Jaroslav Vítků obhájil svou dizertační práci

Jaroslav Vítků úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Towards Automated Design of Complex Modular Systems Inspired by Nature (školitel: doc. Pavel Nahodil). Gratulujeme!

Založení Centra robotiky a autonomních systémů

V dubnu 2015 bylo katedrou počítačů a katedrou kybernetiky založeno Centrum robotiky a autonomních systémů (CRAS). Nově vzniklá jednotka bude pěstovat mezikatedrální spolupráci ve výzkumu a výuce na poli výpočetní, kolektivní a autonomní robotiky a v souvisejících oblastech. Přejeme hodně zdaru!

Dr. Tomáš Pajdla v Českém rozhlase

Náš kolega, dr. Tomáš Pajdla, ze skupiny Geometrie vidění a robotika, byl hostem Studia Leonardo Českého rozhlasu. Hovořil na téma „Jak náročné je naprogramovat robota„. Děkujeme za reprezentaci naší katedry.

Vladimír Smutný obhájil svou dizertační práci

Vladimír Smutný úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Light Propagation in Transport Polyhedra (školitel: dr. Tomáš Pajdla). Gratulujeme!

Matěj Holec obhájil svou dizertační práci

Matěj Holec úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Set-level Gene Expression Data Analysis with Machine Learning (školitel: doc. Filip Železný). Gratulujeme!

Branislav Bošanský obhájil svou dizertační práci

Branislav Bošanský úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Iterative Algorithms for Solving Finite Sequential Zero-Sum Games (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Viliam Lisý obhájil svou dizertační práci

Viliam Lisý úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Monte Carlo Tree Search in Imperfect-Information Games (školitel: Prof. Michal Pěchouček). Gratulujeme! Andra biverkningar: Biverkningarna av Tabletter är mindre och kan enkelt hanteras.

Dr. Tomáš Pajdla v Českém rozhlase

Náš kolega, dr. Tomáš Pajdla, vedoucí výzkumného oddělení Geometrie vidění a robotiky, byl hostem poředu Kontakt Dvojky Českého rozhlasu. Diskutoval o počítačovém vidění a robotice v praxi. Velmi děkujeme za reprezentaci katedry!

Petr Kalina obhájil svou dizertační práci

Petr Kalina úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Agent-based Algorithms for the Vehicle Routing Problem with Time Windows (školitel: Prof. Vladimír Mařík). Gratulujeme!

Ocenění pro projekt TAROS na výstavě Future Forces 2014

Mezinárodní porota složená z novinářů na výstavě Future Forces 2014 udělila projektu TAROS ocenění The most interesting technical exhibit a Gold Future Forces 2014. Na projektu se podílí i naše skupina inteligentní a mobilní robotiky.
Za obsah zodpovídá: Petra Rosická