Výběrové řízení na výukový tým pro výuku bakalářských předmětů Databázové systémy

Pracovní skupina ve složení prof. Kybic (vedoucí K13133), prof. Železný (vedoucí K13136), prof. Žára (vedoucí K13139), prof. Pěchouček (garant programu OI), a doc. Vokřínek (garant programu SIT) otevírá výběrové řízení na zajištění výuky v předmětech A4B33DS, B6B33DBS, a BD6B33DBS a to ideálně již od LS2015/2016 (80, 100, 30 studentů). Vzhledem ke shodné náplni i kreditovému …read more

PF 2016

V grantové soutěži GAČR za rok 2015 uspěli 3 členové naší katedry

V grantové soutěži GAČR za rok 2015 uspěli 3 členové naší katedry, a získali tak granty pro roky 2016-2018: Ing. Tomáš Werner, Ph.D. – řešitel – téma Pravděpodobnostní grafové modely a hluboké učení, Ing. Petr Křemen, Ph.D. – spoluřešitel – grant spolu s MFF UK, Ing. Daniel Novák, Ph.D. – spoluřešitel – grant spolu s …read more

Soutěž o nejlepší návrh PF 2016

Katedra kybernetiky FEL ČVUT vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh PF 2016. Návrh musí souviset s činností na katedře kybernetiky a musí obsahovat text “PF 2016 Katedra kybernetiky FEL ČVUT”. Své návrhy ve formátu PDF zasílejte emailem Veronice Šínové do 9.12.2015. Uveďte své jméno, příjmení a kontaktní telefon. Výherce obdrží odměnu ve výši 2500 Kč (zapojit …read more

Petr Kadera obhájil svou dizertační práci

Petr Kadera úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Methods for Development of Industrial Multi-Agent Systems (školitel: doc. Pavel Vrba). Gratulujeme!

Členové naší katedry účinkují v několika dílech seriálu ČT “Jednou nohou v absolutnu”

Od 25.10. do 13.12. vysílá Česká televize seriál “Jednou nohou v absolutnu”, na kterém se podílelo několik členů naší katedry. Více informací naleznete fakultní stránce celého projektu.

Ocenění pro diplomovou práci Víta Listíka

Vít Listík's diploma thesis was awarded by Cisco
Vít Listík získal 1. místo v kategorii nejlepší diplomová práce udělené firmou Cisco (vedoucí práce Jan Šedivý). Gratulujeme!

Jiří Matas získal prestižní projekt v rámci programu Finland Distinguished Professor

Jiří Matas získal prestižní projekt v rámci programu Finland Distinguished Professor. Více informací najdete v oznámení o nových FiDiPro profesorech. Gratulujeme!

Ocenění pro článek Jiřího Matase a Lukáše Neumanna

Článek Efficient Scene Text Localization and Recognition with Local Character Refinement autorů Jiřího Matase a Lukáše Neumanna získal ocenění Best Paper na konferenci ICDAR 2015. Gratulujeme!

Tomáš Svoboda v DVTV o autech bez řidiče

Tomáš Svoboda in DVTV about Autonomous Vehicles
Tomáš Svoboda diskutoval na DVTV s Martinem Veselovským o budoucnosti hromadné a osobní dopravy a o autonomních vozidlech. Děkujeme za reprezentaci katedry!
Za obsah zodpovídá: Petra Rosická