VRG – Skupina vizuálního rozpoznávání

Skupina vizuálního rozpoznávání (VRG)

InfoPeopleNovinkyProjekty
Podrobnější informace o skupině jsou pouze v anglické verzi stránek: http://cyber.felk.cvut.cz/vrg

Novinky a dema naší skupiny.

Členové skupiny:

JménoTeamRank Telefon Kancelář email position
Baráth Dániel Béla Ph.D. VRG Výzkumný pracovník +420 22435 5760 G9 08
Benbihi Assia Ph.D. VRG Výzkumný pracovník +420 22435 5771 G3 08
Ing. Čech Jan Ph.D. VRG Odborný asistent +420 22435 5728 G2 07
Mgr. Drbohlav Ondřej Ph.D. VRG Výzkumný pracovník +420 22435 7225 G10A 08
prof. Dukanović Slobodan VRG Výzkumný pracovník +420 22435 5767 G2 08
Ing. Efremov Denis VRG Externí spolupracovník +420 22435 5781 E224 20
Efthymiadis Nikolaos MSc. VRG Výzkumný pracovník a prezenční PhD student +420 22435 5746 G3 09
Ing. Hodaň Tomáš VRG Výzkumný pracovník a kombinovaný PhD student +420 22435 5771
+420 724235860
G3 10
Doc. Mgr. Chum Ondřej Ph.D. VRG Docent +420 22435 7282 G3B 06
Bc. Ivashechkin Maksym VRG Externí spolupracovník 20
Jacob Pierre Ph.D. VRG Výzkumný pracovník +420 22435 5771 G3 08
Ing. Jeníček Tomáš VRG Výzkumný pracovník a prezenční PhD student +420 22435 5771 G3 09
Ing. Králíček Jiří VRG Externí spolupracovník 20
RNDr. Kúkelová Zuzana Ph.D. VRG Odborný asistent +420 22435 7352 G10A 07
Prof. Ing. Matas Jiří Dr. VRG Profesor +420 22435 7212 G1 02
Mgr. Mishkin Dmytro VRG Výzkumný pracovník a kombinovaný PhD student +420 22435 7600 G2 10
Mishkina Olha VRG Externí spolupracovník 20
Mukundan Arun MTech VRG Výzkumný pracovník a kombinovaný PhD student +420 22435 5771
+420 777593796
G3 10
Ing. Naiser Filip VRG Výzkumný pracovník a prezenční PhD student +420 22435 5722 G2 09
Ing. Neoral Michal VRG Odborný pracovník +420 22435 5781 E224 11
Ing. Neumann Lukáš PhD. VRG Výzkumný pracovník +420 22435 5760 G9 08
Dr. RNDr. Nosková Jana VRG Výzkumný pracovník +420 22435 5775
+420 22435 4408
G2 08
Ing. Obdržálek Štěpán Ph.D. VRG Výzkumný pracovník +420 22435 5781 E224 08
Patel Yash MSc. VRG Výzkumný pracovník a prezenční PhD student +420 22435 5777 G103 09
Ing. Pultar Milan VRG Externí spolupracovník 20
Rataj Blahoslav VRG Externí spolupracovník +420 776465520 20
Ing. Rozumnyi Denys VRG Odborný pracovník +420 22435 5760 G9 11
Shekhovtsov Oleksandr Ph.D. VRG Odborný asistent +420 22435 5748 G10A 07
Ing. Šerých Jonáš VRG Odborný pracovník +420 22435 7577
+420 721388000
E224 11
Ing. Šmíd Matěj VRG Odborný pracovník +420 22435 5771 G3 11
Mgr. Šochman Jan Ph.D. VRG Výzkumný pracovník +420 22435 7577 E224 08
Ing. Bc. Špetlík Radim VRG Výzkumný pracovník a prezenční PhD student +420 22435 7600 G2 09
Ing. Šulc Milan VRG Výzkumný pracovník a kombinovaný PhD student +420 22435 5731 G2 10
Tolias Georgios Ph.D. VRG Odborný asistent +420 22435 5771 G3 07
Ing. Trefný Jiří VRG Odborný pracovník +420 22435 7577 E224 11
Ing. Vojíř Tomáš Ph.D. VRG Výzkumný pracovník +420 22435 5781 E224 08

James Pritts obhájil svou dizertační práci

Ing. James Pritts úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Methods for the Rectification of Imaged Coplanar Repeated Patterns Školitel: doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D. Školitel-specialista: RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D. Gratulujeme!

Představení autonomní formule

Javier Alejandro Aldana Iuit obhájil disertační práci

Javier Alejandro Aldana Iuit úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Relevant Shot Detection with Local Features for Video Re-ranking Školitel: Prof. Jiří Matas, Ph.D. Školitel-specialista: Doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D. Gratulujeme!

(English) Filip Radenović received Antonín Svoboda´s Award

Překlad neexistuje.

Cenu Wernera von Siemense získal Denis Rozumnyi

Dne 5. března proběhlo slavnostní vyhlášení 22. ročníku prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Český Siemens v ní oceňuje práce a projekty z oblasti technických a přírodovědných oborů ve čtyřech kategoriích: nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí jejich prací. …read more

Cena za nejlepší prezentaci na CVWW 2020

Dániel Baráth, Jiří Matas, Jana Nosková a Maksym Ivashechkin získali cenu za nejlepší prezentaci na 25. ročníku Computer Vision Winter Workshop CVWW2020 na téma MAGSACH, a fast, reliable and accurate robust estimator. Gratulujeme!

Filip Radenović, MSc., Ph.D. získal Cenu děkana za prestižní disertační práci

Filipu Radenovićovi, MSc. (školitel doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.) byla udělena Cena děkana za prestižní disertační práci za rok 2019. Téma: Visual Retrieval with Compact Image Representations Gratulujeme!

New Kornia Deep Learning Library

The VRG group has successfully helped to extend the official PyTorch ecosystem. The group developed the new Kornia Deep Learning library which recently have been added to PyTorch ecosystem. PyTorch is the 2nd popular deep learning framework in the world, so it is kind of big deal. One of the core developers of the kornia …read more

Interview with Dmytro Mishkin, Computer Vision Researcher

Dmytro Mishkin is a Ph.D. student in Computer Vision at the Center for Machine Perception of Department of Cybernetics. Dmytro ´s interests lie in areas like deep learning, metric learning, image matching, local features and so on. Dmytro’s research has been widely successful in many areas of machine learning and computer vision in general. The …read more

Nový ERC.cz Grant

Doc. Mgr. Ondrej Chum, Ph.D. uspěl v soutěži o ERC Grant Generalized Image Retrieval and Relation Discovery V projektu budou generalizovány poznatky v oblasti získávání souvisejících obrazů mimo hledání vizuálně podobných obrazů. Tým bude studovat různé definice příbuznosti, zkoumat algoritmy pro efektivní vyhledávání a odvodit nové reprezentace, které podporují vyhledávání a objevování souvisejících obrázků. Aplikace …read more

D.Rozumnyi a prof. J.Matas získali Honorable Mention na GCPR

Denys Rozumnyi a prof. J.Matas získali ocenění Honorable Mention for Outstanding Contribution na konferenci “German Conference on Pattern Recognition (GCPR)” za článek R. Rozumnyi, J. Kotera, F. Sroubek J. Matas: Non-Causal Tracking by Deblatting. Congratulations!

Filip Radenović, MSc. obhájil svou dizertační práci

Filip Radenović, MSc. úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Visual Retrieval with Compact Image Representations Školitel: doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D. Gratulujeme!

Tomáš Jeníček a Ondra Chum v časopise Analytics India

Napsali o nás …

Úspěch prof. Jiřího Matase v projektu AI Awards

Cena za nejlepší článek na konferenci ACCV pro J.Prittse, Z.Kúkelovou a O.Chuma

  James Pritts, Zuzana Kúkelová a Ondřej Chum z Centra strojového vnímání naší katedry získali cenu Saburo Tsuji za nejlepší článek na 14th Asian Conference on Computer Vision (ACCV) za článek James Pritts, Zuzana Kukelova, Viktor Larsson, Ondrej Chum: Rectification from Radially Distorted Scales. Gratulujeme!

Ocenění “Česká hlava 2018” pro Lukáše Neumanna

Lukáš Neumann z Centra strojového vnímání (CMP) naší katedry získal ocenění Česká hlava 2018 v kategorii „technické vědy“. Gratulujeme! Lukáš vyvinul metodu kombinující strojové učení a nový algoritmus pro vyhledávání textu v obrázcích nezávisle na jeho orientaci či velikosti. Jeho školitelem byl prof. Jiří Matas.

Systém pro automatické rozpoznávání rostlin a hub z obrázků, vyvinutý na katedře kybernetiky, zvítězil ve třech mezinárodních soutěžích.

Systém hlubokých neuronových sítí pro rozpoznávání rostlin a hub z obrázků, vyvinutý Ing. Milanem Šulcem a prof. Jiřím Matasem na katedře kybernetiky FEL ČVUT ve spolupráci s Ing. Lukášem Pickem z katedry kybernetiky FAV ZČU, získal první místo hned ve třech mezinárodních soutěžích: 2018 FGCVx Flower Classification Challenge 2018 FGCVx Fungi Classification Challenge LifeCLEF 2018 …read more

James Pritts (CMP) poskytl rozhovor pro deník „Hospodářské noviny“, aby diskutoval o samořiditelných autech

Náš kolega, Ing. James Brandon Pritts ze skupiny vizuálního rozpoznávání hovořil na téma bezpečnosti samořiditelných vozidel. Celý rozhovor na webu Hospodářských novin. Děkujeme za reprezentaci naší katedry.

Ing. Lukáš Neumann získal Cenu děkana za prestižní disertační práci

Ing. Lukáši Neumannovi, Ph.D. (školitel: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.) byla udělena Cena děkana za prestižní disertační práci. Téma: Scene text localization and recognition in images and videos Gratulujeme!

Jiří Trefný ve Studiu 6 ČT na téma “Detekce obličejů na letištích”

Ing. Jiří Trefný (skupina vizuálního rozpoznávání) byl hostem Studia 6 ČT na téma: Detekce obličejů na letištích.

Zkoumáme umělou inteligenci s Facebookem

Skupina vizuálního rozpoznávání a strojového učení se bude podílet na špičkovém výzkumu umělé inteligence v rámci programu FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research) partnership. Cílem projektu je urychlit pokrok a inovaci v oboru umělé inteligence, zejména v oblasti hlubokých neuronových sítí (Deep Neural Networks). Naše katedra byla vybrána jako jedna z 15 nejvýznamnějších výzkumných skupin v …read more

3. místo z CVPR 2016 pro Ing. Uřičáře a prof. Matase

Ing. Michal Uřičář (školitel dr. Franc) a prof. Jiří Matas získali 3. místo za svůj track “Apparent Age Estimation” z článku “Structured Output SVM Prediction of Apparent Age, Gender and Smile from Deep Features” na ChaLearn Looking at People CVPR Workshop 2016. Gratulujeme!

Ing. Neumann se umístil na 2. místě v soutěži “Cena Josepha Fouriera”

Doktorand Ing. Lukáš Neumann (školitel prof. Matas) vyhrál 2. místo v soutěži “Cena Josepha Fouriera” v oblasti počítačových věd na téma „Scene Text Recognition in Images and Videos“. Více informací je zde. Moc gratulujeme!

Jiří Matas získal prestižní projekt v rámci programu Finland Distinguished Professor

Jiří Matas získal prestižní projekt v rámci programu Finland Distinguished Professor. Více informací najdete v oznámení o nových FiDiPro profesorech. Gratulujeme!

Ocenění pro článek Jiřího Matase a Lukáše Neumanna

Článek Efficient Scene Text Localization and Recognition with Local Character Refinement autorů Jiřího Matase a Lukáše Neumanna získal ocenění Best Paper na konferenci ICDAR 2015. Gratulujeme!

Andrej Mikulík obhájil svou dizertační práci

Andrej Mikulík úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Large-Scale Content-Based Sub-Image Search (školitel: prof. Jiří Matas). Gratulujeme!

Rozpoznávání obličejů v reportáži Studia 6 na ČT

Česká televize odvysílala v rámci Studia 6 reportáž o Vědeckém jarmarku (viz též Vědecký jarmark). Cca od 40. sekundy je prezentován projekt rozpoznávání obličejů, na němž dlouhodobě pracuje Centrum strojového vnímání, skupina prof. Matase. Děkujeme za reprezentaci naší katedry!

James Pritts získal ocenění “Nejlepší prezentace”

James Pritts, Ondřej Chum a Jiří Matas získali ocenění pro Nejlepší prezentaci za příspěvek On the geometry of co-planar repeated patterns na Computer vision workshopu v Křtinách. Gratulujeme!

James Pritts získal ocenění “Nejlepší článek”

James Pritts získal ocenění Nejlepší článek za příspěvek Approximate models for fast and accurate epipolar geometry estimation na konferenci “2013 Conference on Image and Vision Computing”, která se konala na Novém Zélandu. Gratulujeme!!!

Michal Perďoch obhájil svou dizertační práci

Michal Perďoch úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Maximally Stable Extremal Regions and Local Geometry for Visual Correspondences (školitel: prof. Jiří Matas). Gratulujeme!

Jan Šochman obhájil svou dizertační práci

Jan Šochman úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Learning for Sequential Classification (školitel: Dr. Jiří Matas). Gratulujeme!

Jan Čech obhájil svou dizertační práci

Jan Čech úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Accurate and Robust Stereoscopic Matching in Efficient Algorithms (školitel: doc. Radim Šára). Gratulujeme! Haddad, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis. farmacia24 en casa
Za obsah zodpovídá: Giorgos Tolias