Find: Order by:      Help  

This is the old list of bachelor and diploma theses! The new thesis from 2015 are listed on new pages.

DT Tesař Štěpán: General Architecture for Development of Multiplatform E-learning Applications
In this master's work, a conceptual workflow and open tools were
implemented, to provide an instrument for rapid development of
educational software. The aim was to create a standardized environment, ...
Ing. Filip Ježek May 2015
BT Trutman Pavel: Minimal Problem Solver Generator
Many problems in computer vision lead to polynomial systems solving.
Therefore, we need an easy way how to generate an efficient solver for
each problem. On this purpose, the automatic generator has been ...
doc. Ing. Tomáš Pajdla Ph.D. May 2015
DT Jícha Pavel: Predictive Control and Planning Enabling Complex Maneuvers of Formations of Autonomous Helicopters
The trajectory planning system originally designed for stabilization of
formations of Micro Aerial Vehicles (MAV) is extended to enable complex
maneuvers that require sudden changes of velocity of the group as well ...
Ing. Martin Saska Dr. rer. nat. May 2015
DT Vávra Petr: Detekce osob v dohledových videozáznamech
Diplomová práce se zabývá studií možných detekovatelných stavů
ve vnitřních prostorách pomocí kamerového dohledového systému.
Nejdůležitějším stavem, který je třeba detekovat je pád osoby. ...
Ing. Jaromír Doležal, Ph.D. Jan 2015
BT Uhlíř Adam: Intelligent Building Control by Hand Gestures
In near future we can expect usage of more advanced technologies in our
houses. My thesis focus on increasing comfort of controlling KNX powered
Smart Homes with hand gesture control. I designed and implemented system ...
Ing. Jaromír Doležal, Ph.D. Jan 2015
DT Pinc Michal: Modelování průtoku krve a krevní disperze ve vaskulárním řečišti v závislosti na charakteru proudění
We have created mechanical model of cardiovascular system. Liquid in the
system is pumped by the peristaltic (or roller) pump, heart function is
simulated by expansion vessel with solenoid valve, vascular tree is ...
MUDr. Ing. David Macků Jan 2015
DT Krupka Matěj: Návrh a realizace vylehčené protézy horní končetiny s dislokovanou pohonnou
Diplomová práce na téma Návrh a realizace vylehčené protézy
horní končetiny s dislokovanou pohonnou jednotkou pojednává o
současných typech a metodách ovládání protéz horní končetiny, ...
MUDr. Ing. David Macků Jan 2015
DT Novotný David: Large Scale Object Detection
This thesis focuses on the problem of large scale visual object
detection and classification
in digital images. A new type of image features that are derived from ...
Prof. Ing. Jiří Matas Dr. Sep 2014
BT Hrabalík Aleš: 3D Point Cloud Registration, Experimental Comparison and Fusing Range and Visual Data
Point cloud registration is an important process in mobile robotics,
serving as the cornerstone of simultaneous localization and mapping. The
contribution of our work is twofold: firstly, we compare local ...
Doc. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D. May 2014
BT Šrajer Filip: 3D Reconstruction of Indoor Scenes
Recent work in Structure from Motion (SfM) has successfully built 3D
models from unordered collections of images. Inspired by their success,
we choose one of these as the baseline [55] for implementing our own 3D ...
doc. Ing. Tomáš Pajdla Ph.D. May 2014
DT Mosinger Jiří: A geometric approach to exploration of an unknown 3D environment
This thesis deals with an exploration of an unknown 3D environment by a
mobile robot. The robot continuously explores its surroundings and it
creates a map of the explored environment based on received information. ...
RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. May 2014
BT Bulušek Jan: Active and passive escape behavior designed for groups of autonomous helicopters in dynamic environment
This document deals with the design, implementation, testing and
comparing the escape behavior algorithms designed for swarms of MAVs
(Micro Aerial Vehicles) — unmanned helicopters. This algorithm ...
Ing. Martin Saska Dr. rer. nat. May 2014
BT Sekanina Tomáš: Algorithms for navigation of swarm of unmanned helicopters and following a dynamic target in a complex environment
Cílem této bakalářské práce bylo nastudovat metodu [2] escape
behaviour a využítj i pro sledování pohyblivého cíle rojem MAV.
Řídící model použitý v této metodě byl původně navrhnut pro ...
Ing. Martin Saska Dr. rer. nat. May 2014
BT Sivák Filip: Analysis of students schedules and checking unusual study plans - collection of web applications
This work describes usage, implementation and deployment of web
application designed to find when students have free time in their
schedule, to find empty rooms, find out which minor study fields ...
Doc. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D. May 2014
DT Janíčková Tereza: Aplikace shlukovacích metod na časové řady se zaměřením na záznamy FHR
Tato práce se zabývá analýzou záznamů fetální tepové frekvence
(FHR), které byly naměřeny během kardiotokografického vyšetření.
KTG je v současné době nejběžnější metodou určenou k ...
Ing. Václav Chudáček Ph.D. May 2014
BT Brabec Jan: Automated camera calibration from laser scanning data in natural environments
We have developed an application for extrinsic camera calibration from
the data acquired by the LIDAR scanner. Since the raw range images from
the LIDAR scanner do not possess enough detail, we processed the range ...
Doc. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D. May 2014
BT Veselý Tomáš: Automatic Synonyms Creation
Synonyms are words with the same or similar meaning. They can be any
part of speech, if both words are the same part of speech. Synonyms are
important for Natural Language Processing. For example in full-text ...
Ing. Jan Šedivý CSc. May 2014
BT Cháberová Jana: Automatická detekce artefaktů v EEG
V této práci je studována obecná problematika získávání a
následného zpracovávání EEG se zaměřením na artefakty, které
často tvoří nezanedbatelnou část signálu a komplikují jeho ...
Ing. Václav Gerla Ph.D. May 2014
BT Dendis Martin: Call centrum pro průzkum spokojenosti zákazníků
Tato práce je věnována problematice call centra pro odchozí hovory,
které se může využívat pro průzkum marketingu a spokojenosti
zákazníků s produkty a poskytovanými službami různých ...
Ing. Martin Klíma, Ph.D. May 2014
BT Šamánek Filip: Call centrum pro soukromou firmu
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením rozhraní pro
uživatele call centra. Toto call centrum se zabývá obvoláváním
zákazníků s cílem zjistit jejich spokojenost s poskytovanými ...
Ing. Martin Klíma, Ph.D. May 2014
BT Juranová Kateřina: Camera-Based Tracking for 3D Printers
This thesis deals with developing an application for measuring the
actual position of an extruder of a 3D printer using common USB camera
and PC. 3D printers use stepper motors to position the extruder which ...
Ing. Jiří Zemánek May 2014
BT Novák Libor: Car Detection and Tracking from a Vehicle Driving on a Roundabout
This thesis investigates the problem of car detection in images. The
roundabout situation in particular was chosen for the presence of cars
at multiple orientations and because it has been neglected in the ...
Prof. Ing. Jiří Matas Dr. May 2014
DT Endrych Václav: Control and Stabilization of an Unmanned Helicopter Following a Dynamic Trajectory
This thesis is concerned with design of a position control system for
Micro Aerial Vehicles (MAVs). In the introduction, state of the art is
briefly summarized and the architecture of MAV platform used in this ...
Ing. Martin Saska Dr. rer. nat. May 2014
BT Uhrín Matej: Data movement in hybrid clouds
The main focus of this work is on hybrid clouds and web applications
running in hybrid cloud mode. This thesis provides a method to decide,
whether it is more economical to run an application in multiple ...
Ing. Tomáš Vondra Ph.D. May 2014
BT Lhotský Vojtěch: Demonstration Tasks for the SyRoTek System
The goal of this thesis is to create a practical guide for the users of
SyRoTek system. The guide is in the form of a set of demonstration tasks
implemented in the ROS (Robot Operating System). This thesis contains a ...
RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. May 2014
DT Mrva Jakub: Design of Motion Primitives for a Hexapod Walking Robot Operating in a Rough Environment
The crawlers have great potential to be successful in a rough
environment due to their high motion capabilities. Along with other
internal or external sensors like range-finder, force sensitive sensors, ...
Ing. Petr Vaněk May 2014
BT Naiser Filip: Detection, Description and Tracking of Ants in Video Sequences
Recently, there has been high demand for computer vision methods in the
field of insect tracking and observation. Many species of social insects
have been lately studied at the level of individual behaviors and their ...
Prof. Ing. Jiří Matas Dr. May 2014
DT Marek Petr: Detekce poruch senzorů
Cílem této diplomové práce je na základě bibliografické rešerše
navrhnout nové metody pro detekci poruch senzorů v aplikacích v
budovách, zejména ve vzduchotechnice a spotřebě elektrické energie. ...
doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D. May 2014
BT Moravec Jan: Distribuované řízení kolon vozidel na autodráze
Bakalářská práce je součástí projektu Slotcar Platooning Katedry
řídící techniky
Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, jehož cílem je sestavení a ...
Ing. Ivo Herman May 2014
DT Kubizňák Petr: Embedded Computer Including Software for the Intelligent Bird Nesting Box
This diploma thesis describes design and implementation of an autonomous
video surveillance system embedded in a bird nest-box, needed for
research of boreal owl in its natural environment. First, a custom ...
Ing. Pavel Krsek Ph.D. May 2014
BT Burian Martin: Environment mapping using radar

Technological advances have enabled
manufacturing of radar devices small enough to be carried by mobile
robots. One of such devices is IGEP Radar Lambda manufactured by a ...

Ing. Jan Chudoba May 2014
DT Kreč Michal: Evaluation of Safety and Security Properties of Automotive Motor Control Software
In automotive domain, it is paramount to ensure safety, and lately also
security, of developed products. So far safety and security are handled
separately. In this work we deal with safety and security testing and ...
Ing. Michal Sojka Ph.D. May 2014
BT Zíka Adam: Evaluation of the robot gearbox wear by a backlash measurement
The objective of this bachelor thesis is to study methods of evaluation
of the robot gearboxes wear by a backslash measurement and to find out
the appropriate method for paint shop in Toyota Peugeot Citroën ...
Ing. Vladimír Smutný Ph.D. May 2014
BT Rudolf Michael: Evolutionary Metaheuristics for the Nurse Rostering Problem
The topic of this bachelor’s thesis is the nurse rostering problem
(NRP), which is a well known NP-hard problem. An integral part of this
thesis is a survey of the rostering problem and its representation. The ...
Ing. Jiří Kubalík Ph.D. May 2014
DT Jareš Filip: Exploration of an Uknown 3D Environment
This thesis describes an algorithm for exploration of an unknown 3D
environment that has been partially implemented. It is a
frontier-void-based approach working on top of an occupancy grid, ...
RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. May 2014
BT Valtr Jiří: External Vision-Based Localization System for Mobile Robots
This thesis deals with the robot localization problem. It presents a
system based on the camera localization system Whycon, which is adapted
for use with handheld devices running Android operating system. The ...
Ing. Petr Vaněk May 2014
BT Neoral Michal: Extraction of Features from Moving Garment
The point of this work is to design a method to obtain image features
of the moving garment. This features should be further used to estimate
the parameters of the dynamic model of the garment. ...
Ing. Pavel Krsek Ph.D. May 2014
BT Soucha Michal: Finite-State Machine State Identification Sequences
This document is an overview of basic sequences of finite-state
machines. A sequence is a sorted list of inputs or outputs. An automaton
changes its current state according to an input sequence and gives an ...
Ing. Radek Mařík CSc. May 2014
DT Dundálek Jakub: Flexible user interface for ontology applications
Ontologies are becoming a viable option for knowledge storage and
compete with traditional relational databases. This can be utilized to
create ontology-based informations systems that offer a greater ...
Ing. Petr Křemen Ph.D. May 2014
BT Soukupová Tereza: Font Family/Style Recognition
This work presents an algorithm for optical font recognition of a text
in real-scene images. It is based on an OCR system TextSpotter developed
at Czech Technical University in Prague. This system locates areas with ...
Ing. Michal Bušta May 2014
DT Blaha Martin: Generování hladkých trajektorií ve 3D
Tato práce se zabývá optimalizací počáteční trajektorie
založené na efektivním výpočtu funkce vzdálenosti od překážek
pro 3D prostředí. Nejprve je představen algoritmus pro tvorbu ...
RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. May 2014
BT Sixta Tomáš: Gesture Recognition for Mobile Phone Unlocking
People use lockscreens to secure their mobile devices. However, many
users aren’t satisfied with currently available lockscreens - they
either provide too little security or require too much effort to be ...
Mgr. Jan Šochman Ph.D. May 2014
BT Vančák Ondřej: Handwriting Beautification
The goal of this work is to bring a mobile application that would
implement handwriting beautification algorithm. To that account several
previously published works on this topic are reviewed and discussed. ...
Ing. Jan Šedivý CSc. May 2014
BT Černý Pavel: Heart Beat Rate Estimation from Video
The thesis describes an implementation of a method estimating the heart
beat rate based
on an analysis of the color changes measured in a video of a human face. ...
Ing. Vojtěch Franc Ph.D. May 2014
BT Rak Filip: Hierarchical Approach to Motion Planning of Formations of Unmanned Helicopters in Complex Environment
The goal of this thesis was to propose in algorithm suitable for
planning of initial trajectory for formations of Micro Aerial Vehicles
(MAV). To find a feasible trajectory, Rapidly exploring Random Trees ...
Ing. Martin Saska Dr. rer. nat. May 2014
BT Těžký Jiří: Identifikace a řízení dynamických systémů založené na modelech
Bakalářská práce se zabývá identifikací teplotního modelu
reálné místnosti a vytápěním dané místnosti řízené
prediktivní regulací založené na modelu. Rozebírá odhad parametrů ...
Ing. Matej Pčolka May 2014
BT Fiala Jiří: Implementace fonémového rozpoznávače s nástroji TNet Toolkitu
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací umělých neuronových
sítí typu vícevrstvý perceptron (MLP) v úloze rozpoznávání
fonémů v řečovém signálu. Implementace těchto sítí byla ...
doc. Ing. Petr Pollák, CSc. May 2014
BT Brich Aleš: Implementace rozpoznávače řeči na bázi TANDEM architektury
Tato práce se zabývá implementací jednoduchého rozpoznávače
řeči na bázi TANDEM architektury pomocí volně dostupných, široce
používaných nástrojů HTK. Cílem je zmapovat, jaké typy ...
doc. Ing. Petr Pollák, CSc. May 2014
BT Chamra Tomáš: Informační systém pro vícezdrojové financování
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací
informačního systému pro správu vícezdrojového financování.
Vychází z potřeb elektrotechnické fakulty ČVUT. Cílem vyvinutého ...
Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc. May 2014
BT Ondráček Jakub: Intelligent Algorithms for Monitoring of the Environment Around Oil Pipe Systems Using Unmanned Aerial Systems
Effective monitoring of oil pipeline
systems is an important task due to a
very high environmental cost of an undetected ...
Ing. Ondřej Vaněk May 2014
BT Kůrka Vojtěch: IZ225 Scanner
Tato práce vznikla na základě požadavku vytvořit jednoduchý
způsob ovládání a zobrazení dat digitálního příjímače IZ225
vyvíjeného ve firmě Intriple a.s.. Přijímač je ovládán SCPI ...
Ing. Alexandru Moucha, Ph.D. May 2014
BT Moravčík Václav: Kalibrace lokalizačního visuálního systému
Cílem této práce je navrhnout metodu kalibrace transformace
visuálního lokalizačního systému, který je součástí většího
systému pro výuku mobilní robotiky SyRoTek. V první části práce ...
Ing. Jan Chudoba May 2014
DT Prštický Michal: Kalibrační metody pro videookulografii
Dle hlavních cílů diplomové práce byla provedena rešerše
Eye-trackingu a videookulografie, ve které jsou představeny základní
principy snímání očních pohybů spolu s uvedenými produkty ...
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. May 2014
BT Vošmik Jiří: Klasifikace dlouhodobých EEG záznamů
Cílem této práce je porovnání výsledků klasifikátorů
k-nejblizších sousedů, naivního bayesovského klasifikátoru,
support vector machine a skrytých markovských modelů při použití ...
Ing. Václav Gerla Ph.D. May 2014
BT Husák Petr: Klasifikace EEG s využitím metod inkrementálního učení
Cílem práce je přizpůsobit a optimalizovat adaptivně nebo
konstantně segmentovaný EEG záznam pro použití inkrementálního
učení na dlouhodobých záznamech. Jsou použity již navržené ...
Ing. Václav Gerla Ph.D. May 2014
DT Tesař Jan: Knihovna pro ukládání, vyhledávání a porovnání pohybů lidského těla
Tato diplomová práce se zabývá snímáním, zpracováním a
porovnáváním pohybů lidského těla. Pro snímání byla použita
hloubková kamera Kinect a vytvořena aplikace SkeletonRecorder. Pro ...
Mgr. Radim Krupička, Ph.D. May 2014
BT Erlebach Jonáš: Korekce pohybů hlavy při vyšetření sledování očních pohybů
Práce pojednává o detekci pohybů hlavy při sledování očních
pohybů. Tato detekce slouží ke korekci nežádoucích pohybů hlavy
při zkoumání pohledu oka měřeného pomocí zařízení ...
Ing. Jaromír Doležal PhD. May 2014
DT Modrý Marek: Learning to Rank Algorithms
In the recent decades and especially in the last few years, we have
experienced a rapid growth of information. In the following years, the
amount of data is supposed to multiply by hundreds. With growing amount ...
Ing. Jan Šedivý CSc. May 2014
BT Kozák Viktor: Local planning for a mobile robot
The subject of this bachelor thesis is a comparison of local planning
algorithms for mobile robot. As a part of the thesis Dynamic Window
method was implemented in the Player/Stage system. The Method was tested ...
RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. May 2014
DT Kavková Michaela: Měřicí kamera založená na Raspberry Pi
Tato práce se zabývá zpracováním obrazu na Raspberry Pi. Cílem
práce je použití modulu Raspberry Pi s obrazovými senzory CMOS se
sériovým i paralelním rozhraním za účelem realizace měřicí ...
doc. Ing. Jan Fischer, CSc. May 2014
DT Körner Petr: Metaheuristic Optimisation of Charging and Discharging Schedules for Electric Vehicles
This diploma thesis investigates the topic of intelligent optimisation
of schedules for charging and discharging of electric vehicles (EVs). At
first, we carry out a research on related topics of Smart Grids and ...
Ing. Martin Macaš Ph.D. May 2014
DT Znojilová Lucie: Metoda evaluace intersticiálního aplikátoru pro radiofrekvenční termoablaci nádoru jater
Předložená diplomová práce je zaměřena na posouzení
intersticiálních aplikátorů pro radiofrekvenční ablaci jaterních
malignit. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí výpočetní metody. ...
prof. Ing. Jan Vrba, CSc. May 2014
BT Zdeněk Jan: Mobile Application for Recognition of Japanese Writing System
The objective of this work was to implement and compare various methods
which can be used for optical character recognition (OCR) of characters
used in the Japanese language and create a mobile application which ...
prof. Ing. Pavel Zahradník, CSc. May 2014
BT Pecha Petr: Modelování látky v pohybu
Tato práce se zabývá modelováním zavěšené textilie v
trojrozměrném prostoru. Cílem
bylo navrhnout a implementovat 2D model textilie a to tak, aby jeho ...
Ing. Vladimír Smutný Ph.D. May 2014
DT Slezák David: Monitorování kvality spánku pomocí analýzy audio záznamu
Tématem této práce je vývoj postupu určeného ke sledování
kvality spánku pomocí chytrého mobilního telefonu s operačním
systémem Android. Cílem je navrhnout a implementovat aplikaci pro ...
Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D. May 2014
BT Masri Diar: Motion Model of Stair Climbing in Hexapod Walking Robot
The goal of this thesis is to extend the motion capabilities of the
hexapod walking robot
that will allow it to climb stairs located in front of the robot. A high ...
Ing. Jan Faigl, Ph.D. May 2014
DT Petrík Vladimír: Multi-Vehicle Random Finite Set SLAM
The Random Finite Set approach to Bayesian Simultaneous Localization and
Mapping (SLAM)
is a new method which provides promising results at least in the ...
RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. May 2014
BT Heinrich Adam: Navigace mobilního robotu ve venkovním prostředí
Práce se zabývá návrhem a implementací navigačního a
senzorického systému mobilního robotu pro navigaci mezi kontrolními
body ve venkovním prostředí. Navigační systém využívá znalosti ...
Ing. Jan Chudoba May 2014
BT Stejskal Martin: Navigační systém mobilního robotu ve venkovním prostředí
Bakalářská práce se zabývá navigací mobilních robotů, kteří
se pohybují ve venkovním prostředí. Na začátku práce jsou shrnuty
senzory běžně používané při řešení problému navigace robotů. ...
Ing. Jan Chudoba May 2014
DT Lehman Zdeněk: Návrh AC/DC měniče výkonu pro tepelné zdroje ve zdravotnictví
Abstrakt Diplomová práce pojednává o návrhu měniče výkonu do 3kW
pro tepelné zdroje ve zdravotnictví. Požadavkem je plynulá regulace
výstupního výkonu a korekce účiníku. V teoretické části je ...
Ing. Tomáš Haubert May 2014
BT Langer Václav: Návrh řídící jednotky pro měření biologických signálů s vysokou hustotou dat
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací funkčního
prototypu pro měření biologických signálů. Zařízení měří
svalovou aktivitu s použitím multielektrodových polí. Naměřená ...
Ing. Václav Křemen Ph.D. May 2014
BT Hrstka Tomáš: Návrh virtuálního průvodce - avatara pro podporu léčby chronických nemocí
Tato práce se zabývá implementací aplikace Mobiap Avatar widgetu na
platformě android, jako pluginu pro aplikaci Mobiap Dieta pana Václava
Burdy, pro podporu léčby diabetes mellitus a sledování kalorického ...
Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D. May 2014
BT Svatoš Martin: Parallelization of an algorithm for solving imperfect information games
Game theory is science not only for modeling games such as Chess, Poker
or Backgammon compute its solutions but it can also provide useful tools
for modeling and solving real life problems that we are not aware of at ...
Mgr. Viliam Lisý, MSc. May 2014
BT Lukeš Jakub: Parallelization of GRASP Heuristics Using GPU
The goal of this bachelor thesis is the implementation of GRASP
metaheuristic using the GPU GTX TITAN. The CUDA C programming language
is used. The algorithm solves the Unit commitment problem which is in ...
Ing. Michal Dvořák May 2014
BT Kubát Jan: PHP modul pro práci s PDF formuláři a podepisování PDF
Předmětem této práce je rešerše současných řešení pro práci
s PDF dokumenty, konkrétně jejich komponentou AcroForm, která
umožňuje práci s formuláři. Dále pak vytvoření rozšiřujícího ...
Ing. Radomír Polách May 2014
BT Černý Jakub: Playing General Imperfect-Information Games Using Game-Theoretic Algorithms
Most game playing algorithms are specifically designed to play one
single game. Therefore, transferring such programs into another context
is not possible. On the other hand, general game playing (GGP) is a ...
Mgr. Branislav Bošanský May 2014
BT Potoček Pavel: Probabilistic Approach to Landmark Management in Visual Odometry
We implemented a FastSLAM 2.0-based algorithm for visual trajectory
estimation and applied it to the NIFTi robot. We performed multiple
experiments to validate the algorithm and measured its performance in ...
Doc. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D. May 2014
DT Latnerová Iva: Reduction of False Positives in Lung Nodule Detection Algorithm
Lung nodules are the lung parenchyma structures found by radiodiagnostic
imaging methods, especially Computed Tomography. Lung nodules are of
various etiologies and can be found in various lung diseases . At worst ...
Prof. Dr. Ing. Jan Kybic May 2014
DT Bedroš Roman: Registration of 3D Point Clouds
A goal of this work was to choose and implement an algorithm for
registration of 3D point clouds using the Point Cloud Library (PCL). The
selected cross-correlation algorithm was described in detail, including ...
RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. May 2014
BT Kufnerová Alena: Rehabilitace jemné motoriky rukou
Bakalářská práce se věnuje návrhu a tvorbě prototypu zařízení
a několika úloh pro rehabilitaci jemné motoriky zejména rukou.
Návrh celé metody rehabilitace klade důraz na nízkou cenu, snadnou ...
Ing. Petr NIT Novák Ph.D. May 2014
BT Cvrček Vojtěch: RGBD Kinect Camera Calibration
I studied possibilities of calibrating RGBD camera in this thesis. I
present new
calibration method that simultaneously calibrates a color camera, a ...
doc. Ing. Tomáš Pajdla Ph.D. May 2014
BT Vrbský Ladislav: Rozšíření iterativního párového algoritmu pro řešení kolizí
Tato práce se zabývá kooperativním algoritmem pro řešení kolizí
bezpilotních letadel. Analyzuje problém zabraňování kolizím a
popisuje přístupy k jeho řešení. Je navržena deterministická ...
Mgr. Přemysl Volf, Ph.D. May 2014
DT Nouza Tomáš: Safe adaptive traversability learning for mobile robots
In mobile robotics it is necessary to predict a robot pose on a terrain
to guarantee its stability when traversing an obstacle. Usual methods
are based on an exact simulation of a robot-surface interaction, but ...
Ing. Michal Reinštein Ph.D. May 2014
DT Kafka Přemysl: Sampling Strategies in Optimal Motion Planning for Inspection Missions with Car-like Vehicles
The diploma thesis deals with the inspection path planning for the
car-like robot The camera model with the restricted field of view is
considered as a sensor model for observation of objects of interest ...
Ing. Jan Faigl, Ph.D. May 2014
BT Hnídek Tomáš: Simulation and Control of Airplanes at Airport Area
Air traffic is a fundamental element in long distance transportation.
Because of that it is often matter of interest in topics of safety and
efficiency. It is necessary to focus on the simulation when implementing ...
Ing. David Šišlák, Ph.D. May 2014
BT Hauser Jan: Single-Track Mobile Robot Control
The aim of this thesis is to stabilize a single-track mobile robot in a
vertically upright position while the robot is in motion as well as
while it is motionless. ...
Ing. Jiří Dostál May 2014
BT Kvasnica Jakub: Social Network Observation Tool
The aim of this bachelor's project is to review metrics and methods for
analysis of the social networks, specifically SoundCloud, and design and
implement a web-based application for it. The application will allow ...
Ing. Adam Sporka, Ph.D. May 2014
DT Koretz Martin: Systém pro monitoring metabolického obratu v intenzivní péči
Měření dodávaného kyslíku je v současnosti zřídka využívanou
metodou, která nabízí nejen informaci o zásobování organismu
kyslíkem, ale i o aktuální energetické přeměně, a tak je ...
MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. May 2014
BT Musil Jan: Time To Go - A mobile app for navigation and time management
TimeToGo is an Android application that helps with time management
during travel. Its primary goal is to avoid delay, which may be caused
by bad time management before travel or inaccurate estimation of ...
Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D. May 2014
BT Nedvěd Miroslav: Tool for comparison of files of PLC programming and configuration software packages
Goal of this work is to create a tool that will be able to compare two
projects created in the development environment RSLogix5000 used for PLC
programming. The project contains definitions of tags and programs ...
Ing. Pavel Vrba Ph.D. May 2014
BT Mathia Peter: Tool For Decision Support In Production Planning And Scheduling
The goal of the thesis is to create a tool used primarily for the
visualization of results of scheduling algorithms, which are implemented
within the ARUM project. The tool is implemented in Java using the ...
Ing. Pavel Vrba Ph.D. May 2014
DT Šulc Milan: Tree Identification from Images
This thesis focuses on the problem of automatic identification of tree
species based on images of leaves and bark. We propose to describe both
leaves and bark using textural features. FSRIT (Fast Scale- and ...
Prof. Ing. Jiří Matas Dr. May 2014
BT Burešová Karolína: Tvorba GUI pro nástroj FreeSurfer
V neurologii se běžně zpracovávají data z magnetické rezonance
mozku. Ke zpracování těchto dat existuje softwarový balík
FreeSurfer. FreeSurfer ovšem poskytuje ovládání pouze z příkazové ...
Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc. May 2014
BT Straka Zdeněk: Tvorba senzorických map z taktilních vstupů robota iCub pomocí metod strojového učení
Cílem této práce je vytvořit biologicky inspirovanou reprezentaci
taktilních senzorů pomocí umělé neuronové sítě. Vytvořenou
senzorickou mapu by mělo být možné použít pro reprezentaci ...
Mgr. Michal Vavrečka Ph.D. May 2014
BT Vítek Jan: Two Arm Robot Manipulation with Garments
The thesis deals with calibration of 3D sensors using depth measuring
technology developed and patented by PrimeSense. The calibration is
based on Microsoft Kinect calibration procedure earlier developped by ...
Ing. Vladimír Smutný Ph.D. May 2014
BT Daněček Radek: Verification of Image Feature Correspondences
This thesis is focused on correspondence verification which is one of
the less researched stages of wide baseline stereo matching. A
correspondence can be informally described as a pair of points of ...
Prof. Ing. Jiří Matas Dr. May 2014
BT Růžička Vít: Virtual Creatures Simulated in Framsticks
This bachelors thesis focuses on application of evolutionary algorithm
to the well-known problem of virtual creatures evolution. It analyzes
the capabilities of hybrid algorithm with differential evolution on this ...
Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. May 2014
DT Koucký Lukáš: Visibility of Triangulated Surface Illuminated by Flat Light Panel
Algorithm proposed in this thesis is designed for visibility determining
of triangulated glossy surface illuminated by flat light source.
Algorithm is able to recognize parts of examine surface visible by ...
Ing. Vladimír Smutný Ph.D. May 2014
BT Tomis Radek: Vizualizace dat z hierarchického shlukování
Práce se zabývá implementací hierarchických shlukovacích metod v
MATLABu aplikovaných na vícerozměrná data charakterizující EEG
lidského těla a vizualizací jejích výsledků. Teoretická část ...
Ing. Václav Gerla Ph.D. May 2014
DT Bundil Lukáš: VÝUKOVÝ SIMULÁTOR RESPIRACE A JEJÍCH PATOLOGIÍ
The aim of this thesis is to create a comprehensive model of the human
physiology which can simulate the behavior of the human organism and
selected pathophysiologies and also a model of a medical ventilator with ...
Ing. Filip Ježek May 2014
DT Faflík Tomáš: Využití Bayesovského přístupu pro klasifikaci EKG
Tato práce se věnuje možnosti využití Bayesovských sítí
při klasifikaci spodního infarktu myokardu. Poskytnutá
předzpracovaná testovací data obsahovala 2596 EKG záznamů s ...
Ing. Jiří Spilka May 2014
DT Kubeš Jan: Využití šestiosého silového senzoru pro řízení průmyslového manipulátoru
Tato práce se zabýva využitím silového senzoru pro práci
průmyslového manipulátoru. Dále pojednává o nalezení a
odstranění zdrojů chyb, případně jejich filtraci. Výsledky byly ...
Ing. Vladimír Smutný Ph.D. May 2014
BT Kučera Adam: Vývoj aplikací pro Apple iPad pomocí technologie .NET Framework C#
Tato bakalářská práce se zabývá využitím technologie .NET
Framework a platformy Xamarin při tvorbě jednoduchých logických
aplikací. Práce obsahuje stručný úvod k platformě Xamarin a ...
Ing. Petr NIT Novák Ph.D. May 2014
BT Matera Lukáš: Zpracování dlouhodobých biomedicínských signálů
Cílem této práce je navrhnout a vytvořit metodiku pro usnadnění
zpracování dlouhodobých biomedicínských dat pokrývajících dobu
několika dní. Metodika se skládá z předzpracování a návrhů ...
Ing. Václav Gerla Ph.D. May 2014
BT Hnízdo Lukáš: Analýza variability srdečního rytmu
Bakalářská práce se zabývá vytvořením automatického filtru
odlehlých hodnot v RR intervalech. Cílem je vyvinout v prostředí
MATLAB program na automatické odstranění arytmických QRS komplexů a ...
Ing. Jakub Kužílek Ph.D. Jan 2014
DT Otáhal Marek: Architecture of Autonomous Agent Based on Cortical Learning Algorithms
Autonomous agents that exhibit any more complex behavior in various
environments are required to be designed with autonomy, strong domain
independence and fault tolerance in mind. The research of autonomous ...
Doc. Ing. Pavel Nahodil CSc.,Ing. Jaroslav Vítků Jan 2014
DT Kajml Viktor: Black box optimization: Restarting versus MetaMax algorithm
This diploma thesis is focused on evaluating a new promising multi-start
optimization algorithm called MetaMax. The main goal is to assess its
utility it in the area of black-box continuous parameter optimization, ...
Ing. Petr Pošík Ph.D. Jan 2014
DT Schaefer Martin: Collision Avoidance of Highway Traffic
The thesis deals with the design and implementation of a system
integrating driving simulator with a collision avoidance module. The
system performs simulation of driving on the highway with traffic. There ...
Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. Jan 2014
DT Doležalová Anna: Design of a Model for ECMO Demonstration and Teaching
Venovenous extracorporeal membrane oxygenation (VV ECMO) is a modified
form of a cardiopulmonary bypass in which blood is drained from the
venous system of the patient, pumped through the oxygenator where ...
Ing. Filip Ježek Jan 2014
BT Hadáček Jan: Detection and Recognition of Diacritical and Punctuation Marks in Real-World Images
This work focuses on detection and recognition of diacritical and
punctuation marks in real-world scenes. New methods of detection and
recognition of these auxiliary textual symbols are proposed and the ...
Prof. Ing. Jiří Matas Dr. Jan 2014
BT Suchý Jakub: Digitální ovladač elektronického zobrazovače letových dat EFIS
Tato práce se v první části zabývá dekódováním interního
komunikačního protokolu používaného elektronickým ovladačem
iDrive, použitým ve vozech značky BMW. Dále návrhem zařízení, ...
Ing. Pavel Pačes, Ph.D. Jan 2014
DT Dohnalová Ludmila: Dynamika interiktálních výbojů v nezávislých epileptických zónách
Diplomová práce se zabývá analýzou dynamiky interiktálních
výbojů (IED) v intrakraniálních EEG záznamech pacientů trpících
farmakorezistentní epilepsií. Teoretická část obsahuje, kromě ...
Ing. Radek Janča Jan 2014
BT Bambušek Zbyněk: Economy-Focused Multiplayer Strategy Video Game
The main contribution of this thesis is a game that allows each player
to learn about auctions, rational behaviour in auctions and auction
algorithms. It is meant to translate auction theory into a more easily ...
Mgr. Radek Píbil Jan 2014
DT Kopřiva Ondřej: Fotoaparát s historickou pamětí
Tato práce se zabývá vývojem prototypu mobilního systému, který
umožňuje uživateli vyfotografovat zajímavou historickou budovu
fotoaparátem ve svém mobilním zařízením a místo pořízené ...
Mgr. Roman Sejkot Jan 2014
BT Mráček Jindřich: FSS Algorithm Adapted for Swarm Control of Unmanned Helicopters
This bachelor thesis is concerned with algorithm Fish School
Search (FSS). The algorithm is used to searching vice-dimensional state
space and it is developed for dimensionless particle. The first part of ...
Ing. Martin Saska Dr. rer. nat. Jan 2014
DT Janovský Pavel: Increasing Coverage of Reactive Techniques for Collision Avoidance
Multi-agent path coordination is essential for navigation of multiple
robots in a common environment. In this thesis we study a problem of
multi-agent path coordination in a continuous space with polygonal ...
Bc. Michal Čáp, M.Sc. Jan 2014
BT Szadkowski Rudolf Jakub: Karetní hra bridž jako úloha modální výrokové logiky
Cílem práce je prozkoumat možnosti využití modální výrokové
logiky k řešení sehrávky v karetní hře bridž. V první části
práce je úvod do modální výrokové logiky zaměřený na popis ...
Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc. Jan 2014
DT Dedek Štěpán: Luminiscence nanodiamantových částic řízená povrchovou terminací: nové detekční principy
Práce si klade za cíl prozkoumání a experimentální měření
luminiscence nanodiamantových částic. Nejprve jsou představeny
samotné nanodiamanty, speciálně pak vznik a charakteristiky NV ...
doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. Jan 2014
DT Caha Jiří: Nanokompozity na bázi nanokrystalického diamantu a anorganických nanočástic pro biomedicínské aplikace
Tato diplomová práce se zabývá přípravou nové generace
funkčních nanokompozitů, které kombinují unikátní vlastnosti
nanokrystalického diamantu a anorganických nanočástic. ...
Ing. Jan Vlček Jan 2014
DT Šulc Antonín: On Parametric Model Creation with Neural Modeling Fields
The thesis summarizes state-of-the art of the parametric model creation
with the Neural Mod-
eling Fields (NMF) approach. The thesis contains a detailed description ...
Mgr. Michal Vavrečka Ph.D. Jan 2014
BT Třešňák Adam: Optimalizace tvaru roje bezpilotních helikoptér
Cílem práce je navržení, implementace a verifikace algoritmu
optimalizujícího tvar roje bezpilotních helikoptér (UAV – unmanned
aerial vehicle) pro úlohy typu robotického dohledu. Za vstupní ...
Ing. Martin Saska Dr. rer. nat. Jan 2014
DT Vlk Pavel: Parameterization and Segmentation of Epileptic Discharges in Intracranial Electroencephalography Records
Selected patients with refractory epilepsy can benefit from surgical
treatment. The main purpose of presurgical examination is to identify
and delineate epileptogenic areas of the brain which should be removed. ...
Ing. Radek Janča Jan 2014
DT Štěrba Jan: Porovnání nastavení biventrikulární stimulace pomocí impedanční kardiografie se standardní nemocniční metodikou
Diplomová práce Porovnání nastavení biventrikulární stimulace
pomocí impedanční kardiografie se standardní nemocniční metodikou
se zabývá metodami impedanční kardiografie a echokardiografie a ...
MUDr. Ing. David Macků Jan 2014
BT Fadrhons Martin: Software for embedded module for image processing
This thesis describes changes made on device called SCHVAB MiniModule
which now only works as image processing tool. Goal of modifications is
implementation of SURFNav navigation algorithm. MiniModule have ...
prof. Dr. Michael Affenzeller Jan 2014
DT Michálek Tomáš: Spektrální analýza Korotkovových zvuků
Diplomová práce se zabývá frekvenční analýzou Korotkovových
zvuků ve vztahu ke kardiovaskulárnímu řečišti. První část se
věnuje teoriím vysvětlujícím vznik Korotkovových zvuků a popisem ...
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. Jan 2014
DT Bařtipán Adam: Synchronní distribuovaný sledovací systém
This thesis deals with design and construction of distributed
measurement and soud tracking system consisting of small modules with
ARM ...
doc. Ing. Jan Fischer, CSc. Jan 2014
DT Hrstka Ondřej: Intelligent Surveillance Algorithms for Harbor Security
The problem of protection of critical transportation hubs is of a vital
importance for many countries. The recent development in the field of
autonomous vehicles technology provides an opportunity to utilize this ...
Ing. Ondřej Vaněk Aug 2013
BT Jeřábek Jan: Computer Control of the Projector of the Range Finder
This thesis discusses the problem of using multiple structured-light
depth sensors capturing one scene at the same time. The first part of
the text explains the principle of the structured-light depth sensors' ...
Ing. Vladimír Smutný Ph.D. Jul 2013
DT Kasl Zdeněk: 3D formations of unmanned aerial vehicles
A 3D extension of the leader-follower approach of formation trajectory
planning, applicable for a formation of autonomous quad-rotor Unmanned
Aerial Vehicles, is presented in this thesis. The proposed trajectory ...
Ing. Martin Saska Dr. rer. nat. May 2013
BT Tomáš David: Agent-based Model of Maritime Drug Smuggling
Drug smuggling is a worldwide problem with many negative effects on the
society. It is important to understand and predict smuggler's behavior
in order to best position patrolling assets and disrupt his supply ...
Ing. Ondřej Vaněk May 2013
BT Nykl Jan: Agent-Based Public Transport Network Analysis
The aim of this bachelor’s thesis is a fast and exact analysis of
public transport netowrks. The analysis is computed based on travel
demand, which may be generated by the agents. The metrics that can be ...
Mgr. Jan Hrnčíř May 2013
BT Petr David: Agentní simulační model přepravní kontroly ve veřejné dopravě
Tato bakalářská práce se zabývá agentním modelováním pasažéra
v systému veřejné dopravy. Upravuje implementaci cestujícího na
platformě AgentPolis tak, aby byl schopen si různou mírou pamatovat ...
Ing. Michal Jakob, Ph.D. May 2013
BT Mihalovič Filip: Analysis and sequential mining of logistic data
We are given a large database of logistic data containing information
about shipments and their states in time. We introduce the problem of
sequential data mining over such database collected in shipment handling ...
Ing. Jiří Kléma, Ph.D. May 2013
DT Jíchová Anna: Analýza biosignálů pro potřeby vyhodnocení stresových faktorů při řešení extrémních situací v ultra lehkých letadlech
V rámci této diplomové práce byla prostudována literatura za
účelem definovat stresové projevy člověka. Byla sestavena metodika
pro měření vhodných biologických ukazatelů stresu. Měření ...
Ing. Radek Janča May 2013
DT Klejchová Pavla: Analýza faktorů a míry stresu pilotů při řešení extrémních letových situací na letovém simulátoru
Práce se zabývá měřením a kvantifikací stresu doprovázející
krizové situace v současné aviatice za účelem vývoje navigačního
asistenta pro podporu rozhodování pilotů ultralehkých letadel ...
Ing. Radek Janča May 2013
BT Kirsch Petr: Analýza variability srdečního rytmu
Práce se zabývá analýzou HRV. Shrnuje základní metody pro tuto
analýzu. Součástí práce je i vlastní implementace jednotlivých
metod v programovém prostředí MATLAB. Základní metody zahrnují ...
Ing. Jakub Kužílek Ph.D. May 2013
DT Dragounová Adéla: Anytime Risk-Aware Maritime Transit Route Planner
This thesis deals with route planning in the areas affected by maritime
piracy. The goal of this thesis is to create a route planner that
minimizes both the route length and the pirates attack risk. The work ...
Ing. Jakub Kužílek Ph.D.,Ing. Ondřej Vaněk May 2013
BT Zeman Michal: Application for Feature Extraction from Eye Movement Signal Analysis
Hlavním cílem této práce bylo navrhnout aplikaci s grafickým
uživatelským rozhraním pro hromadnou extrakci příznaků z analýz
signálů očních pohybů v prostředí Matlab a struktury souborů ...
Ing. Martin Macaš Ph.D. May 2013
DT Zach Lukáš: Automatická analýza kardiotokografického záznamu plodu
Kardiotokografie (KTG), jako kombinace monitorování srdeční
frekvence plodu (FHR) a děložního tlaku (TOCO), poskytuje informaci o
zdravotním stavu plodu během porodu nebo těsně před porodem. V roce ...
Ing. Václav Chudáček Ph.D. May 2013
BT Svoboda Aleš: Bezkontaktní měření teploty pneumatik závodního vozu
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vestavného systému pro
měření povrchové teploty a předkládá kompletní řešení od
výběru snímače až po implementaci programu nezbytného pro ...
Ing. Jan Sobotka May 2013
BT Dobřichovský Richard: Bicycle Simulator
The goal of this thesis is to create a bicycle simulator - a computer
application enabling its user to control a bicycle rider on different
tracks. So far there has been only little interest in the topic by the ...
Ing. Petr Felkel, Ph.D. May 2013
BT Myslík Martin: Cílené vyhledávání informací na webu
Tématem bakalářské práce je cílené vyhledávání informací na
internetu. Práce obsahuje teoretický rozbor dnešní podoby Webu,
představuje stručný přehled technik používaných k jeho ...
Ing. Radek Mařík CSc. May 2013
BT Horák Karel: Cluster Analysis for Panel Data of Import and Export in EU Countries
A lot of knowledge about the real world could be discovered from the
time series. This
work describes some of the problems one may encounter while dealing with ...
Radomír Černoch, MSc. May 2013
DT Durkota Karel: COMPARISON OF DETERMINISTIC DISTRIBUTED AND MULTI-AGENT PLANNING TECHNIQUES
Deterministic domain-independent planning techniques for multiagent
systems stem from the principles of classical planning. Three most
recently studied approaches comprise (i) DisCSP+Planning utilizing ...
Ing. Antonín Komenda May 2013
BT Špičková Martina: Comparison of Surface Reconstruction Methods for Mobile Robotics
This work focuses on surface reconstruction from oriented point clouds
gained by scanning objects using the Kinect sensor and modified for use
in the Reconbench benchmark. It also divides methods used for surface ...
RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. May 2013
DT Koranda Lukáš: Conflict Resolution Model of Human Radar Controller in Air-Traffic Management
The aim of this thesis is a design of a module of the multi-agent
simulation AgentFly for a simulation of air traffic controllers of
flight trajectories within en-route sectors. The goal of designed module ...
Ing. David Šišlák, Ph.D. May 2013
BT Báča Tomáš: Control of relatively localized unmanned helicopters
This thesis deals with the integration of the visual relative
localization module into the UAV MikroKopter platform. I propose a
custom design of a flight control board which handles communication and ...
Ing. Martin Saska Dr. rer. nat. May 2013
BT Micka Vojtěch: Crowd Modeling
This work focuses on AgentCrowd simulator and create an extension for
multiple zone simulation and dynamic transport between them. At the same
time it is devoted to simulation of an indoor scenario in which the ...
Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. May 2013
BT Vystrčil Martin: Čtečka RFID čipů
Tato bakalářská práce se zabývá stavbou rfid čtecího zařízení
pracujícího na frekvenci 134.2kHz. Čipy pracující na této
frekvenci slouží především pro identifikaci zvířat. Jako jeden z ...
prof. Ing. Pavel Zahradník, CSc. May 2013
BT Hubík Martin: Design of Algorithms for Electric Water Heater
The main goal of this thesis is to present a method of approximation of
the amount of hot water stored in domestic water storage heaters based
on analyzing information from electricity meters. Only the heaters that ...
Ing. Ondřej Novák May 2013
BT Novák Antonín: Design of Probabilistic Models for Text Input Correction
This thesis introduces a new algorithm for a Search Query Spelling
Correction System. It is based on Learning to Rank approach and allows
to use a large number of various signals leading to an improved ...
Ing. Jan Šedivý CSc. May 2013
DT Martinec Petr: Detekce témat článků
This work focuses on topic detection as a part of natural language
processing (NLP).
It contains a theoretical overview of widely used methods and its ...
Ing. Radek Mařík CSc. May 2013
DT Eliáš Michal: Digital Measurement System for the HIE-Isolde Superconducting Accelerating Cavities
Extensive R&D efforts are being invested at CERN into the fundamental
science of the RF superconductivity, cavity design, niobium sputtering,
coating and RF properties of superconducting cavities. Fast and precise ...
Ing. Daniel Valuch, Ph.D. May 2013
DT Burian Vladimír: Distributed Database for Mobile Devices
The goal of this thesis is to investigate possibilities to replicate
data between columnar NoSQL database used as a central storage in an
IaaS infrastructure and arbitrary number of Android mobile devices with ...
Ing. Tomáš Bařina May 2013
BT Šalanský Vojtěch: Dokovací procedura mobilních robotů projektu Replicator
Tato bakalářská práce se zabývá implementací dokovací procedury
pro mobilní roboty projektu Replicator. Podstatnou část práce
tvoří rozbor modulární robotiky s uvedením konkrétních ...
Ing. Tomáš Krajník Ph.D. May 2013
DT Beran Lukáš: Dynamické vyvažování obtížnosti her pomocí metod teorie her
Dynamické vyvažování obtížnosti slouží k lepšímu
přizpůsobování se programů úrovni uživatelů. Pro tuto oblast
existuje mnoho různých přístupů a jejich aplikací. Jednou z ...
Mgr. Branislav Bošanský May 2013
DT Volf Petr: EEG Signal Analysis od Mentally Gifted Children
This work is concerned with pre-processing and analysis of data measured
during the mental rotation task. This task quanties spatial abilities
of individuals. Behavioral data, reaction time and EEG signal by ...
Mgr. Michal Vavrečka Ph.D. May 2013
BT Rubeš Petr: Herně-teoretický model pro patrolování ropovodů
Jedním z přetrvávajících světových problémů jsou útoky na
ropovody. V zemích jako jsou například Nigérie, Turecko nebo Irák
zloději a teroristické skupiny se snaží poškodit ropovody za ...
Ing. Ondřej Vaněk May 2013
BT Spurný Vojtěch: Heterogenní formace pozemních robotů a bezpilotních helikoptér
Práce je zaměřena na navržení a implementování metody pro
řízení heterogenních formací pozemních robotů a bezpilotních
helikoptér. Cílem této metody je nalézt bezkolizní řešení a ...
Ing. Martin Saska Dr. rer. nat. May 2013
DT Merunka Ilja: Hodnocení nervové aktivity metodou analýzy proudových zdrojů (CSD)
Diplomová práce je věnována zpracování extracelulárních
mozkových signálů tzv. potenciálů blízkého pole (local field
potentials, LFP) metodou analýzy hustoty proudových zdrojů (current ...
Ing. Daniel Šuta, Ph.D. May 2013
DT Pilný Michal: Hodnocení tělesného složení metodou BIA a zpracování naměřených dat
Práce je rozdělena tematicky do několika částí. První část se
zabývá rozborem teorie a úvodem do problematiky hodnocení
tělesného složení. Rozebírá principy přístrojů založených na ...
Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc. May 2013
BT Skála Lukáš: Hybrid Decision-making System of Artificial Creature Combining Planner and Neural Network
This thesis aims to prove that hybrid neural networks developed by
Jaroslav Vítků as a part of artificial life research lead by Pavel
Nahodil on CTU in Prague (Faculty of Cybernetics) is a viable concept. ...
Doc. Ing. Pavel Nahodil CSc. May 2013
DT Žegklitz Jan: Hybridization of Evolutionary Algorithms Using Different Evaluation Approaches
This thesis is aimed at the research of evolutionary algorithms
combining a modern approach in evolutionary computing called novelty
search with classical approach based on fitness optimization. In the ...
Ing. Jan Drchal May 2013
BT Murgaš Matej: Incremental Learning in the Task of EEG Signal Classification
This bachelor work deals with comparison of incrementally learnt
classifiers using brain activity recordings created by
electroencephalograph. It is a complex comparison of classifiers on ...
Ing. Václav Gerla Ph.D. May 2013
BT Tejc Marek: Kalibrace vnitřních parametrů kamery na PT závěsu s využitím jeho pohonů
Kalibrace kamery je důležitý proces, během něhož zjišťujeme
její parametry. Z těchto parametrů jsou pro účely této práce
důležité především parametry vnitřní. Kalibrace probíhá na ...
Ing. Pavel Krsek Ph.D. May 2013
DT Novotná Iva: Kloubní vzorce v EMG obraze
Práce se věnuje hodnocení vlivu flexních a extenčních podpatěnek
za využití snímání povrchového EMG ze svalů vastus medialis a
vastus lateralis. Pro měření byly využity elektrody Ambu Blue Sensor ...
Ing. Václav Křemen Ph.D. May 2013
BT Barvínek Jáchym: Kvantová entropie a její zachování
Práce je úvodem do problematiky kvantové entropie, zejména
vzájemné kvantové entropie. Je koncipována tak, aby byla
přístupná čtenáři, který má pouze základní znalosti z ...
prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc. May 2013
BT Sekereš Pavol: Learning of Temporal Sequences of Behaviour for Artificial Creature
My bachelor thesis studies, develops and implements algorithms for
on-line learning and generating of sequential patterns primary gathered
from the surrounding environment perceived by the artificial creature. ...
Doc. Ing. Pavel Nahodil CSc. May 2013
BT Mikulka Leoš: Low-level Software for Automotive Control Units
This bachelor thesis deals with the development of low-level software
according to the AUTOSAR standard using the Arctic Core platform. The
software architecture and methodology of the AUTOSAR is described in ...
Ing. Michal Sojka Ph.D. May 2013
DT Pluskal Ondřej: Malware Detection
The goal of this thesis was to create new weights for an existing
behavioral malware detector.
The antivirus company AVG provided us with their databases consisting of ...
Ing. Jan Šedivý CSc. May 2013
BT Perić Vladimir: MATLAB Mock Library
A library for creating and using mock objects in MATLAB, its design and
implementation, is described in this thesis. Mock objects are an
important tool for unit testing, and no such tool for MATLAB existed. ...
Ing. Petr Pošík Ph.D. May 2013
BT Kocmánek Tomáš: MCMC Decrypting
The goal of this thesis is to investigate the use of Markov Chain Monte
Carlo (MCMC)methods to attack different classical ciphers, like
substitution or transposition ciphers. We create a program for breaking ...
Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D. May 2013
DT Hlaváč Martin: Measurement of tissue optical properties
Knowledge of the optical properties is very important in medicine for
modelling of light propagation in tissue, diagnostics and therapeutics
methods. The aim of a theoretical part is understanding of tissue optics ...
RNDr. Martin Michl, Ph.D. May 2013
BT Ryšavý Petr: Metro-Line Crossing Minimization Problem on Czech Hiking Trails
The aim of this work is to describe the MLCMP and develop an algorithm
for the general form of this problem. Given a plane graph G=(V, E) and a
set of lines L on this graph we want to draw the lines from L along the ...
Radomír Černoch, MSc. May 2013
DT Ondráček Aleš: Mobile Robot Navigation Using RGB-D
This thesis deals with 3D mapping using the Microsoft Kinect RGBD camera
and a global localization in a feature based representation of the
mapped environment. The properties of the Kinect and their effects on ...
RNDr. Petr Štěpán Ph.D. May 2013
BT Svoboda Ondřej: Modeling of Room Occupancy Patterns for Advanced Building Automation
The goal of the thesis is to create a prediction model of room occupancy
in residential houses. The purpose of this model is its utilization in a
room temperature control system. In case of older houses with ...
Ing. Pavel Vrba Ph.D. May 2013
BT Paňko Martin: Modelling of Dynamical Systems for Generating of Behaviour of Artificial Creature
This Bachelor Thesis investigates online identification of a blackbox
system in discrete time domain. The main objective is to investigate the
emergence of complex temporal dynamics from several models of simple ...
Doc. Ing. Pavel Nahodil CSc. May 2013
BT Šenfeld Lukáš: Modulární vizualizační prostředí pro elektroencefalografii
Cílem této práce bylo navrhnout základní část projektu, jehož
cílem je tvorba modulární aplikace pro prezentaci
elektroencefalogramů a jejich analýz. Práce byla navržena tak, aby ...
Ing. Petr Ježdík, Ph.D. May 2013
BT Skoupý Sebastian: Monitorovací a servisní rozhraní pro novou generaci řídicího a regulačního systému
Tato práce se zabývá vytvořením grafické aplikace pro počítač
na podporu vývoje nové generace regulačního systému Emadyn-F,
vyvíjeného firmou ČKD Elektrotechnika, a.s., testováním správnosti ...
Ing. Petr Ježdík, Ph.D.,Ing. Michal Sojka Ph.D. May 2013
DT Penc Ondřej: Motion Planning for Modular Robots
In this work, methods for locomotion generation of modular robots are
investigated. The main utilized locomotion methods are based on Central
Pattern Generators (CPGs). We propose a novel method for automatic ...
Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D. May 2013
BT Gudyrin Mikhail: Multi-Agent Application for Control of an Electric Micro-Grid
This thesis deals with appliances of multi-agent technology for the
control of small energy networks. In such kind of network energy
consumption varies significantly during the day, because of the small ...
Ing. Petr Kadera May 2013
BT Žák Pavel: Multi-platformní uživatelské rozhraní pro tester sběrnice FlexRay
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit multi-platformní
grafické uživatelské rozhraní (dále jen aplikace) pro účely
ovládání zařízení tester sběrnice FlexRay (dále jen tester). ...
Ing. Jan Sobotka May 2013
BT Grubhoffer Tomáš: Multiagent route planning in heterogeneous transport networks
This work describes and designs the solution of an algorithm for the
Multiagent route planning problem in heterogeneous transport networks.
The main task being solved is to find a complete route plan through a ...
Mgr. Jan Hrnčíř May 2013
BT Mrosko Michal: Návrh a implementace řídícího algoritmu pro model závodního vozidla
Tato bakalářská práce popisuje vývoj a implementaci řídícího
algoritmu modelu závodního vozidla v rámci technické soutěže
Freescale Cup. Závodní dráha, vymezena bílým podkladem s černou ...
Ing. Tomáš Haubert May 2013
BT Dvorský Jan: Neuroevolutionary design of control strategy of a multi-legged robot
This paper searches for better solutions of the robot locomotion
problem. Our method is based on the well established HyperNEAT
algorithm, where we exchange NEAT with genetic programming. We present ...
Ing. Jiří Kubalík Ph.D. May 2013
BT Langr Jan: Odor source localization using swarm of unmanned helicopters
The goal of this thesis is to modify the Particle Swarm Optimization
algorithm to allow its use with small UAVs and utilize it for the task
of locating the source of a smoke. Since the PSO algorithm requires the ...
Ing. Martin Saska Dr. rer. nat. May 2013
BT Machovský Andrej: Ovládanie a zobrazenie stavu v inteligentnom byte
Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou modulárnej štruktúry
určenej na ovládanie inteligentnej domácnosti pomocou aplikácií pre
ňu vytvorených. Je určená primárne pre použitie v prostredí ...
Ing. Petr NIT Novák Ph.D. May 2013
BT Voda Miroslav: Planární segmentace sekvence hloubkových map
V této práci je navržena a implementována metoda segmentace sekvence
hloubkových map na rovinu terénu a soubor planárních objektů.
Vstupními daty určenými k segmentaci jsou hloubkové mapy získané z ...
Ing. Martin Matoušek Ph.D. May 2013
BT Váňa Petr: Plánování trajektorií pro bezpilotní letouny v prostředí s konstantním větrem
Tato bakalářská práce se zabývá plánováním trajektorií pro
bezpilotní prostředky. Existující přístupy často zanedbávají
působení vlivů prostředí. Při reálném nasazení bezpilotních ...
Ing. Milan Rollo, Ph.D. May 2013
DT Palečková Alena: Praktické problémy pupilometrie
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá problematikou pupilometrie.
Jsou zde shrnuty základní pojmy a poznatky nutné ke správnému ...
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. May 2013
DT Vaňo Maroš: Qualitative Reasoning for Robotic Topological Map Building
This thesis deals with problem of topological mapping of an unknown
environment using a mobile robot. Everything the robot has are only
odometry data and data from laser range-finder available. During the ...
Ing. Karel Košnar Ph.D. May 2013
BT Polic Michal: Rekonstrukce prostředí z pohybu monokulární kamery
Tato práce se zabývá rekonstrukcí příznaků z pohybu monokulární
kamery na operačním systému Android v reálném čase.
Práce seznamuje se základy tvorby aplikací na systém Android, ...
RNDr. Petr Štěpán Ph.D. May 2013
BT Trnka Tomáš: Relational Machine Learning in Classification of Cadastral Map Objects
This thesis describes a classifier of objects on a real world cadastre
map within the relational
machine learning framework. ...
Radomír Černoch, MSc. May 2013
BT Vojna David: Řízení nelineárních akustických polí v rezonátorech
Tato bakalářská práce se zabývá řízením spektra nelineárních
stojatých vln v akustických rezonátorech vyplněných plynem. K tomu
účelu je nejprve nastíněno odvození rovnic používaných k ...
doc. Dr. Ing. Michal Bednařík May 2013
DT Matějka Radek: Robust Two-View Geometry Estimation from Region Correspondences
In this thesis, the algorithm LR73L for fundamental matrix estimation
from 3 correspondences of local ane frames, i.e. the 3LAF2F problem, is
proposed. The theoretical advantages of the approach are discussed rst ...
Prof. Ing. Jiří Matas Dr. May 2013
DT Blovský Tomáš: Robustní genetické programování pro návrh řídící strategie robotu
Cílem této práce je implementovat Genetické programování pro
optimalizaci pohybových vzorů modulárního robota. Modulární robot
je složen z článků ovládaných kontrolery a cílem je navrhnout ...
Ing. Jiří Kubalík Ph.D. May 2013
BT Klíma Jakub: Sběr a zobrazení dat v projektu Formula Student Electric
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi sběru a zobrazení
různých typů technických měřených dat v projektu Formula Student
Electric. V úvodu je představen projekt Formula Student Electric. ...
Ing. Petr NIT Novák Ph.D. May 2013
DT Čanda Lukáš: Simulační testbed pro algoritmy poptávkové přepravy
Cílem této práce je analyzovat, navrhnout a implementovat simulační
testbed, který slouží pro testování a porovnávání algoritmů
poptávkové přepravy (tzv. Dial‑a‑Ride Problem, DARP). Testbed ...
Ing. Michal Jakob, Ph.D. May 2013
BT Prokopenko Oleg: Simulation Tool for Local Electricity Distribution Networks
The goal of the thesis is to create a tool for simulation of local
electricity distribution network called microgrid – in the context of
intelligent systems of generation, consumption, and distribution of ...
Ing. Pavel Vrba Ph.D. May 2013
BT Balga Matěj: Software pro IP termokamerové systémy
Tato práce se zabývá implementací softwarového systému pro
bezkontaktní měření a vyhodnocování teploty pomocí několika
termálních kamer. Systém s využitím knihoven implementujících ...
Ing. Jan Kovář May 2013
BT Slováček Simon: Společný operační obraz situace (Common Operational Picture) pro námořní doménu
Cílem bakalářské práce je vytvořit aplikaci pomocí technologie
World Wind, která zprostředkuje Common Operational Picture (COP,
Společný operační obraz) pro námořní doménu. Problém ...
Ing. Ondřej Vaněk May 2013
BT Sazonov Stanislav: Stručný tyčkový model člověka
Tato práce se zabývá problémem, jak v textovém souboru co
nejjednodušeji vyjádřit animovaný 3D skeletální model, tedy
například: zjednodušenou kostru člověka, část ruky a podobně. V ...
Ing. Miroslav Uller May 2013
BT Straka Matej: Systém odhadování orientace satelitu pro projekt CzechTechSat
V rámci projektu CzechTechSat sa vyvíja miniatúrny satelit typu
CubeSat. Pre tento projekt je potrebné, aby satelit bol schopný
určovať a riadiť svoju orientáciu vo vesmíre. V tejto práci je ...
Ing. Martin Hromčík, Ph.D. May 2013
BT Lebedynskyj Serhij: Tester komunikace IO Link
Tato práce se zabývá návrhem zařízení IO-Link Tester pro
testování vlastností signálu IO-Link komunikace. Zařízení je
realizováno pomocí FPGA čipu na platformě Altera. Účelem ...
Ing. Pavel Burget, Ph.D. May 2013
BT Pěnička Robert: The Acquisition and Representation of Spatial Knowledge in Project Replicator
This thesis presents simultaneous localization and mapping algorithm for
a small mobile robot. The designed solution enables to determine a
mobile robot's and landmark positions using self-localization and camera ...
Ing. Tomáš Krajník Ph.D. May 2013
BT Jeníček Tomáš: Toolkit for Designing and Executing Simulation Experiments
Computer-based simulations are used extensively at present time. Despite
the computational
power of today’s computers, every simulation can be very expensive, so ...
Ing. Michal Jakob, Ph.D. May 2013
BT Kopenec Jiří: Topologické mapy příznaků z obrazu
Práce se zabývá problematikou tvorby topologických map obrazových
příznaků, získaných ze snímků pořízených pomocí zkalibrované
kamery chytrého mobilního telefonu. Je představena offline metoda ...
RNDr. Petr Štěpán Ph.D. May 2013
DT Jalovec Karel: Tvorba doprovodné hudební linky za využití evolučních výpočetních metod
V posledních letech se v oblasti strojového učení a skládání
hudby objevilo velké množství zajímavých projektů a odborných
článků. Z velké části se však jednalo o projekty generující ...
Ing. Jan Drchal May 2013
DT Šourek Gustav: Twitter`s local trends spread analysis
The potential value of predicting trends in social media rises with its
growing dominance in our lives. Whereas many works focus on anomaly or
trend detection, there is still little knowledge on the evolution of ...
Ing. Ondřej Kuželka May 2013
BT Hájíček Josef: Using Equation Discovery for Panel Data of Import and Export of EU Countries
This bachelor thesis describes the application of the Equation discovery
on panel data. Specifically the dependencies of export on many different
economical, geopolitical and social values, like the GDP or corruption ...
Radomír Černoch, MSc. May 2013
DT Zrůst Vladimír: Using of backaveraging in EEG signal analysis
This diploma thesis inquires into biological signal processing technique
backaveraging and its application within EEG and EMG signals analysis.
The technique is used in patients with neurological malfunctions ...
doc. Ing. Roman Čmejla, CSc. May 2013
DT Bártek Pavel: Využití senzoru Kinect pro komerční prezentaci produktů
Tato práce se zaměřuje na použití senzoru Kinect v praktické
aplikaci interaktivní nabídky zboží. Snímá uživatele a umožňuje
mu procházet nabídku položek. Jako implementační jazyk byl zvolen ...
Ing. Jiří Hlinka May 2013
BT Kahoun Jakub: Využití znalostí experta při zpracování EEG signálů
Cílem této bakalářská práce bylo ověření možnosti využití
znalostí experta při zpracování dlouhodobých EEG záznamů.
Automatické zpracování spánkových EEG záznamů je velice ...
Ing. Václav Gerla Ph.D. May 2013
BT Malaník Jakub: Vzájemné využití MATLAB a Microsoft .NET Framework (C#)
Tato práce pojednává o možnostech vzájemného propojení
výpočetního prostředí MATLAB s programovou platformou Microsoft
.NET Framework (C#). Popisuje výhody a nevýhody jednotlivých ...
Ing. Petr NIT Novák Ph.D. May 2013
DT Šindler Jan: World Representation of a Dual-Arm Robot Manipulating with Clothes
Tato diplomová práce přispívá k úulohám vnímaní a robotické
manipulace s měkkými objekty, jako jsou textilie či kusy oblečení.
Pro experimenty jsme používali ručník a tričko. ...
Prof. Ing. Václav Hlaváč CSc. May 2013
DT Kozic Zlatko: Zpracování EEG záznamů dětských pacientů s vývojovou dysfázií
Práce se zabývá zpracováním a parametrizací 19 svodových
skalpových EEG dat dětských pacientů s vývojovou dysfázií. Na
soubor dostupných dat byly aplikovány jedno a více kanálové ...
Ing. Petr Ježdík, Ph.D. May 2013
BT Novák Tomáš: Zpracování obrazu mikrořadiči pro mnohokanálové měření polohy
Tato práce se zabývá systémem synchronizovaných obrazových
senzorů využívajících rozhraní Ethernet pro měření polohy. Jsou
v ní navrženy metody pro rychlé a paměťově nenáročné určení ...
doc. Ing. Jan Fischer, CSc. May 2013
DT Holý Radek: Adaptivní model piráta v doméně námořní dopravy
Pirátské útoky na obchodní lodě jsou stále aktuálním problémem,
který zásadně negativně postihuje lodní dopravu. Při snaze tuto
hrozbu minimalizovat vzniká řada návrhů bezpečnostních opatření. ...
Bc. Michal Čáp, M.Sc. Jan 2013
BT Cuchý Marek: Agent-based Model of Travel Demand
Main target of this thesis is to find out available travel demand
related data
and then design travel demand model based on these data which will be ...
Ing. Michal Jakob, Ph.D. Jan 2013
DT Večeř Michael Pascal: Analýza vývoje vnímání kvality přenosu hlasu vzorku české populace v letech 2008 - 2012
Náplní této diplomové práce je testování subjektivního
vnímání kvality přenosu hlasu a akceptovatelnosti služby.
Diplomová práce navazuje na předchozí testy z let 2008 a 2010. ...
doc. Ing. Jan Holub, Ph.D. Jan 2013
DT Blažek Adam: Aplikace analytického systému DeepSee v NIS Zlatokop
Práce se zabývá integrací technologie Business Intelligence (BI) do
nemocničního infromačního systému (NIS) Zlatokop provozovaného v
Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. NIS ...
MUDr. Michal Kahle, Ph.D. Jan 2013
DT Pritts James Brandon: Automated Planar Rectification from Repeated Patterns
Repetitive patterns typically arise from man-made objects and are
ubiquitous in image collections. Because of their highly repetitive
structure, imaged patterns violate statistical assumptions typically ...
Mgr. Ondřej Chum, Ph.D. Jan 2013
DT Kizeková Terézia: Charakterizace čoček s proměnnými parametry s aplikací v zobrazovacích systémech
Táto práca pojednáva o aktívnych optických prvkoch s premennými
geometrickými a fyzikálnymi parametrami. Oboznamuje čitateľa so
základnými princípmi fungovania takýchto prvkov, pri čom sa ...
Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc. Jan 2013
DT Aschenbrenner Vojtěch: Deep Relational Learning with Predicate Invention
This thesis deals with a design of novel classification model from the
field of relational machine learning, which uses a structure inspired by
artificial neural networks for representation of logic program. The ...
Ing. Ondřej Kuželka Jan 2013
DT Mudrová Lenka: Entropy-Like Estimation Technique in Mobile Robot Localization
This diploma thesis deals with a problem of the mobile robot
localization
in an unknown outdoor environment. The studied localization ...
doc. Ing. Jan Faigl Ph.D. Jan 2013
DT Juchelka Tomáš: Exploration algorithms in a polygonal domain
This work is focused on the exploration of an unknown environment by a
team of mobile robots. Each robot in the team discovers its
neighbourhood ...
RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. Jan 2013
DT Tseveenbayar Altaibayar: Finding and Recognizing Texts on the TV Screen
This work resolves one of the issues, which cannot be fully accomplished
by blind people. Some TV shows cannot be completely understood by blind
people, because much relevant information is in written form in the ...
Prof. Ing. Jiří Matas Dr. Jan 2013
BT Fránek Jan: Hodnocení kvalit veřejné dopravy
Práce popisuje internetovou aplikaci postavenou na platformě Ushahidi,
která je zaměřená na hodnocení kvalit zastávek a linek ve
veřejné dopravě. Nejprve se věnuje rešerši podobných aplikací ...
Ing. Michal Jakob, Ph.D. Jan 2013
DT Dostál Matěj: Many-valued coalgebraic logic
Coalgebraic Moss' logic is useful for description of behaviour of
various reactive systems modeled by coalgebras, for example
deterministic automata or Kripke frames. In this thesis we introduce the ...
Mgr. Marta Bílková, Ph.D. Jan 2013
DT Zahálka Jan: mRNA and miRNA Data Integration for Accurate Molecular Classification
Classification of mRNA expression data in order to determine the
presence of a severe disease is an active topic of bioinformatic
research. In recent years, the newly-discovered microRNAs, a group of ...
doc. Ing. Jiří Kléma Ph.D. Jan 2013
DT Zavadilová Pavla: Návrh a implementace klinického systému pro sběr a zpracování lékařských dat
Tématem mé práce je návrh a implementace klinického systému pro
sběr a zpracování lékařských dat. Zadání jsem se rozhodla
řešit formou webové aplikace, což zaručí její snadnou dostupnost ...
Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc. Jan 2013
DT Boráros Peter: Network Anomaly Detection by Means of Spectral Analysis
In the present work we study an statistical analysis of frequency
spectrum as an anomaly detection technique. Our goal is to develop
method that will able to detect malicious behavior in computer network. ...
Ing. Martin Rehák, Ph.D. Jan 2013
DT Hadrava Michal: Network of Nonlinear Oscillators as a Model of Music Perception in Human Listeners
While they strive to free themselves from musical conventions, many
contemporary composers still regard music as a ’language’. However,
can innovation be reconciled with communication? Music seems to convey ...
Ing. Jan Drchal Jan 2013
BT Sanigová Ramona: Porovnání telekomunikačních firem operujících na trhu v ČR
Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se a zanalyzovat
situaci na telekomunikačním trhu v České republice, díky získaným
informacím porovnat stávající operátory a implementovat nabyté ...
RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. Jan 2013
DT Vítek Roman: Porovnávání metod prohledávání s prořezáváním u extenzivních her se simultánními tahy
Tato práce poskytuje popis a porovnání několika algoritmů a jejich
variant, které mají za úkol nějakým způsobem urychlit výpočet.
Toho dosahují zkrácením výpočtu o procházení některých stavů, ...
Mgr. Branislav Bošanský Jan 2013
DT Lebeda Karel: Robust Sample Consensus
In this thesis, the problem of robust estimation of a multiple view
geometry in the computer vision is studied. The main focus is put on
random sampling techniques for an estimation of two-view geometries, in ...
Prof. Ing. Jiří Matas Dr. Jan 2013
DT Hruška František: Simulátor vesmírné lodi a její řízení pomocí genetického programování
Tato práce si bere za cíl vytvořit trojrozměrnou simulaci
vesmírného prostředí inspirovaného hrou Spacewar! a v tomto
prostředí provést experimenty s genetickým programováním. Cílem ...
Ing. Jan Drchal Jan 2013
DT Konopáč Martin: Tutorial for compensatory aids
Compensatory aids serve handicapped persons to improve their quality of
life. System I4Control® for controlling cursor using eye movements is a
kind of compensatory aid. However, a problem appears at the very ...
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. Jan 2013
DT Červinková Kateřina: Ultra slabá emise fotonů z biologických vzorků: teplotní závislost a biologická funkce
V živých organismech jsou metabolické procesy doprovázeny
spontánní emisí
fotonů. Teoretická část práce se věnuje mechanismům vzniku tohoto ...
prof. Ing. Jan Vrba, CSc. Jan 2013
BT Lenger Adam: Vytvoření kooperujícího týmu duchů do hry Ms. Pac-Man
Cílem této práce je aplikovat Monte Carlo Tree Search na hru Ms.
Pac-Man reprezentovanou extenzivní formou hry. Účelem extenzivní
formy hry je formulovat hru se sekvenčním pořadím tahů. Prvním ...
Mgr. Branislav Bošanský Jan 2013
DT Vančová Jana: Využití termografie při screeningu nádorového onemocnění prsu
Cílem této diplomové práce je prozkoumání možností využití
IČT kamery při diagnóze karcinomu prsu. Vyhodnocení bylo provedeno
porovnáním termogramů naměřených na zdravých jedincích a ...
Ing. Jan Sova Jan 2013
BT Hejč Aleš: Navigace pacientů s Alzheimerovou nemocí pomocí chytrého telefonu
Tématem práce je vytvořit aplikaci pro mobilní telefony s
operačním systémem Android, která by společně s vyvíjeným
webovým rozhraním dokázala zvýšit bezpečnost osob trpících ...
Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D. Aug 2012
DT Svoboda Radek: Tracking and 3D Reconstruction of Vehicles in Cross-Traffic Video-sequences
In this work we deal with the problem of 3D reconstruction of a moving
object seen by a moving camera. We illustrate reasons of difficulty of
the task in the car traffic, which is caused not just by the geometry of ...
Ing. Martin Matoušek Ph.D. Aug 2012
DT Rahmadi Ridho: Adjustment of Metaheuristic Parameter
In the industrial world, critical success factors such as efficiency
play an important role in reaching optimality. Technically, most of the
time a company will be faced with the issue of problem dimension with ...
prof. (FH) Priv.-Doz. DI Dr. M Affenzeller Jul 2012
DT Meiser Tomas, Bc.: Distributed topology control in MANETs
Aim of this work is to investigate available distributed topology
control algorithms in mobile ad hoc networks (MANETs), with respect to
their deployment on real hardware platform. Designed system for topology ...
Ing. Milan Rollo, Ph.D. Jul 2012
BT Zajačík Michal: Návrh řídící architektury bezpilotního vrtulníku LinkQuad
Cílem této práce je návrh řídící architektury pro bezpilotní
čtyřrotorový vrtulník LinkQuad s ohledem na možnost jeho využití
při verifikaci vlastností algoritmů pro plánování taktických ...
Ing. Milan Rollo, Ph.D. Jul 2012
DT Synek Martin: Optimalizace části svářecí linky karosérií auta YETI pomocí digitální simulace v 3D systému Process Simulate
Tato práce se věnuje simulaci a návrhu optimalizace robotické
svářecí linky. Konkrétně se jedná o linku vyrábějící přední
část podlahy automobilu Škoda Yeti umístěnou v závodu Kvasiny ...
Ing. Cyril Tichý Jul 2012
BT Pytelová Tereza: Evolutionary Algorithm for the Longest Common Subsequence Problem
The Longest Common Subsequence Problem is an interesting task in
computer science which has many applications namely in data compression
or in molecular biology. Used to find similarities through input ...
Ing. Jiří Kubalík Ph.D. Jun 2012
BT Plaček Martin: 3D zobrazení bytů / budov pro navigaci a simulaci jejich ovládání
Tato práce se zabývá návrhem a implementací programové komponenty,
která bude vytvářet snadno konfigurovatelný a dostatečně
interaktivní trojrozměrný model od běžného bytu až po ...
Ing. Petr NIT Novák Ph.D. May 2012
DT Starý Jiří: Agent-based Model of Parcel Logistics
The purpose of this work is to leverage the agent-based modeling onto
the process of parcel delivery. First, some related works are shown,
while also describing the benefits of agent-based modeling. A ...
Ing. Michal Jakob, Ph.D. May 2012
DT Sálus Jan: Agentní model přepravní kontroly ve veřejné dopravě
Tato diplomová práce je zaměřena na použití netradiční
simulační techniky, kterou je agentní modelování. Navazuje na
vývoj softwarových prostředků pro simulaci dopravních systémů ...
Ing. Michal Jakob, Ph.D. May 2012
BT Kaiser Tomáš: Analýza epileptických EEG signálů
Tato práce si klade za cíl sestavení vhodné sady příznaků, které
umožní matematický popis epileptického EEG signálu. Při řešení
byly použity již navržené algoritmy pro segmentaci signálu, ...
Ing. Václav Gerla Ph.D. May 2012
BT Hroššo Peter: Aplikace neuronových sítí pro predikci času dosažení význačných bodů v trajektorii letadel
The subject of this this paper is the prediction of future position of
the aircraft based on radar data. The thesis consists of theoretical and
practical part. A method used for the prediction, i.e. method ...
Mgr. Karel Hanton May 2012
DT Michalička Petr: Automatic Deployment to PaaS Cloud
This thesis analyzes and evaluates the potential of current PaaS
(Platform as a Service) cloud solutions for the migration and automatic
deployment of popular open source web applications like WordPress or ...
Ing. Jan Šedivý CSc. May 2012
BT Jelínek Ondřej: Autonomous Collision Avoidance on Crossroads

Multi-agent system approach was successfully used to simulate and
control air-traffic of autonomous pilotless airplanes during the project ...
Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. May 2012
BT Sedláček Filip: Autonomous flipper control for a tracked robot using 2D vertical laser scan
This work describes a Robot Operating System (ROS) module for automatic
flipper adaptation during obstacle traversal with the tracked NIFTi
robot. ...
Doc. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D. May 2012
BT Pahorecký Petr: Biofeedback pomocí bezdrátového EEG
Obsahem této bakalářské práce je analýza, následný záznam a
zpracování dat z bezdrátového neuroheadsetu od firmy Emotiv. Práce
je psána v jazyce JAVA a je vytvořena jako nadstavba programu EEG ...
Mgr. Michal Vavrečka Ph.D. May 2012
BT Derner Erik: Car Detection on a Mobile Robot by Fusing Visual and 3D Lidar Data
In this work, we focus on the combination of visual and depth data in
object detection. We propose an algorithm for object detection using a
sliding window technique and a Bayesian-like classifier based on random ...
Doc. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D. May 2012
BT Čermák Jiří: Comparing Algorithms for Solving Imperfect-information Extensive-form Games
Research concerning games with imperfect information has received a lot
of attention lately. The reasons behind this phenomenon are wide
applications of its results in the real world and its high diculty. ...
Mgr. Branislav Bošanský May 2012
BT Procházka Radek: Designing DB for Neurofeedback Lab Management
This project extends the software currently used for neurofeedback
therapy by incorporating a database
for the filing of the patients' portfolios, their results in individual ...
Ing. Václav Gerla Ph.D. May 2012
BT Lejsek Tadeáš: Detection and Compensation of Tremor for Patients with Parkinson Disease
This bachelor thesis aims at exploring closed-loop feedback tremor
suppression. As a
result, a real-time tremor detection tool based on data obtained from ...
Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. May 2012
BT Krupka Tomáš: Detection of Object Orientation from an Image
The goal of this work is to try to develop a method for segmenting
satellite images of
pastures where the objects of interest is the cattle. The motivation for ...
Prof. Ing. Mirko Navara DrSc. May 2012
BT Kovář Pavel: Detekce a kompenzace třesu u pacientů s Parkinsonovou chorobou
Tato práce popisuje dílčí výsledky na cestě ke zpětnovazebnímu
potlačení Parkinsonova a esenciálního třesu, a to s použitím
různých stimulací (hluboká mozková a/nebo funkční elektrická ...
Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. May 2012
BT Pechan Jan: Detekce pádu s eniorů pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android
This thesis covers topic of falls of elderly people and fall detection.
It introduces reader into the basic of the topic. Furthermore it studies
fall detection algorithms and usage of such algorithms. Output of this ...
Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D. May 2012
DT Zuzánek Petr: Detekce skoro linearních objektů
Detekování liniových objektů není triviální úlohou kvůli jejich
možnému zakrytí, či zastínění. Ačkoliv bylo publikováno mnoho
přístupů k řešení této úlohy, do dnešní doby na trhu ...
Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D. May 2012
BT Vávra Petr: Detekce zákrytu při vizuálním sledování algoritmem SSD
Bakalářská práce se zabývá detekcí zákrytu při vizuálním
sledování algoritmem SAD (Sum of Absolute Differences), který je
modifikací algoritmu SSD (Sum of Square Differences). Tato detekce je ...
Ing. Pavel Krsek Ph.D. May 2012
BT Heřman Tomáš: Distributed Server for the Game ‘Minecraft’
Goal of this thesis is to explore how functional programming and Actor
model can help us write concurrent software more easily. To do that, I
will implement server for game Minecraft, which uses Actor model and ...
Ing. Miroslav Uller May 2012
BT Vakula Jan: Escape behavior in swarms of unmanned helicopters
This thesis deals with the design, implementation and veri cation an
algorithm of escape behaviour, which decreases the possibility of
collision ...
Ing. Martin Saska Dr. rer. nat. May 2012
DT Mlejnek Jaromír: Evolucní hyperheuristiky pro Vehicle Routing Problem
This work deals with application of hyperheuristic-based approaches for
solving the generally known Vehicle Routing Problem. Hyperheuristics, in
contrast to the metaheuristics, work on a higher level of abstraction. ...
Ing. Jiří Kubalík Ph.D. May 2012
DT Černý Jan: Evolutionary Design of Robot Motion Patterns
This thesis is focused on the use and implementation of Genetic
Programming for generating viable motion patterns for robotic
creatures. ...
Ing. Jiří Kubalík Ph.D. May 2012
DT Anděl Michael: Extrakce příznaků pro analýzu dat genové exprese
Práce se zabývá metodami redukce dimenze rozsáhlých dat genové
exprese. Zkoumány jsou především metody redukce dimenze založené
na shlukování podobně exprimovaných genů, kdy jsou tisíce genů v ...
Ing. Jiří Kléma, Ph.D. May 2012
BT Eckstein Filip: Formation control in environment with dynamic obstacles
Trajectory planning of nonholonomic formations of mobile robots is a
challenging problem in mobile robotics. It enables robotic formations
to ...
Ing. Martin Saska Dr. rer. nat. May 2012
BT Fifik Stanislav: Hráč pro hru AI Challenge - Ants
AI challenge is an international AI programming contest. The latest
challenge (fall 2011),
called Ants, was about searching food and enemies in two dimensional ...
Mgr. Viliam Lisý, MSc. May 2012
BT Šulc Milan: Image-based Recognition of Plants
This thesis has two contributions:
First, a new semi-automatic method for conifers identification based on
images of needles (or more precisely images of coniferous branches) was ...
Prof. Ing. Jiří Matas Dr. May 2012
BT Švec Petr: Information Set Search for General Game Playing with Imperfect Information
Unlike domain specific problem solving the General Game Playing (GGP)
aims to use or write only one player for wide variety of games or real
life tasks. Despite its possible wide applicability it still represent ...
Mgr. Viliam Lisý, MSc. May 2012
DT Chvátal Viktor: Integration of advanced navigation methods and adversarial reasoning techniques for an ORTS player
Real-time strategy games are complex domains that require both fast
reactive behavior and reasoninng about strategies. This work describes
development of an artificial intelligence player for strategic combat ...
Mgr. Branislav Bošanský May 2012
BT Módos István: Intelligent Data Warehouse with Data from the Maritime Domain
This work deals with design and implementation of intelligent data
warehouse for domain of maritime piracy. This warehouse provides
automatic categorization of text documents based on their topics, allows ...
Ing. Ondřej Vaněk May 2012
DT Křížek Vojtěch: Intelligent Visualization of data from Multi-agent Simulations
The thesis deals with design and implementation of a web-based
application that is used for visualization of large-scale data from
multi-agent simulations. An overview of related applications for ...
Ing. Ondřej Vaněk May 2012
BT Kavková Michaela: Interakce mezi Nao robotem a člověkem
Tato práce se zabývá interakcí mezi humanoidním robotem Nao a
člověkem. Popsáno je hardwarové a softwarové vybavení.
Diskutovány jsou detektory zajišťující rozpoznávání lidských ...
doc. RNDr. Daniel Průša Ph.D. May 2012
BT Koucký Lukáš: Kognitivní stimulace pacientů trpících Alzheimerovou chorobou pomocí telefon s operačním systémem Android
Tématem práce je vývoj aplikace pro mobilní zařízení s
operačním systémem Android, určené ke snížení poklesu
kognitivních funkcí, zejména u osob s mírnou kognitivní poruchou. ...
Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D. May 2012
DT Makovička Martin: Koordinace v systémech s více roboty
Diplomová práce se zabývá plánováním cest pro více robotů
pohybujících se současně ve společném prostředí. Konkrétně je
popsán a diskutován vícefázový algoritmus s odděleným ...
RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. May 2012
BT Nouza Tomáš: Localization of mobile robots for exploration using cloud services
The aim of this thesis is to analyze the state-of-the-art of the
currently available cloud services used for online localization of
mobile robots performing urban search and rescue missions. Based on this ...
Ing. Michal Reinštein Ph.D. May 2012
BT Chroustovský Daniel: Management diabetes pomocí telefonu s operačním systémem Android
This thesis deals with monitoring of burned calories regarding the
diabetes mellitus.
The application was designed for mobile phones with OS. Another part of ...
Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D. May 2012
BT Blaha Martin: Mobilní heliport pro kvadrokoptéru AR.Drone
Tato práce se zabývá řízením kvadrokoptéry během přistávacím
manévru. V této práci je stručně popsán hardware a software
kvadrokoptéry AR.Drone. Pro řízení během přistávacího manévru ...
Ing. Tomáš Krajník Ph.D. May 2012
DT Vaněk Petr: Motion Planning for Formations of Mobile Robots and Unmanned Aerial Vehicles
This thesis deals with the motion planning for formations of robots and
helicopters, where
the task is to find a feasible (and possibly optimal) trajectory for all ...
Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D. May 2012
DT Adam Horký: Multi-agent Solver for Multi-dimensional Bin Packing
This work focuses on multi-agent solution of bin packing problem.
Firstly the architecture of multi-agent solver with three types of
agents is defined and from this rchitecture an abstract algorithm is ...
Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D. May 2012
BT Kubeš Jan: Návrh diagnostického testu pro pacienty trpící Parkinsonovou poruchou
Cílem této bakalářské práce je vytvoření aplikace, která je
schopná vyšetřit pacienty s esenciálním třesem. Inspiruje se testy
typu tužka-papír, kde pacient kreslí do předtištěné spirály a ...
Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D. May 2012
BT Marek Petr: Návrh řízení pro inerciálně stabilizovanou kamerovou hlavici
Cílem této bakalářské práce je demonstrovat kompletní zvládnutí
vývojového procesu a provést nezbytné úpravy v existujícím
softwaru pro stabilizovanou základnu pro kamerový systém, aby bylo ...
Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. May 2012
DT Hák Josef: Návrh SW platformy pro formulaci a řešení optimalizačních úloh v energetice
Práce má za cíl určit SW vybavení pro formulaci a řešení MILP
optimalizačních problémů, zejména pak pro optimalizaci provozu
evropské přenosové soustavy. Důraz je kladen na rychlost a snadnou ...
Ing. Michal Dvořák May 2012
BT Pospíšil Martin: Object Tracking for Robotic Formation Control
This thesis deals with verifying the novel entropy-based segmentation
algorithm for extracting a moving object from a moving platform, which
is proposed in article [1]. ...
doc. Ing. Jan Faigl Ph.D. May 2012
DT Jedlička Michal: Optimalizace dávkování Warfarinu na kardiochirurgickém oddělení
Diplomová práce Optimalizace dávkování Warfarinu na
kardiochirurgickém oddělení se
zabývá studiem antikoagulační léčby a problematikou dávkování ...
MUDr. Ing. David Macků May 2012
BT Uher David: Optimalizace režimu elektrické brzdy
In my work I focused on analyzing the activities of available electronic
braking systems and on analyzing of vehicle brakes
controlled by stepper motor. The analysis was used to design and ...
doc. Ing. Petr Kocourek, CSc. May 2012
BT Milichovský Martin: Parallel Trajectory Planning
The goal of this project is to propose and implement parallel path
planning algorithm reflecting state-of-the-art methods.
...
Bc. Štěpán Kopřiva, M.Sc. May 2012
BT Hlavatý David: Parallel Trajectory Planning on GPU
The release of the CUDA architecture made massively parallel computing
possible on ordinary desktops and opened a~door to enormous computing
power of graphics adapters. The trajectory planning for aerial vehicles ...
Ing. David Šišlák, Ph.D. May 2012
DT Janoušek Petr: Plánování inspekčních úloh mobilní robotiky
This diploma thesis deals with a problem of scheduling inspection tasks
in mobile robotics. The inspection task in the context of mobile
robotics is a task, where the mobile robot finds a path, such that all ...
doc. Ing. Jan Faigl Ph.D. May 2012
BT Prouza Milan: Plánování pohybu formace mobilních robotů
Formace mobilních robotů jsou jedním z aktuálních směrů výzkumu
v mobilní robotice. Důležitou úlohou, kterou je nutné pro formace
mobilních robotů řešit, je plánování pohybu. V bakalářské ...
Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D. May 2012
BT Kreč Michal: Plánování trajektorie pro bezpilotní letoun za účelem sledování pozemních objektů pomocí inerciálně stabilizované kamerové platformy
Tato bakalářská práce zkoumá možnosti využití metod
optimálního řízení
pro plánování tratě bezpilotního letounu s ohledem na sledování ...
Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. May 2012
BT Kittler Mojmír: Pravděpodobnostní predikce času dosažení význačných bodů v trajektorii letadel
Tato bakalářská práce se zabývá pravděpodobnostní predikcí
času, za který letadlo dosáhne význačných bodů ve své
trajektorii. Jádrem práce je navržení a implementace algoritmu, ...
Mgr. Karel Hanton May 2012
DT Anýž Jiří: Předzpracování biochemických signálů
Gelová elektroforéza je jednou z nejvíce využívaných metod ve
výzkumu v přírodních vědách. Elektroforéza je chemická
separační metoda založená na účincích elektrického pole na ...
Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D. May 2012
BT Albert Filip: Processing of Neurophysiological Data
This bachelor project deals with analysis of neurological data using
regularity measures. The signals are microelectrode recordings acquired
during deep brain stimulation surgery. This project's aim is find ...
Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D. May 2012
BT Karásek Jiří: Prostředí pro snadný vývoj skriptů
Vývojové prostředí je software usnadňující práci
programátorům. Hlavní prvky takového programu je editor kódu,
kompilátor a většinou také debugger. Dnes existuje mnoho ...
Ing. Tomáš Novotný May 2012
BT Zedník Pavel: Relative visual localization in swarms of unmanned aerial vehicles
The aim of this thesis is to develop and implement a system providing
relative localization in swarms of unmanned aerial vehicles based on
visual information provided by an on-board camera system. The basic ...
Ing. Martin Saska Dr. rer. nat. May 2012
BT Svědirohová Monika: Řídicí systém mobilního robotu
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat řídicí
systém mobilního robotu schopného překonávat obtížný terén.
Práce popisuje výběr vhodných senzorů, metody zpracování dat ze ...
Ing. Tomáš Krajník Ph.D. May 2012
DT Hašek Štěpán: Robustní detekce kódovaných obrazců
Kódované obrazce nacházejí široké uplatnění ve 3D
počítačovém vidění při digitalizaci objektů, k inspekci
rozměrů v průmyslu, v biometrii i jinde. Jednou z oblastí použití ...
Doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech. May 2012
BT Fuksa Michal: Simulace chování leteckého dispečera při řazení letadel před vstupem do koncové oblasti
Letecká doprava se stala nejdůležitější a nejrychleji rostoucí
formou dopravy a dostává po právu mnoho pozornosti. Její další
růst vynucuje vědecké zkoumání nových postupů jak vývoj letecké ...
Ing. David Šišlák, Ph.D. May 2012
BT Slezák David: Sledování kvality spánku pomocí chytrého telefonu
Tématem této práce je vývoj aplikace určené ke sledování kvality
spánku pomocí chytrého mobilního telefonu s operačním systémem
Android. Cílem je navrhnout a implementovat dvě hlavní součásti ...
Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D. May 2012
BT Moidl David: Smartphone-based Real-time Taxi Sharing System
Transportation is one the pillars of today's society. Substantial
percentage of people
transported all over the world every day is served by public ...
Ing. Michal Jakob, Ph.D. May 2012
BT Petrík Vladimír: Spatial Models in Mobile Robotics
The goal of this bachelor thesis is to create a geometrical map from raw
sensory data collected by a mobile robot.
This map can serve as an input for algorithms for planning robots ...
Ing. Tomáš Krajník Ph.D. May 2012
DT Juras Marek: Study Of Expressivity Between Agent-Oriented Programming Languages AgentSpeak(L) And Behavioural State Machines
The main aim of this diploma thesis is to perform a formal analysis of
expressivity between two agent-oriented programming languages:
AgentSpeak(L) and Behavioural state machines (BSM). Both languages ...
Ing. Petr NIT Novák Ph.D. May 2012
DT Brabec Václav: Systémy přesného řízení polohy
This diploma thesis focus on motion control systems, especially on
motion control systems Simotion from Siemens and on robots KUKA. This
work describes the systems and compares their capabilities. A ...
Ing. Pavel Burget, Ph.D. May 2012
DT Ivančík Ondrej: The Linear Direct Sparse Solver on GPU for Bundle Adjustment
The thesis deals with solving of sparse linear positive definite
systems. It implements Cholesky decomposition on CPU utilizing a CRS
format for sparse matrices, a fast AMD ordering, and a symbolic ...
Ing. Ivan Šimeček, Ph.D. May 2012
BT Frdlík Michal: The Use of Artificial Immune Systems in Biomedical Information Retrieval
The aim of this thesis is to evaluate performance and usability of
selected Artificial Immune Systems (AIS) on the problem of
classification and automatic processing of loosely structured free-text ...
Ing. Miroslav Burša Ph.D. May 2012
BT Pokorná Agáta: Trojdimenzionální rekonstrukce scény, která se postupně proměňuje
V závislosti na vlastnostech vstupních dat bylo pro detekci změn ve
2D snímcích v minulosti navrženo několiv algoritmů. Vybrané z nich
tato bakalářská práce v teoretické části popisuje. Dále navrhuje ...
doc. Ing. Tomáš Pajdla Ph.D. May 2012
BT Musil Ondřej: Usability of General Game Players as AI libraries in practical applications
The goal of General Game Playing (GGP) is to create intelligent agents
that are able to learn and solve different problems at an expert level
without any human intervention. In this thesis, I will discuss the basis ...
Mgr. Viliam Lisý, MSc. May 2012
BT Vilhelm Svatopluk: Velkoplošné maticové LED displeje
Tato práce se zabývá optimálním obvodovým řešením
velkoplošného maticového displeje. Popisuje výhody a nevýhody
zobrazovačů, které jsou dostupné na trhu a radí, jak vytvořit ...
Ing. Richard Šusta, Ph.D. May 2012
BT Fencl Pavel: Visualisation and Analysis of Artificial Neural Network Behaviour
My thesis explores a problem of neural networks with regard to
their behaviour. It deepens a more than thirteen years old research of
approach of artificial life conducted by Pavel Nahodil on CTU in Prague ...
Doc. Ing. Pavel Nahodil CSc. May 2012
DT Valentová Klára: Vizualizace multidimenzionálních dat metodou RadViz
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou vizualizace
multidimenzionálních dat, konkrétně pomocí metody RadViz. Nejprve
byly diskutovány vizualizace experimentálních dat, jejichž struktura ...
Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D. May 2012
BT Novák Josef: Vliv očních pohybů na EEG signál
První část mé bakalářské práce s názvem vliv očních pohybů
na EEG signál popisuje co to EEG vlastně je a jaký způsob
rozmístění elektrod jsme při měření použili. Poté se zabývá ...
Mgr. Michal Vavrečka Ph.D. May 2012
BT Mosinger Jiří: Vyhodnocování stavu maniodepresivních pacientů pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android
Tématem této bakalářské práce je problematikabipolární
afektivní poruchy (dříve označovaná jako maniodepresivní porucha),
následný vývoj mobilní aplikace a její propojení s webovým ...
Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D. May 2012
BT Petráčková Alena: Využití atributů detekovaných podle tváře při interakci Nao robotu s lidmi
Tato bakalářská práce se zabývá robotem NAO, popisuje jeho
funkce a vybavení. Dále se zabývá projektem HUMAVIPS, který s
tímto typem robota pracuje. Je uveden popis projektu, představeny jsou ...
doc. RNDr. Daniel Průša Ph.D. May 2012
DT Synák Petr: Webová aplikace pro komplexní analýzu intrakardiálních signálů
Pohledová analýza intrakardiálních signálů patří k základním
opěrným bodům lékaře kardiologa, který provádí
elektrofyziologický zákrok na srdci pacienta. Speciálním případem ...
Ing. Václav Křemen Ph.D. May 2012
BT Kozel Martin: Závislost tepové frekvence na psychické zátěži
Tato práce se zabývá měřením závislosti tepové frekvence na
psychické zátěži. Práce zahrnuje podrobný fyziologický rozbor
problému. Zkoumány jsou činnost lidského srdce, srdeční revoluce, ...
Doc. Ing. Vladimír Eck CSc. May 2012
BT Drábek Tomáš: Závislost tepu a krevních tlaků při zátěži
Úkolem práce je analýza hodnot tepové frekvence a krevního tlaku
vybrané skupiny obyvatelstva zkoumané při zátěži dle zvolených
kritérií (například věku, pohlaví, BMI). Na začátku práce jsou ...
Doc. Ing. Vladimír Eck CSc. May 2012
BT Strob Miroslav: Zpracování obrazu pro vzdálenou vizualizaci
Práce se zabývá částí zpracování obrazu a vizualizace v projektu
SyRoTek s použitím
síťových kamer ELPHEL. Vizualizaci tvoří živý přenos obrazu ...
Ing. Jan Chudoba May 2012
DT Suchý Ondřej: Intelligent analysis of data from obstetrics module of hospital information system
Assocation rules and their application are of the main concern of this
diploma thesis. The aim is to obtain useful information from real
obstetrics database of singleton deliveries. Data mining softwares ...
Ing. Václav Chudáček Ph.D. Feb 2012
DT Polomský Tomáš: Algoritmy pro rozvrhování směn na grafických kartách
Tato práce srovnává rychlost tří implementací algoritmu Branch and
Bound na problému plánování rozvrhů. První z algoritmů je
implementován pro procesor a další dvě implementace jsou pro ...
Ing. Zdeněk Bäumelt Jan 2012
DT Klinger Miloslav: Automatic classification of the Parkinson\\\'s patient stiffness from a single videosequence
This work presents a system for detection and tracking humans (Parkinson
disease patients in our special case) in their natural home environment
observed by a static single color surveillance camera. The purposed ...
Prof. Ing. Václav Hlaváč CSc. Jan 2012
DT Chalupník Vitalij: Automatická anotace digitalizovaných ručně psaných historických knih
Předložená práce se zabývá automatickou anotací digitalizovaných
historických dokumentů, především nalezením sloupců textu,
obrázků, not a dalších struktur. Součásti práce je popis ...
Doc. Mgr. Ondřej Chum Ph.D. Jan 2012
DT Urban Hynek: Bayesian haplotype frequency prediction
This work deals with the problem of haplotype frequency prediction and
haplotype resolution using statistical methods in general, and
specifically in the context of HLA data. When performing a search for ...
doc. Ing. Jiří Kléma Ph.D. Jan 2012
DT Kváča Jan: Detekce objektů v obrázcích s vysokým rozlišením
In this thesis, we improve a sliding-window based object detector by a
local alignment of evaluated sub-windows. In order to achieve real-time
performance on high-resolution images, the detector needs to operate on ...
Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D. Jan 2012
DT Weberschinke Jakub: Evolutionary hyper-heuristics for heuristic selection
Hyper-heuristics are an emerging that has received increasing attention
in the last years. As they are black box optimization techniques that
work on higher level of abstraction, they have many real world ...
Ing. Jiří Kubalík Ph.D. Jan 2012
BT Jungman Tomáš: Obchodování na devizovém trhu s využitím genetického programování
Cílem této práce je ověřit možnosti použití genetických
algoritmů na problém predikce vývoje cen na devizových trzích. Na
základě predikčního algoritmu je sestaven expertní poradce (expert ...
Ing. Petr Pošík Ph.D. Jan 2012
DT Khalili Reza: Příprava uhlíkových nanostruktur pro tkáňové inženýrství
Tato práce se zabývá vlastnostmi uhlíkových vrstev
deponovaných na polymerní substráty. Uhlíkové vrstvy byly napařeny
na polymerní folie PTFE (polytetrafluorethylen), PET (polyethylen) ze ...
prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. Jan 2012
BT Nguyen Huu Chanh: Statistical Analysis of Bipolar Patients
This bachelor thesis deals with study of bipolar disorder and analysis
of objective data from actigraphy. The case study of long-term
recordings of two patients is presented. The thesis goal is to predict ...
Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D. Jan 2012
DT Pytlíček Tomáš: Strategie multi-robotického průzkumu neznámého prostředí
Tato práce se zabývá přístupy řešení problému autonomního
průzkumu neznámého prostředí skupinou mobilních robotů. Hlavním
cílem je porovnat vybrané metody průzkumu především z hlediska ...
doc. Ing. Jan Faigl Ph.D. Jan 2012
DT Boháček Martin: Systém pro správu a monitoring sběrnice uLan
Tato práce popisuje sadu Qt knihoven a aplikací projektu ulan-admin
pro přístup k zařízením a jejich objektovým proměnným na
sběrnici μLAN. V šesti kapitolách je popsán návrh a implementace ...
Ing. František Vacek Jan 2012
DT Zadražil Petr: Using Markov Models and Textual News Data in Financial Series Prediction
This thesis covers analysis of financial markets and experimental
evaluation of a possibility of automated trading. The major part of the
thesis describes design, implementation and testing of two machine ...
prof. Ing. Filip Železný Ph.D. Jan 2012
DT Wagner Libor: Video Surveillance of Crowds
To demonstrate a novel concept of using occlusions (a key feature of
crowds) for a crowd analysis, I embedded the occlusion detection into
the state of the art method [19] for crowd-density estimation. I ...
Ing. Vít Líbal, Ph.D. Jan 2012
BT Feřt Petr: Využití metod umělé inteligence pro řízení hráčů ve hře \\
Bakalářská práce se zabývá problémem využití Monte Carlo metody
v real-time prostředí hry Ms. Pac-man.
Studovaný problém je motivován předchozím použitím metody Monte ...
Mgr. Viliam Lisý, MSc. Jan 2012
BT Kubizňák Petr: Kamerové rozpoznávání konfigurace herních prvků v soutěži Eurobot
This work deals with design of a new classifier classifying camera
frames to several classes according to configuration of playing elements
on playing table in the Eurobot contest, and its implementation in C/C++ ...
Ing. Michal Sojka Ph.D. Oct 2011
BT Sadílek Martin: Paralelní řešič soustav lineárních rovnic v aritmetice kódů zbytkových tříd
This bachelor thesis deals with a portion of a MOSFET parameter
extraction algorithm that is responsible for solution of a set of linear
equations in the multiple-modulus arithmetic of the residual number ...
Ing. Tomáš Zahradnický, Ph.D. Sep 2011
BT Kasl Zdeněk: Plánování trajektorií ve virtuálním 2D prostředí
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku plánování
trajektorií ve virtuálním 2D prostředí, se zaměřením na
plánování pohybu osob v multiagentních simulacích a ...
Ing. Milan Rollo Ph.D. Sep 2011
BT Cesar Richard: Webový klient pro databázový systém ExDB
Cílem této práce je implementace plnohodnotného webového klienta
pro přístup a manipulaci s databázovými servery ExDB. K implementaci
bude použita platforma Java Enterprise Edition. Aplikace by měla být ...
Ing. Pavel Loupal, Ph.D. Sep 2011
DT Klemš Václav: Differential evolution with adaptive encoding
In the present work, a system for adaptive encoding of representation
space is applied to Differential Evolution algorithm. At first, the
Differential Evolution (DE) and Covariance Matrix Adaptation - ...
Ing. Petr Pošík Ph.D. Aug 2011
DT Kroček Tomáš: Implementation of large-scale model of physiological functions in the environment of the language Modelica
The aim is introduce a simulation programming language Modelica and its
wide range of object-oriented modeling. Demonstrated object is Guyton's
model of the famous scientist A. C. Guyton (1919 - 2003) from the ...
doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. Aug 2011
DT Vogal Martin: Možnosti predikce textu při psaní osobou s omezenou pohyblivostí a reakcí
Hendikepovaných lidí je nemalý počet. Vzhledem k jejich postižení
dělá takto hendikepovaným lidem problém psaní textu pomocí
běžně dostupných nástrojů. Proto se hledají možnosti, jak těmto ...
Ing. Petr Novák Ph.D. Aug 2011
DT Bresler Martin: Použití simulátoru Webots na vývoj aplikací pro robot Nao
The topic of this diploma thesis is to assess the suitability of robotic
simulator Webots for Nao robot applications implementation. The thesis
includes solutions to few tasks which deal with the robot spatial ...
doc. RNDr. Daniel Průša Ph.D. Aug 2011
DT Fišar Ondřej: Structural classifier for gender recognition
This thesis deals with the problem of recognizing gender of a person
from an image of his/her face. One of the major problems in the face
classification comes from a large image variance caused by unknown pose ...
Ing. Vojtěch Franc Ph.D. Aug 2011
DT Poláček Pavel: SW modul pro realizaci neurofeedback terapie
Tato práce je zaměřena na tvorbu počítačových her vhodných pro
neurofeedback terapii. Je zde uveden proces získávání
elektroencefalografického signálu jako vstupní veličiny pro tyto ...
Ing. Vojtěch Franc Ph.D. Aug 2011
BT Dohnalová Ludmila: Systém pro selekci příznaků z EEG signálu
Tato práce se zabývá klasifikací spánku donošených novorozenců
do dvou tříd – aktivního a klidného spánku. Vytvořený systém -
soubor algoritmů a spustitelného kmenového souboru v MatLabu – ...
Ing. Václav Gerla Ph.D. Aug 2011
DT Ambrozy Martin: Univerzální vstupně/výstupní modul k PC připojitelný přes USB
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a zostavením
univerzálneho vstupne/výstupného modulu pre počítač
pripojiteľného pomocou USB. V práci bol zostavený prototyp ...
Ing. Petr Novák Ph.D. Aug 2011
DT Vítků Jaroslav: An Artificial Creature Capable of Learning from Experience in Order to Fulfill More Complex Tasks
Presented Diploma Thesis is from area of development of artificial
creatures. The work builds on a research of the latest approaches to
artificial life, realized by the Department of Cybernetics, CTU in ...
Doc. Ing. Pavel Nahodil CSc. Jul 2011
BT Kafka Přemysl: Samoorganizující se sítě v úlohách plánování cesty přes více cílů
This thesis aims to investigate an effect of a graph representing the
polygonal domain to the solution quality of the traveling salesman
problem (TSP) that is solved by an algorithm of self-organizing map for ...
doc. Ing. Jan Faigl Ph.D. Jul 2011
DT Jirák Luboš: Automatické vyhodnocování algoritmů počítačového vidění
Tato diplomová práce se zabývá způsoby vyhodnocování kvality
algoritmů pro detekci a sledování, metrikami pro měření
vzdálenosti, způsoby vhodného určování korespondencí a zkoumá ...
Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D. Jun 2011
DT Šváb Jan: FPGA-based Computer Vision Embedded Module
The thesis presents a complete hardware and software solution of a
FPGA-based computer vision embedded module capable of carrying out SURF
image features extraction algorithm. The module is based on Virtex-5 FXT ...
Ing. Tomáš Krajník Ph.D. Jun 2011
BT Eliáš Michal: Mobile Robot Capable of Autonomous Navigation
The goal of this thesis is development and manufacturing of robust
mobile
robotic platform, weighing 5 to 10 kg, that will be able to ...
Ing. Tomáš Krajník Ph.D. Jun 2011
BT Šulc Antonín: Optimalizační algortimus CMA-ES
This work describes the evolution strategy based on adaptation of
covariance matrices for optimization in continuous space. The principle
of algorithm dwells in gradual update of covariance matrix and in moving ...
Ing. Jan Drchal Jun 2011
BT Jalovec Karel: Physical simulation of ground vehicles
This work focuses on physical behavior of ground vehicles in multiagent
simulation. I have tried to implement common interface, which can be
used for connecting to other simulations providing physical behavior of ...
Ing. Jiří Vokřínek Ph.D. Jun 2011
DT Pošusta Antonín: 3D model bytu pro vizualizaci / simulaci a ověřování řídicích systémů
This work is concerned with implementation of software component for
rendering 3D models of intelligent homes and simulations (of person
movement etc.). This component solves problem of easy and readable ...
Ing. Petr NIT Novák Ph.D. May 2011
DT Jelínek Jakub: Aesculap v4
Aesculap v4 is a tool for maintaining medical records in consulting
rooms of an ambulatory doctor of medicine. It doesn’t aim to expand
the numerous family of very complex and universal medical information ...
Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc. May 2011
BT Modrý Marek: Agent-based modelling of Urban Crime
Research in the branch of agent-based modelling has been experiencing
steep growth of interest in recent years because it allows us to model
complicated and ...
Ing. Michal Jakob Ph.D. May 2011
DT Milenovský Ondra: Agentní simulace městské mobility
This paper describes a framework for simulating movement of
people and vehicles in city. It describes proposed agent model, whole
environment, objects and entities including used data and interaction. ...
Ing. Michal Jakob Ph.D. May 2011
BT Pluskal Ondřej: Analysis of Sensitive Information Propagation in Social Networks
This bachelor project concerns analysis of sensitive information
propagation in
social networks. After reading through the present problematic of ...
Ing. Michal Jakob Ph.D. May 2011
BT Zach Lukáš: Analýza srdeční frekvence plodu na mobilní platformě Android
Tématem bakalářské práce je softwarová aplikace určená k
analýze srdeční frekvence plodu v konečné fázi těhotenství.
Cílem je zhodnotit stav plodu na základě analýzy příznaků z KTG ...
Ing. Václav Chudáček Ph.D. May 2011
BT Žegklitz Jan: Aplikace algoritmu NEAT pro zpracování zvukových signálů
V této práci seznámím čtenáře s netradičním způsobem
zpracování zvukových signálů za pomoci neuronových sítí.
Narozdíl od již existujících způsobů zpracování signálů ...
Ing. Jan Drchal May 2011
BT Simonian Aram: Car Recognition in Cross-traffic Video-sequences
This thesis deals with passenger car recognition in individual frames of
cross-traffic video sequences. Firstly, we have suggested characteristic
visual features of the car object class that are suitable for detection ...
Ing. Martin Matoušek Ph.D. May 2011
DT Szücsová Hana: Computer Vision-based Mobile Robot Navigation
In this work we describe an improvement of a state of the art monocular
vision-based navigation system called SURFNav.
The system, which is based on the map and replay technique, relies on ...
Ing. Tomáš Krajník Ph.D. May 2011
BT Franěk Aleš: Control of Road Vehicles Using Machine Learning Methods
This thesis is a part of the Highway2 project. It aims to create cars
with artificial intelligence which spontaneously develop their skill of
driving. For this purpose is used method called Q-learning which is a ...
RNDr. Lukáš Chrpa Ph.D. May 2011
BT Janovský Pavel: Cooperative Collision Avoidance of Road Vehicles
Multi-agent system is an approach to control which was successfully used
in the simulation of airplanes collision avoidance. It uses various
cooperative and non-cooperative methods to control the airplanes in ...
Ing. Jiří Vokřínek Ph.D. May 2011
BT Blovský Tomáš: Evoluce s otevřeným koncem pro optimalizaci neuronových sítí
Abstrakt
Cílem této práce je navrhnout a implementovat otevřenou evoluci
neurálních sítí ve virtuálním robotickém simulátoru ViVAE ...
Ing. Jan Drchal May 2011
BT Tököly Tomáš: Evoluční algoritmus řízený klasifikačním modelem
Obsahem této bakalářské práce je popis evolučního algoritmu
řízeného klasifikačním modelem (EACBT, Evolutionary Algorithm
Controlled by Tree), konkrétněji CART stromem (Classification and ...
Ing. Petr Pošík Ph.D. May 2011
DT Krejčí Filip: Evoluční algoritmy pro rozvrhování projektů
In this thesis the algorithm Particle Swarm Optimization (PSO) deals
with the problem of RCPS | temp. A new algorithm GPSO that combines good
features of PSO with genetic operators unbalanced two-point crossover ...
doc. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek May 2011
DT Řehořek Tomáš: Evolution of Processes
In the areas of Data Mining (DM) and Knowledge Discovery (KD), a large
variety of algorithms has been developed in the past decades, and the
research is still ongoing. Moreover, there is a large amount of data ...
Ing. Pavel Kordík, Ph.D. May 2011
BT Körner Petr: Evolutionary Algorithms with Crossover Success Estimation
This bachelor project aims on improvement of fitness evaluation process
in evolutionary algorithms. In its progress, existing methods of fitness
efficiency enhancement were explored and two new methods of crossover ...
Ing. Petr Pošík Ph.D. May 2011
DT Motal Tomáš: General Game Playing in Imperfect Information Games
The goal of General Game Playing (GGP) is to create intelligent agents
that are able to play any game based only on the description of the
games rules. In this thesis we focus on GGP for games with imperfect ...
Mgr. Viliam Lisý MSc., Ph.D May 2011
BT Vávra Vladislav: Hledání nejkraší cesty v polygonální doméně
Bakalářská práce se zabývá problémem hledání nejkratších cest
v~polygonální doméně.
Studovaný problém je motivován úlohami plánování cesty pro ...
doc. Ing. Jan Faigl Ph.D. May 2011
DT Sixta Tomáš: Image and Video-based Recognition of Natural Objects
The topic of this work is the recognition of natural objects from
images. Thanks to the recent development of mobile devices it is easy
to ...
Prof. Ing. Jiří Matas Dr. May 2011
BT Durkota Karel: IMPLEMENTATION OF A DISCRETE FIREFLY ALGORITHM FOR THE QAP PROBLEM WITHIN THE SEAGE FRAMEWORK
Firefly Algorithm (FA), introduced in 2008 by X. S. Yang, belongs with
the nature-inspired algorithms. It is a meta-heuristic, based on the
firefly bugs’ behaviour, including the light emission, light ...
Ing. Richard Málek May 2011
BT Šindler Jan: Kontrola LED panelů metodami počítačového vidění
Tato práce řeší problémy spojené s automatizovaným testováním
LED zobrazovačů pomocí metod počítačového vidění. Hlavní
motivací byla eliminace vad způsobených lidskou chybou při ...
Ing. Vladimír Smutný Ph.D. May 2011
DT Dvořák Jaromír: Micro Quadrotor: Design, Modelling, Identification and Control
The latest developments in MEMS technology, microcontrollers, electrical
energy accumulators and motors combined with cheaper costs have fomented
a growing number of studies and designs of small UAVs such as ...
Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. May 2011
DT Fojtů Šimon: Nao Localization and Navigation Based on Sparse 3D Point Cloud Reconstruction
The goal of an European project called HUMAVIPS is to endow humanoids,
robot Nao in particular, with audio visual capabilities, in order to
improve the human--robot interaction and communication possibilities. ...
Mgr. Michal Havlena May 2011
BT Schaefer Martin: Noncooperative Collision Avoidance of Road Vehicles
The thesis deals with the design and implementation of noncooperative
collision avoidance methods. The methods are implemented as a part of
the highway simulator. The ...
Ing. Antonín Komenda May 2011
DT Rakovec Martin: OpenStreetMap for Mobile Robotics
The thesis deals with problem of map-based mobile robot navigation in
the outdoor environment. For this purpose we use the map OpenStreetMap
format, together with SurfNav package. In our work we try to extend this ...
Ing. Tomáš Krajník Ph.D. May 2011
DT Bunga Pavel: Optimalizace vysílacího schématu bezdrátové ad-hoc sítě pomocí evolučního algoritmu
Najít vysílací schéma v bezdrátové síti takové, že z
vysílacího uzlu dosáhneme do všech ostatních uzlů s minimální
celkovou vysílací energií, je NP-úplný problém. Tento problém se ...
Ing. Jiří Kubalík Ph.D. May 2011
BT Černý Václav: Predikce akcí uživatele podle odpozorovaného chování
Bakalářská práce, kterou držíte v rukou, se zabývá využitím
softwarového nástroje pro predikci akcí uživatele v rámci
inteligentního prostředí a inteligentních domácností. Tento ...
Ing. Petr NIT Novák Ph.D. May 2011
BT Kajml Viktor: Řízení krokových motorů pro pohon mobilního robotu
Tato bakalářská práce se zabývá problémem návrhu jednotky pro
řízení krokových motorů pro použití v mobilní robotice. Cílem
je dosažení funkčnosti srovnatelné s komerčně dostupnými ...
Ing. Jan Chudoba May 2011
DT Habáň Přemysl: Topologická mapa pro vnitřní prostředí
This diploma thesis describes building of topological map for an
intelligent robot moving in indoor environment. The solution of the
problem has been split into three separated tasks. The first deals with ...
RNDr. Petr Štěpán Ph.D. May 2011
BT Čejka Jiří: Analýza dat Českého registru dárců krvetvorných buněk
Český registr dárců krvetvorných buněk vznikl v roce 1991 v
pražském institutu klinické a experimentální medicíny IKEM. Jeho
hlavním úkolem je sdružovat, vyhledávat a koordinovat aktivity ...
Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc. Jan 2011
DT Kaňka Jiří: Analýza obrazů gelové elektroforézy
Cílem této diplomové práce je vývoj počítačového programu,
umožňujícího
zpracování a vyhodnocení obrazu z jednodimensionální gelové ...
Ing. Martin Urban Ph.D. Jan 2011
DT Koreš Jindřich: Analýza sociobiologických rytmů bipolárních pacientů
Tato diplomová práce se zabývá studiem bipolární poruchy, se
zaměřením na pohybovou aktivitu bipolárních pacientů. Data byla
získána od pěti pacientů, pro zpracování se vzhledem k výpadkům ...
Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D. Jan 2011
DT Šťastný Jaroslav: Assessing the Usability of Predictions of Different Regression Models
The thesis analyses methods for assessing usability of different
regression models. One type of methods are heuristically inspired,
designed so that they correlate with prediction error. Another type of ...
Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc. Jan 2011
DT Bárnet Zdeněk: Ergonomy of Human-machine 3D Visualisation Interface for Air-Traffic Control
The purpose of this thesis is to design and implement Java application
displaying the Earth sur-face in 3D space. After a theoretical
introduction into available methods for terrain rendering, we decided to ...
Mgr. Přemysl Volf Jan 2011
DT Těhník Jiří: Geographical Analysis of Databases of Stem Cell Donor Registries
Tato práce se zabývá analýzou národních registrů dárců
krvetvorných buněk se zaměřením na geografickou strukturu. Registry
obsahují anonymizované údaje o HLA fenotypech dárců a další ...
Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc. Jan 2011
DT Novák Radek: Hodnocení EEG signálu v reálném čase
Práce se zabývá návrhem aplikace, která je schopna v reálném
čase přijímat a analyzovat EEG signály, a monitorovat stav pacienta
po celou dobu jeho spánku. Výsledkem této práce je vlastní ...
Ing. Václav Gerla Ph.D. Jan 2011
BT Faflík Tomáš: Home Cloud Platform 2010
Cílem práce je vytvoření základního frameworku, který by měl
sloužit jako centrální bod pro digitalizaci moderní domácnosti.
Framework bude provozován na levných a nízkoenergetických domácích ...
Ing. Miroslav Uller Jan 2011
DT Vrzal Ondřej: Microsoft technology for Mobile Robotics
This diploma thesis analyzes the feasibility of Microsoft .NET Micro
Framework
(NETMF) for a mobile robotics. Evaluated criteria are the ability to ...
Ing. Tomáš Krajník Ph.D. Jan 2011
BT Bedroš Roman: Modul lokalizace mobilního robotu pro systém Player
Cílem této práce bylo vytvořit modul pro systém Player/Stage,
který by průběžně určoval polohu robotu ve dvoudimenzionálním
prostoru bez pohybujících se objektù. S využitím algoritmù ICP, ...
RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. Jan 2011
BT Kubašta Petr: Navigace mobilního robotu pomocí generalizovaných saturovaných Voroného diagramu
Cílem práce je popis a implementace chování mobilního robotu,
které zarucuje
bezkolizní exploraci prostredí s tím, že robot bude navigován po ...
Ing. Karel Košnar Ph.D. Jan 2011
DT Čeleda Tomáš: Optimalizace pářením včelí královny
Práce se zabývá popisem relativně nového metaheuristického
optimalizačního algoritmu inspirovaného rozmnožováním včel (Honey
Bees Mating Optimization – HBMO). Obsahuje detailní popis algoritmu a ...
Doc. Ing. Jiří Lažanský CSc. Jan 2011
DT Grimmer Vladimír: Realizace prototypu elektronické orientační pomůcky pro nevidomé
V této diplomové práci se zabýváme realizací prototypu
elektronické orientační pomůcky pro nevidomé vyvíjené v rámci
projektu "Ven ze tmy". Pomůcka má zvýšit bezpečnost pohybu ...
Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D. Jan 2011
DT Horváth Matej: Smartphone as a Geometric Measurement Tool
The aim of this master's thesis was to create an universal mobile phone
application for measuring geometric quantities using computer vision
algorithms. In the rst chapter, possibilities of measuring geometric ...
Prof. Ing. Jiří Matas Dr. Jan 2011
BT Delong Vojtěch Adalbert: Zipfs Law and Zeta Distribution
Performing statistical hypothesis tests is an important method for
analyzing real data sets occuring in various areas of the society. This
thesis studies the properties of Zipf's law, its relationship to zeta ...
doc. RNDr. Jiří Velebil, Ph.D. Jan 2011
BT Pospíchal Tomáš: 3D Průzkumník souborů
Práce implementuje 3D průzkumníka souborů, jako studii pro budoucí
ale i současné 3D zobrazovací systémy. Práce se nejdříve
zabývá návrhem, jak by 3D průzkumník souborů měl vypadat, jaké ...
Ing. Miroslav Uller Jun 2010
BT Holý Radek: Automatické rozpoznávání změn v topologii monitorované sítě
Cílem práce bylo prostudovat protokoly použitelné pro rekonstrukci
topologie sítě a navrhnout metodu automatického rozpoznávání změn
v topologii monitorované sítě. Výsledkem je návrh a implementace ...
Ing. Michal Medvecký Jun 2010
BT Vaníček Stanislav: Binary Local Optimizer with Linkage Learning
In this paper I will describe algorithm for Black-box optimization
problems. The algorithm
will be tested against two types of test functions, additively ...
Ing. Petr Pošík Ph.D. Jun 2010
BT Dostál Matěj: Coalgebraic Approach to Automata Theory
We show that automata can be described uniformly as coalgebras for a
functor. For every such functor we present a modal language that allows
us to speak about states of automata. We discuss soundness and ...
doc. RNDr. Jiří Velebil, Ph.D. Jun 2010
BT Černý Jan: Heterogeneous Parallel Genetic Algorithm
This thesis compares performance of heterogeneous and homogeneous
parallel genetic algorithms for optimization of real functions.
For the purpose of this experiment an optimization application capable ...
Ing. Jiří Kubalík Ph.D. Jun 2010
BT Zaloga Martin: Implementace optimalizačního algoritmu mravenčích kolonií (ACO)
Tématem bakalářské práce je implementace algoritmu ACO
inspirovaného chováním mravenčích kolonií, jeho aplikace na
optimalizační problém splnitelnosti logických formulí (SAT) a ...
Ing. Richard Málek Jun 2010
BT Vaněk Petr: Plánování pohybu technikami RRT
Bakalářská práce se zabývá problémem plánování trajektorií
mobilního robotu technikami RRT (Rapidly-exploring Ranodm Trees).
Kromě základní RRT techniky jsou představeny modifikace ...
doc. Ing. Jan Faigl Ph.D. Jun 2010
BT Mudrová Lenka: Systémy lokalizace mobilního robotu
Bakalářská práce se zabývá problémem lokalizace mobilního
robota, který je motivován řešením tohoto problému v rámci
studentské soutěže Eurobot. ...
doc. Ing. Jan Faigl Ph.D. Jun 2010
DT Abrahamčík Jan: Using Ontologies for Knowledge Management of Structural Failures of Constructions
The main goal of this thesis is to propose and implement an
ontology-based
information system for storing, retrieving and managing data about ...
Ing. Petr Křemen Ph.D. Jun 2010
DT Kostov Bogdan: Visualization of Expressive Queries into OWL 2 Ontologies
After the World Wide Web Consortium (W3C) introduces the newer version
of the Web Ontology Language (OWL 2) in 2009, a demand for a new more
expressive query language for OWL 2 DL ontologies was rising which ...
Ing. Petr Křemen Ph.D. Jun 2010
BT Křížek Vojtěch: Agentní modelování nelegitimního chování v námořním provozu
Tato bakalářská práce se zabývá implementací nelegitimního
chování lodí v námořním provozu pomocí agentních modelů, které
jsou vytvořeny pomocí konečných stavových automatů. Dále je v ...
Ing. Michal Jakob Ph.D. May 2010
BT Juchelka Tomáš: Clustering in Evolutionary Algorithms with Dependent Parent Selection
The goal of this work is to explore the impact of clustering on the
performance of evolutionary algorithms. This work focuses on
hierarchical clustering. The effect of these modifications is tested on ...
Ing. Petr Pošík Ph.D. May 2010
BT Otáhal Marek: Demonstration of Learning in Games - Focus on Reinforcement Learning and Forgetting
EN:
Reinforcement learning is a promising method for machine learning,
especially the use in game AI for its ability to cope with complex ...
Ing. Lenka Vysloužilová Ph.D. May 2010
DT Vostatek Pavel: Diaphragm Postural Function Analysis using Magnetic Resonance
We present postural analysis of diaphragm function using magnetic
resonance imaging (MRI). The main aim of the current study is to
identify changes of diaphragm motion and shape. 16 healthy subjects are ...
Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D. May 2010
DT Strašrybka Tibor: Framework for Easy Development of Puzzle Games
The main task is to create (program) a game runtime environment with
simplified handicapped users accessible controlling. The supporting
application is therefore controllable even with a single input (switch), ...
Ing. Petr NIT Novák Ph.D. May 2010
DT Vítovec Přemysl: Gene Interaction Extraction from Biomedical Texts
The presented report describes a method of text preprocessing improving
the performance of sequential data mining applied in the task of gene
interaction extraction from biomedical texts. The need of text ...
doc. Ing. Jiří Kléma Ph.D. May 2010
BT Hrstka Ondřej: Inteligentní hlídkování v námořním provozu
Tato práce reaguje na zvýšenou pirátskou aktivitu v oblasti
Adenského zálivu a zabývá se problémem optimálního rozmístění
a patrolování proti-pirátských hlídek v námořním provozu. V ...
Ing. Ondřej Vaněk May 2010
BT Semmler Ondřej: Modulární SW systém pro sledování objektů ve videu v reálném čase
Práce se skládá z návrhu a implementace modulárního softwarového
systému pro sledování objektů v reálném čase. Objekty jsou
vybírány pomocí GUI nástrojů nebo jsou načítány ze souboru. ...
Doc. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D. May 2010
BT Krtička Václav: Plánování v multi-robotických systémech
Bakalářská práce se zabývá problematikou koordinace více
mobilních robotů pohybujících se ve společném prostoru a jejím
plánováním. Úlohou koordinace je, aby se roboty přemístily v ...
RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. May 2010
BT Lenc Karel: Počítačové vidění robota hry Eurobot 2010
Práce popisuje modul vidění robota pro hru Eurobot 2010. Cílem
modulu je rozpoznat v okolí předměty tří kategorií a určit jejich
pozice. Hledání předmětů je založeno na barvě. Pomocí ...
Prof. Ing. Jiří Matas Dr. May 2010
BT Chvátal Viktor: Practical Application of AI Methods in RTS Games
Real-time strategy(RTS) games are a growing part of video games
industry. Artificial intelligence (AI) methods used in commercial games
are made to entertain the user, but they are usually not able to solve ...
Mgr. Branislav Bošanský May 2010
DT Řehoř Miroslav: Prediction in Smart Home Environment
This Master's thesis deals with the use of artificial intelligence
methods for user's action prediction in an environment of a smart home.
First, the term smart home is defined followed by a brief introduction ...
Ing. Lenka Vysloužilová Ph.D. May 2010
BT Sálus Jan: Řešení problému navrhování neúplných vyvážených bloků pomocí algoritmu POEMS
Cílem této práce bylo naimplementovat algoritmus POEMS pro řešení
problému navrhování neúplných vyvážených bloků (BIBD). K tomu
jsem použil implementaci POEMS s oddělenou algoritmickou a ...
Ing. Jiří Kubalík Ph.D. May 2010
DT Ježek Filip: Simulation of Flow and Pressure Pattern in Patients with Different Body Size Supported by Pulsatile Ventricular Assist Devices
This thesis deals with the use of adult-size pulsatile flow ventricular
assist device in patients of different size. Hereby, I try to prove
basic concept, that substantially larger VAD stroke volume, than to what ...
MUDr. Ing. David Macků May 2010
BT Zuzánek Petr: Sledování skoro lineárních objektů v reálném čase / Real-time Tracking of Nearly Linear Objects
Hlavním záměrem této bakalářské práce je návrh metody pro
sledování skoro lineárních objektů z videosekvencích pořízených
letícím pozorovatelem v reálném čase. Pro účely této konkrétní ...
Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D. May 2010
BT Šourek Gustav: Visual design of Evolutionary Algorithms
Visual diagrams and flowcharts are utilities often used in education of
iterative algorithms, yet their scope could reach furthermore. The goal
of this paper is to explore possibilities of visual programming, ...
Ing. Petr Pošík Ph.D. May 2010
DT Kolátek Jakub: Generátor patologických EKG křivek pro potřeby simulačních modelů
The first task is to create a simulation of electrocardiogram (ECG) of
selected pathological heart rhythm. The course electrical heart vector
(EHV) in 3D is created by composing of some parametric equations. The ...
MUDr. Pavol Privitzer Feb 2010
BT Synek Martin: Using Embedded Linux Module for Sensors and Outputs Control and Communication with PC
This bachelor thesis presents usage of embedded modul for design of
measuring equipment with operating system GNU/Linux. In the thesis are
described specific properties of operating system (as are multithreaded ...
Ing. Petr NIT Novák Ph.D. Feb 2010
DT Kortánek Jiří: Animation of Figures for E-learning
The goal of this project is to show and compare various methods of
creating and animating a 3D model of a figure in applications working
with 3D graphics, describe conversion of the 3D figure model animation ...
RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. Jan 2010
DT Horniak Robin: EEG Analyze
The main objective of this Diploma Thesis is to analyze EEG signals. EEG
signal visualizing receives the most attention together with results of
some analyzed EEG data (adaptive signal segmentation, spectrum analysis ...
Ing. Václav Gerla Ph.D. Jan 2010
DT