XML group test

DP,BP,SP Antikolizní systém pro tramvaje, snímání vnějšího prostředí. Svoboda Tomáš
BP,SP Aplikace prediktivního kódování pro reprezentaci peripersonálního prostoru Straka Zdeněk
DP,BP,SP Deep neural networks for object detection in Google StreetView Reinštein Michal
DP,BP,SP Detekce schodů v 3D měřeních Zimmermann Karel
DP,BP,SP Doplňování hloubkového obrazu z barevného obrazu Petříček Tomáš
DP,BP,SP Efektivní průzkum povrchu těla s taktilními senzory u humanoidních robotů Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Haptický průzkum a kategorizace předmětů pomocí robotických uchopovačů Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Interpretovatelnost modelů hlubokých neuronových sítí pro segmentaci obrazu Reinštein Michal
DP,BP,SP Metody redukce dimenze pro dataset funkční mapy světa Reinštein Michal
DP,BP,SP Metody super-resolution pro zpracování satelitních snímků s využitím generativních adversiálních modelů Reinštein Michal
BP,SP Model spikové neurální sítě pro visuo-taktilní integraci Straka Zdeněk
DP,BP,SP Rozpoznávání předmětů pomocí vidění a dotyku robotickými rukami Hoffmann Matěj
DP,SP Rychle uceni a rizeni realnich robotu pomoci neuronovych siti Azayev Teymur
DP,BP,SP Strojové učení pro robotickou exploraci Svoboda Tomáš
DP,SP Uzavírání smyček v robotickém SLAMu Zimmermann Karel
DP,BP,SP Vidění pro autnomní řízení vozidel Šára Radim
BP,SP Vylepšení modelu chyb simulovaných senzorů a identifikace parametrů jejich reálných protějšků Pecka Martin
Responsible person: Petr Pošík