D. Gratulujeme!
Za obsah zodpovídá: Petra Rosická