Výběrové řízení na výukový tým pro výuku bakalářských předmětů Databázové systémy

Pracovní skupina ve složení prof. Kybic (vedoucí K13133), prof. Železný (vedoucí K13136), prof. Žára (vedoucí K13139), prof. Pěchouček (garant programu OI), a doc. Vokřínek (garant programu SIT) otevírá výběrové řízení na zajištění výuky v předmětech A4B33DS, B6B33DBS, a BD6B33DBS a to ideálně již od LS2015/2016 (80, 100, 30 studentů). Vzhledem ke shodné náplni i kreditovému …read more

Petr Kadera obhájil svou dizertační práci

Petr Kadera úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Methods for Development of Industrial Multi-Agent Systems (školitel: doc. Pavel Vrba). Gratulujeme!

Ocenění pro diplomovou práci Víta Listíka

Ocenění pro diplomovou práci Víta Listíka
Vít Listík získal 1. místo v kategorii nejlepší diplomová práce udělené firmou Cisco (vedoucí práce Jan Šedivý). Gratulujeme!

Založení Centra robotiky a autonomních systémů

V dubnu 2015 bylo katedrou počítačů a katedrou kybernetiky založeno Centrum robotiky a autonomních systémů (CRAS). Nově vzniklá jednotka bude pěstovat mezikatedrální spolupráci ve výzkumu a výuce na poli výpočetní, kolektivní a autonomní robotiky a v souvisejících oblastech. Přejeme hodně zdaru!

Exkurze na testovací polygon firmy Valeo

Pojeďte s programem Kybernetika a robotika na exkurzi na testovací polygon firmy Valeo v Milovicích!. Exkurze se koná v pátek 14. listopadu 2014. Uvidíte ukázky radarových senzorů a kamerových systémů pro zjištění překážek v okolí automobilu, samočinné parkování, i reálné ukázky těchto technologií na automobilu Land Rover Evoque. Počet míst je omezen, neváhejte! Podrobnější informace …read more

Byl spuštěn nový studentský portál

V říjnu 2014 byl spuštěn nový studentský portál, jehož cílem je agregovat relevantní informace z různých informačních systémů školy na jednom místě.

Rozpoznávání obličejů v reportáži Studia 6 na ČT

Česká televize odvysílala v rámci Studia 6 reportáž o Vědeckém jarmarku (viz též Vědecký jarmark). Cca od 40. sekundy je prezentován projekt rozpoznávání obličejů, na němž dlouhodobě pracuje Centrum strojového vnímání, skupina prof. Matase. Děkujeme za reprezentaci naší katedry!

Výstava studentských fotografií

Zveme vás na vernisáž výstavy studentských projektů předmětu Zpracování digitální fotografie studijního programu STM na témata Kontrasty a Okamžik. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 22. 5. v 16:30 ve vstupní hale budovy FEL ČVUT v Dejvicích, Technická 2, Praha 6. Výstava bude volně přístupná od 22.5. do 20. 6.
Za obsah zodpovídá: Helena Houšková