Antonín Komenda obhájil svou dizertační práci

Antonín Komenda úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Domain-Independent Multiagent Plan Repair (školitel: prof. Michal Pěchouček). Gratulujeme!

Jiří Spilka obhájil svou dizertační práci

Jiří Spilka úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Complex Approach to Fetal Heart Rate Analysis: A Hierarchical Classification Model (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Lukáš Cerman obhájil svou dizertační práci

Lukáš Cerman úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Tracking with Context (školitel: prof. Václav Hlaváč). Gratulujeme!

Ondřej Kuželka obhájil svou dizertační práci

Ondřej Kuželka úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Prediction of DNA-Binding Propensity of Proteins Using Machine Learning (školitel: doc. Filip Železný). Gratulujeme!

Přemysl Volf obhájil svou dizertační práci

Přemysl Volf úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Multiagent Simulation of Air Space and Air Traffic Management (školitel: prof. Vladimír Mařík). Gratulujeme!

Miroslav Burša obhájil svou dizertační práci

Miroslav Burša úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Ant-Inspired Metaheuristics for Biomedical Data Mining (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Michal Huptych obhájil svou dizertační práci

Michal Huptych úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Multi-layer Data Model (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Martin Bujňák obhájil svou dizertační práci

Martin Bujňák úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Algebraic Solutions to Absolute Pose Problems (školitel: doc. Radim Šára). Gratulujeme!

Juan David Garcia-Arteaga obhájil svou dizertační práci

Juan David Garcia-Arteaga úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Multichannel Image Information Similarity Measures: Applications to Colposcopy Image Registrations (školitel: doc. Jan Kybic). Gratulujeme!

Martin Macaš obhájil svou dizertační práci

Martin Macaš úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Opinion Formation Inspired Search Strategies for Feature Selection (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!
Za obsah zodpovídá: Petra Rosická