XML group test

DP,BP,SP Antikolizní systém pro tramvaje, snímání vnějšího prostředí. Svoboda Tomáš
BP,SP Aplikace prediktivního kódování pro reprezentaci peripersonálního prostoru Straka Zdeněk
DP,BP,SP Deep neural networks for object detection in Google StreetView Reinštein Michal
DP,BP,SP Detekce klíčových bodů člověka Švarný Petr
DP,BP,SP Detekce schodů v 3D měřeních Zimmermann Karel
DP,BP,SP Efektivní průzkum povrchu těla s taktilními senzory u humanoidních robotů Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Gamifikace a vylepšení interaktivního kiosku s multirobotickým SubT simulátorem Pecka Martin
DP,BP,SP Haptický průzkum a kategorizace předmětů pomocí robotických uchopovačů Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Hluboká neuronová síť pro detekci objektů za ztížených snímacích podmínek Reinštein Michal
DP,BP,SP Interpretovatelnost modelů hlubokých neuronových sítí pro segmentaci obrazu Reinštein Michal
DP,BP,SP Jednotné zpracování dat z kamerových systémů Švarný Petr
DP,BP,SP Metody redukce dimenze pro dataset funkční mapy světa Reinštein Michal
DP,BP,SP Metody super-resolution pro zpracování satelitních snímků s využitím generativních adversiálních modelů Reinštein Michal
BP,SP Model spikové neurální sítě pro visuo-taktilní integraci Straka Zdeněk
DP,SP Porovnani neuronovych siti a algoritmu optimalniho rizeni pro stabilizace drony Azayev Teymur
DP,BP,SP Průzkum předmětů skrze robotickou manipulaci Hoffmann Matěj
BP,SP Příprava dat pro trénování dopředného modelu robota na nerovném terénu Zimmermann Karel
DP,BP,SP Příprava mračen 3D bodů pro hluboké učení Svoboda Tomáš
DP,BP,SP Rozpoznávání předmětů pomocí vidění a dotyku robotickými rukami Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Seberozpoznání robota v zrcadle Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Strojové učení pro robotickou exploraci Svoboda Tomáš
BP,SP Strojové učení pro robotickou exploraci Agishev Ruslan
DP,SP Uzavírání smyček v robotickém SLAMu Zimmermann Karel
DP,BP,SP Účení 3D detekce objektů z pohybových reprezentací v Lidaru pro autonomni rizeni Vacek Patrik
DP,BP,SP Vidění pro autnomní řízení vozidel Šára Radim
DP,BP,SP Vizuální vnímání pro interakci člověka s robotem Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Vyhodnocení bezpečné vzdálenosti mezi člověkem a robotem Švarný Petr
BP,SP Vylepšení modelu chyb simulovaných senzorů a identifikace parametrů jejich reálných protějšků Pecka Martin
DP,BP,SP Vylepšení pohybových schopností robota Spot v simulátoru Pecka Martin
BP,SP Vytvoření úlohy posilovaného učení v prostředí PyBullet Zimmermann Karel
DP,BP,SP Využití umělé kůže na humanoidním robotu Nao v sociální interakci člověk-robot Lehmann Hagen
BP,SP Zábavná demonstrace multi-robotického systému Svoboda Tomáš
Responsible person: Petr Pošík