Jaroslav Vítků obhájil svou dizertační práci

Jaroslav Vítků úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Towards Automated Design of Complex Modular Systems Inspired by Nature (školitel: doc. Pavel Nahodil). Gratulujeme!

Vladimír Smutný obhájil svou dizertační práci

Vladimír Smutný úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Light Propagation in Transport Polyhedra (školitel: dr. Tomáš Pajdla). Gratulujeme!

Matěj Holec obhájil svou dizertační práci

Matěj Holec úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Set-level Gene Expression Data Analysis with Machine Learning (školitel: doc. Filip Železný). Gratulujeme!

Branislav Bošanský obhájil svou dizertační práci

Branislav Bošanský úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Iterative Algorithms for Solving Finite Sequential Zero-Sum Games (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Viliam Lisý obhájil svou dizertační práci

Viliam Lisý úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Monte Carlo Tree Search in Imperfect-Information Games (školitel: Prof. Michal Pěchouček). Gratulujeme! Andra biverkningar: Biverkningarna av Tabletter är mindre och kan enkelt hanteras.

Petr Kalina obhájil svou dizertační práci

Petr Kalina úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Agent-based Algorithms for the Vehicle Routing Problem with Time Windows (školitel: Prof. Vladimír Mařík). Gratulujeme!

David Hurych obhájil svou dizertační práci

David Hurych úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Linear Predictors for Real-time Object Tracking and Detection (školitel: Doc. Tomáš Svoboda). Gratulujeme!

Tomáš Sieger obhájil svou dizertační práci

Tomáš Sieger úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Processing and Statistical Analysis of Single-Neuron Recordings (školitel: prof. Olga Štěpánková). Gratulujeme!

Petr Burian obhájil svou dizertační práci

Petr Buryan úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Refinement Action-Based Framework For Utilization of Softcomputing in Inductive Learning (školitel: doc. Filip Železný). Gratulujeme!

David Steiner obhájil svou dizertační práci

David Steiner úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Probabilistic Matching in Search for Unrelated Hematopoietic Stem Cell Donors (školitel: doc. Lenka Lhotská). Congratulations!
Za obsah zodpovídá: Petra Rosická