XML group test

BP,SP Aktivní učení pro sémantickou segmentaci mračen bodů Agishev Ruslan
DP,BP,SP Antikolizní systém pro tramvaje, snímání vnějšího prostředí. Svoboda Tomáš
BP,SP Aplikace prediktivního kódování pro reprezentaci peripersonálního prostoru Straka Zdeněk
DP,BP,SP Automatizace prostorové kalibrace umělé kůže na robotovi pomocí 3D rekonstrukce Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Efektivní průzkum povrchu těla s taktilními senzory u humanoidních robotů Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Elektronická kůže pro robota Spot Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Gamifikace a vylepšení interaktivního kiosku s multirobotickým SubT simulátorem Pecka Martin
DP,BP,SP Haptický průzkum a kategorizace předmětů pomocí robotických uchopovačů Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Hluboké učení pro predikci interakce mezi robotem a terénem Zimmermann Karel
DP,BP,SP Měření a modelování sil při kolizi s robotem Hoffmann Matěj
BP,SP Model spikové neurální sítě pro visuo-taktilní integraci Straka Zdeněk
DP,BP,SP Navigace robotu s přihlédnutím k charakteru scény Svoboda Tomáš
DP,BP,SP Odhad traverzability terénu z lidaru Zimmermann Karel
DP,BP,SP Průzkum předmětů skrze robotickou manipulaci Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Real-time mapování dat z motion capture systému do pohybů robota Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Robote, dej přednost v jízdě Svoboda Tomáš
DP,BP,SP Rozpoznávání předmětů pomocí vidění a dotyku robotickými rukami Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Řízení hlavy a očí humanoidního robota pro interakci s člověkem Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Sdružené detekční modely v autonomním řízení Vacek Patrik
DP,BP,SP Seberozpoznání robota v zrcadle Hoffmann Matěj
BP,SP Strojové učení pro robotickou exploraci Agishev Ruslan
DP,BP,SP Strojové učení pro robotickou exploraci Svoboda Tomáš
DP,BP,SP Transformace pohybových dat dítěte na humanoidního robota Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Účení 3D detekce objektů z pohybových reprezentací v Lidaru pro autonomni rizeni Vacek Patrik
DP,BP,SP Vidění pro autnomní řízení vozidel Šára Radim
BP,SP Vylepšení modelu chyb simulovaných senzorů a identifikace parametrů jejich reálných protějšků Pecka Martin
DP,BP,SP Vylepšení mračen 3D bodů pro hluboké učení vkládáním objektů Svoboda Tomáš
DP,BP,SP Vylepšení pohybových schopností robota Spot v simulátoru Pecka Martin
DP,BP,SP Využití umělé kůže na humanoidním robotu Nao v sociální interakci člověk-robot Lehmann Hagen
BP,SP Zábavná demonstrace multi-robotického systému Svoboda Tomáš
DP,BP,SP Získání kinematiky pohybu z videí dětí Hoffmann Matěj
Responsible person: Petr Pošík