Vybrat:       CZ/EN
Zadání obsahuje:   Řadit podle:   Zobrazit:         Úvod

BP Manipulation with a robotic gripper using tactile information V. Hlaváč 01.09.2020
DP,BP,PMI,SOP,PRO Řízení redundantního svařovacího robotu V. Smutný 01.09.2020
BP,PRO Robot pro navíjení kompozitních nosníků V. Smutný 01.09.2020
PRO 3D reconstruction of textureless areas using HoloLens M. Polic, M. Polic 29.05.2020
DP,BP Online adaptive control using neural networks T. Azayev 02.01.2020
DP,BP,PMI,PROPTO Katederní knihovna s případnou možností samoobslužného provozu P. Novák 19.09.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO 3D face model from a video or multiple images of a subject J. Čech 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Bipolar patients analysis D. Novák 17.05.2019
BP Detekce psaných znaků na dotykovém telefonu pro nevidomé D. Novák 17.05.2019
BP,PMI,SOP,PROPTO Facial Image Manipulation by CNNs J. Čech 17.05.2019
BP,PMI,SOP,PROPTO Facial Time Lapse Video J. Čech 17.05.2019
DP,BP,SOP,PRO Facial video super-resolution J. Čech 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Návrh dietologická aplikace pro chytré telefony D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI Návrh virtuálního průvodce – avatara pro podporu léčby chronických nemocí D. Novák 17.05.2019
PTO New Natural Language Processing Methods in Medical Applications D. Novák, J. Prokop 17.05.2019
DP,BP,PMI,PROPTO Nové metody zpracování přirozeného jazyka v medicíně D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Přístupnost PDF dokumentů pro zrakově postižené uživatele D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Rehabilitace pacinetů trpící CHOPN pomocí mobilní aplikace D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Verzovací systém pro překlady dokumentů D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Vývoj uživatelského rozhranní pro webový prohlížeče pro nevidomé D. Novák 17.05.2019
DP,BP Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Zpracování dat psychiatrických pacientů D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Zpracovani interni­ho EEG pacientu trpici Parkinsovou chorobou D. Novák 17.05.2019
DP Algebraické a analytické vlastnosti kvantových a fuzzy logik M. Navara 16.05.2019
BP Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí M. Navara 16.05.2019
PMI Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí M. Navara 16.05.2019
BP Archiv fuzzy logických operací M. Navara 16.05.2019
PMI Knihovna fuzzy konjunkcí M. Navara 16.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Modelování průchodu světla diamantem V. Smutný 16.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Navigace autonomního robotu ve vnitřním prostředí V. Smutný 16.05.2019
DP Neexistence skrytých proměnných v kvantové fyzice M. Navara 16.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Obrábění robotickou rukou se silovou zpětnou vazbou V. Smutný 16.05.2019
DP,BP,PMI Paradoxy v teorii pravděpodobnosti M. Navara 16.05.2019
DP Pravděpodobnost na kvantových strukturách M. Navara 16.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Přesná navigace autonomního robotu V. Smutný 16.05.2019
DP Principy fuzzy řízení M. Navara 16.05.2019
BP Statistické metody rozpoznávání M. Navara 16.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PROPTO Třídění výrobků v průmyslu podle vzhledových vad V. Smutný 16.05.2019
DP,BP,PRO 3D reconstruction of historic buildings interiors from LIDAR scans M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Autonomous laser-scan-based relative navigation for UAVs M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Cooperative mapping of an unknown building by a swarm of UAVs M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Depth estimation in a passive monocular camera image aided by laser scans M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Development of virtual bumpers for UAVs based ultrasound sensors T. Báča 15.05.2019
DP,BP,PRO Mapping of camera images onto 3D surfaces extracted from LIDAR scans M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Paprsková simulace X-Ray optických systémů pro kosmické mise T. Báča 15.05.2019
DP,BP,PRO Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a LIDAR M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a structured light camera M. Petrlík 15.05.2019
BP,PRO Systém pro automatizovaný nátěr pomocí bezpilotní helikoptéry T. Báča 15.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Vidění pro autnomní řízení vozidel R. Šára 14.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Analyza obrazu gelove elektroforezy J. Kybic 13.05.2019
DP,BP Automatic analysis of gel electrophoresis data J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PRO Automatic event recognition for CERN A. Sopczak, J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Automatic nuchal translucency measurements J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Bezkolizní systém pro robotickou helikopteru J. Chudoba, 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PROPTO Biomedical image analysis competitions J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PROPTO Cartilage and bone segmentation in ultrasound images of the knee J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PROPTO Creation of 3D meshes for mechanical modeling from 3D medical data J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Deep learning for 3D drosophila egg segmentation J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PROPTO Deep learning for automatic detection of multiple myeloma from CT images J. Kybic, J. Hering 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Deep learning for skin cancer classification J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PROPTO Deep learning for tumor detection from histopathological images J. Kybic, J. Hering 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PROPTO Deep learning for tumor type classification from histopathological images J. Kybic, J. Hering 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PROPTO Digital histology microscopy image processing J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Efficient finding of nearest neighbors for binary vectors J. Kybic 13.05.2019
DP,BP Elastická registrace obrazů za použití kritéria vzájemne informace ve vysoké dimenzi J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Fast image registration using linear programming and sparse sampling J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Fast sparse hierarchical B-spline interpolation J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Finding objects of known shapes from oversegmentation J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO From pairwise image registration to sequence image registration J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Identifikace modelu robotické helikoptéry J. Chudoba, 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Learning multilayer classifiers with weak annotations J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Learning to segment from object counts J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Lung nodule analysis from time series J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Magnetic particle imaging - using automatically calibrated test targets J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Markov chain Monte Carlo segmentation for fitting geometrical model J. Kybic 13.05.2019
DP,BP Odhadování entropie pro vysocedimenzionální data s konečnou přesností J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI Optimal MRI acquisition times for brain tissue segmentation from signal relaxation curve J. Petr, J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Ovládání robotu gesty J. Chudoba, J. Chudoba 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Piecewise registration for histological slices J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Registration of ophthalmological sequences J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Řízení letu malé robotické helikoptéry po trajektorii J. Chudoba, 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PROPTO Segmentation and joint-segmentation of aorta from histological and ultrasound images J. Kybic, J. Hering 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Surface registration for 3D breast images J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Systém pro vizuální lokalizaci robotické helikoptéry J. Chudoba, 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Thickness measurement from ultrasound RF images J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Ultrasound vessel wall texture classification J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Unsupervised joint segmentation of two images J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Vizuální 3D mapování terénu robotickou helikoptérou J. Chudoba, 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Vzajemná lokalizace robotických helikoptér J. Chudoba, J. Chudoba 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PROPTO Web based infrastructure for image processing and analysis J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Aplikce rozpoznávání textu v obrazech. J. Matas 12.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Automatická analýza snímků z letecké archeologie J. Matas 12.05.2019
DP,BP Evaluation of state-of-the-art registration techniques for fitting models to 3D point clouds J. Matas 12.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Rozpoznání typu automobilu z jednoho snímku J. Matas 12.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Rozpoznávání rostlin z obrázků (na mobilním telefonu) J. Matas 12.05.2019
DP,BP Tracking players in low-resolution videos of soccer games. J. Matas 12.05.2019
DP,BP 3D reconstruction for visual effects T. Pajdla 10.05.2019
DP,PMI Advanced signal processing for health care (EEG) V. Gerla, L. Lhotská 10.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace (emoční úloha) T. Sieger 10.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace (motorická úloha) T. Sieger 10.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Analýza paralelních elfz. záznamů z hluboké mozkové stimulace: hledání důkazu neuronální spolupráce T. Sieger 10.05.2019
DP,BP,PMI Automatická detekce EEG artefaktů při dlouhodobém monitorování L. Lhotská 10.05.2019
DP,BP Camera tracking for autonomous driving T. Pajdla 10.05.2019
PMI,PTO Data fusion from sensors in smart home environment L. Lhotská 10.05.2019
DP,BP Fast Equation Solving for Computer Vision and Robotics T. Pajdla 10.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Fast learning in Bayesian optimization algorithm P. Pošík 10.05.2019
DP,BP,SOP Fitness Predictors in Genetic Programming P. Pošík 10.05.2019
DP,SOP Linkage Tree Crossover for Differential Evolution P. Pošík 10.05.2019
BP,PMI,SOP Lokální optimalizátor s detekcí závislostí P. Pošík 10.05.2019
DP,BP,SOP Multitasking for Symbolic Regression P. Pošík 10.05.2019
PTO Navigace mobilního robota Jackal P. Krsek, V. Smutný 10.05.2019
BP Population size adaptation in evolutionary algorithms P. Pošík 10.05.2019
DP Portfolio optimization method with success prediction P. Pošík 10.05.2019
BP,PMI Problém předčasné konvergence u Gaussovského EDA P. Pošík 10.05.2019
DP,BP Random embeddings for black-box optimization algorithms P. Pošík 10.05.2019
DP,BP,SOP Restarting optimization algorithms using their predicted performance P. Pošík 10.05.2019
DP,BP Visual Localization with HoloLens T. Pajdla 10.05.2019
DP,BP,PMI Využití stacionární IR kamery pro detekci událostí a stavů v místnosti L. Lhotská, 10.05.2019
DP,BP,PMI Zpracování multikanálových biologických signálů v reálném čase V. Gerla, L. Lhotská 10.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Asistivní technologie pro skenování a dokumentaci historických objektů autonomní helikoptérou M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Autonomní kooperovaný sběr objektů skupinou kooperativních helikoptér M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Design and realisation of a system for autonomous control of unmanned aerial vehicles (drones) M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Drony v průmyslu M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Formace relativně stabilizovaných helikoptér v úloze lokalizace zdrojů vysílání M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Integration of multi-UAV algorithms into the system designed for the MBZIRC 2020 competition M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Mechanismus pro manipulaci s objekty bezpilotní helikoptérou M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Multi-robotický dohled skupinou bezpilotních helikoptér a kooperujících autonomních letadel M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Roje autonomních helikoptér inspirované živou přírodou M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Sledování pohybujícího se objektu skupinou vzájemně lokalizovaných bezpilotních helikoptér M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Systém pro autonomní lokalizaci a hašení požárů ve vysokých budovách dronem M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Systém pro inteligentní fotografování a filmování skupinou helikoptér M. Saska 05.05.2019
BP,PMI,PRO Automatické vyhodnocování jednoduchých slovních úloh D. Průša 02.05.2019
DP Optimalizační metody pro zpracování digitálního obrazu D. Průša 02.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Haptic exploration and categorization of objects using robotic grippers M. Hoffmann 24.04.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Kalibrace umělé kůže na humanoidním robotu Nao M. Hoffmann 24.04.2019
PTO Build the four-leg Doggo robot M. Gurtner, 21.02.2019
PTO Simulator of wireless tire-pressure sensor M. Sojka, 19.02.2019
PTO Prague Day and Night T. Jeníček, O. Chum 15.02.2019
PTO Zpracovani interni­ho EEG pacientu trpici Parkinsovou chorobou D. Novák, E. Bakštein 15.02.2019
PTO Automatic System for Measurement of Curie Temperature V. Petrucha, 14.02.2019
PTO CRC polynomial evaluation for the new CAN XL technology J. Novák, 14.02.2019
PTO Smart survey kiosk V. Franc 14.02.2019
PTO Automatic calibration of the base of an industrial robot P. Burget, 13.02.2019
PTO KUKA mobile robot control and navigation in augmented reality P. Burget, 13.02.2019
PTO Monitoring operation of industrial robots in augmented reality P. Burget, 13.02.2019
PTO Multiagent system for cooperating robots P. Burget, 13.02.2019
PTO Seznámení s průmyslovou robotikou pro studenty nižších stupňů škol P. Burget, 13.02.2019
PTO Univerzální platforma pro demonstraci synchronizace času S. Drozd, 13.02.2019
PTO Utilization of a KUKA robot in collaborative mode P. Burget, 13.02.2019
PTO Antikolizní systém bezpilotního prostředku M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Indoor lokalizace pomocí ultra-wide band signálu M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Modernizace avioniky bezpilotního prostředku DJI F550 M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Multi-Sensor Unit for Autonomous Driving - Experimental Subscale Vehicle Platform M. Hromčík, J. Čech 12.02.2019
PTO Návrh avioniky malého bezpilotního prostředku pro “indoor” aplikace M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Realizace distribuovaného sběrnicového systému pro letecké aplikace M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Realizace telemetrického systému pro bezpilotní prostředky M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Systém přesného přistání bezpilotního prostředku M. Šipoš, 12.02.2019
DP,BP,PMI,PROPTO Zpracování časových řad pomocí konvolučních sítí D. Novák 12.02.2019
PTO Demonstrátor systému pro koordinaci robotů v automatizovaném skladu M. Kulich 11.02.2019
PTO Rolling shutter benchmark Z. Kúkelová 11.02.2019
PTO Systém pro autonomní lokalizaci a hašení požárů ve vysokých budovách dronem M. Saska 09.02.2019
PTO Advanced classification of eddy current metal detector signals J. Svatoš, 08.02.2019
PTO Design and realisation of a system for autonomous control of unmanned aerial vehicles (drones) M. Saska 08.02.2019
PTO Diagnosis of PROFINET networks with respect to Industry 4.0 P. Burget, 08.02.2019
PTO F1/10 Autonomous Racing J. Matějka, 08.02.2019
DP,BP,SOP,PROPTO Focal HDEEG grid P. Jezdik, 08.02.2019
PTO Human-robot collaboration during assembly operations P. Burget, 08.02.2019
PTO Integration of multi-UAV algorithms into the system designed for the MBZIRC 2020 competition M. Saska 08.02.2019
DP,BP,PMI,SOP,PROPTO Maintenance and enhancement of application for biosignal viewing P. Jezdik, 08.02.2019
PTO Návrh a realizace robota ze stavebnice LEGO Mindstorms hrajícího šachy pro propagační účely fakulty M. Hlinovský, 08.02.2019
PTO Parallel task subjective testing J. Holub, 08.02.2019
DP,BP,SOP,PROPTO Realizace fyzickeho modelu mozkove tkane pro epileptochirurgii P. Jezdik, 08.02.2019
PTO System for management of tasks at industrial 3D printer P. Burget, 08.02.2019
PTO Návrh a realizace robota pro účast v soutěžích na Robotickém dni 2019 pořádaném MFF UK M. Hlinovský, 07.02.2019
PTO Návrh a realizace robota „Ball-riding robot“ pro propagační účely fakulty M. Hlinovský, 07.02.2019
DP,BP 3D Face recognition V. Franc 04.02.2019
DP,BP,PMI,PROPTO Automatický domácí hlídač / dohled P. Novák 04.02.2019
DP,BP,PMI,PROPTO Základní pohybová diagnostika / rehabilitace P. Novák 04.02.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Fault-tolerant stochastic nonlinear model predictive posittion control for Drones T. Nascimento 24.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Perception Driven Multi-drone Formation Control T. Nascimento 24.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Analýza průchodnosti ligandů v proteinech V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Geometrická modifikace tunelů v proteinových strukturách V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Modifikace 3D triangulovaných modelů V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu 2D objektů s využitím aproximačních řešení V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu 3D objektů s využitím aproximačních řešení V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu 3D objektů s využitím jejich skeletonu V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu 3D objektů v komplexním prostředí V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Segmentace 3D modelů pro plánování pohybu V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI Testování průchodnosti v proteinových strukturách V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,PTO Analýza programu s využitím sybolického vykonávání P. Štěpán 22.01.2019
DP,BP,PMI,PRO Autonomní dron Tello P. Štěpán 22.01.2019
DP,BP,PMI Convolutional Neural Networks for Loop Closure Detection in Visual SLAM Systems L. Gomez, M. Kulich 22.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu autonomních helikoptér v prostředí s překážkami R. Pěnička 22.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu bezpilotních prostředků v úloze autonomního sběru dat R. Pěnička 22.01.2019
DP,BP,PMI,PRO Pokrytí testovaného programu P. Štěpán 22.01.2019
DP,BP,PMI,PRO Skupina autonomních dronů Tello P. Štěpán 22.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Lokalizační systém pro mobilní robot využívající soustavu statických kamer J. Chudoba, 12.11.2018
DP,BP,PMI Navigace pozemního robotu v nerovném terénu J. Chudoba, 12.11.2018
DP,BP,PMI,PRO Formation control of mobile robots B. Alikoc, M. Kulich 12.10.2018
DP,BP Human Face Synthesis V. Franc 12.10.2018
DP,BP,PMI,PRO ARM32, senzory (NFC, pohyb, ...), komunikace (BlueTooth, WiFi, LAN, LCD), sběrnice P. Novák 01.10.2018
DP,BP,PMI Automatický vzlet a přistání robotické helikoptéry J. Chudoba, 20.09.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Fúze dat z kamery a 3D laserového dálkoměru pro navigaci mobilních robotů J. Chudoba, 20.09.2018
DP,BP,PMI Mapování prostoru helikoptérou J. Chudoba, 20.09.2018
DP,BP,PMI,PRO Sledování pohyblivých objektů robotickou helikoptérou J. Chudoba, 20.09.2018
BP,PMI,PRO Návrh ochranného krytu bezpilotní helikoptéry a jeho ověření v reálných letových podmínkách M. Saska 17.09.2018
DP,BP,PMI,PRO Plánování pohybu skupiny helikoptér v úloze autonomní konstrukce M. Saska 17.09.2018
DP,BP,PMI,PRO Systém pro autonomní přistávání bezpilotních helikoptér na pohybujícím se objektu (lodi, autě) M. Saska 17.09.2018
DP,BP,PMI,PRO Deep neural networks for object detection in Google StreetView M. Reinštein 13.09.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Exploiting the artificial skin on a Nao humanoid robot in social Human-Robot Interaction H. Lehmann, M. Hoffmann 03.09.2018
DP,BP,PMI,PRO Experimenty s mobilními roboty v reálném prostředí M. Kulich, 17.07.2018
DP,BP,PMI,PRO Hledání zdrojů radiace M. Kulich, 17.07.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Metaheuristiky pro plánovací úlohy M. Kulich, 17.07.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pro systém MoleMOD M. Kulich, 17.07.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Simulační prostředí pro systém MoleMOD M. Kulich, 17.07.2018
DP,BP,PMI,PRO Human Localization in a Robotized Warehouse G. Écorchard, 04.06.2018
DP,BP,PMI,PRO Localization of a passive mobile carrier G. Écorchard, 04.06.2018
DP,BP,PMI,PRO Platooning with Low-Cost Sensors G. Ecorchard, 04.06.2018
DP,BP,PMI,PRO Random Bin Picking G. Écorchard, 04.06.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Fast image registration using linear programming and sparse sampling 29.05.2018
High dimensional image similarity criteria for image registration 29.05.2018
DP,BP,PRO 3D reconstruction of historic buildings interiors from a structured light camera 28.05.2018
DP,PMI,SOP Functional MRI of hypercapnia data J. Kybic 28.05.2018
BP,PMI,SOP,PRO Nástroj na testovanie algoritmov na kalibráciu a určovanie geometrie kamier Z. Kúkelová 27.05.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Rolling shutter benchmark Z. Kúkelová 27.05.2018
DP,BP,PMI,SOP Deep learning for automatic detection of multiple myeloma in CT of femurs J. Hering 23.05.2018
BP,PMI,SOP Hluboké učení pro klasifikaci histopatologických dat J. Hering 23.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Řešení motorických úloh pomocí jazykových instrukcí K. Štěpánová 21.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Robotické sestavovaní/třídění objektů na základě imitačního učení K. Štěpánová 21.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Tvorba motorických primitiv pro ovládání robotického ramena KUKA K. Štěpánová 21.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Automatická kalibrace pomocí “sebedotyku” a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru M. Hoffmann 18.05.2018
DP,PMI Fully Actuated UAVs and their Outdoor Applications N. Staub 18.05.2018
BP,PMI,SOP Prototype of Outdoor Fully Actuated UAV N. Staub 18.05.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Sebe-explorace a tvorba modelu těla u humanoidního robota s umělou kůží M. Hoffmann, K. Zimmermann 18.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Sensor Fusion for Fully Actuated Outdoor UAVs N. Staub 18.05.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Web Graph Service - online graph exploration tool M. Genyk-Berezovskyj 18.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Super-resolution for satellite imagery using generative adversial networks M. Reinštein 14.05.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Popis vizuálních scén pomocí přirozeného jazyka - implementace do robota Pepper M. Vavrečka, 27.04.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Tvorba chatbota pro humanoidního robota Pepper M. Vavrečka, 27.04.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Tvorba jazykového modulu pro humanoidního robota Pepper M. Vavrečka, 27.04.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Tvorba motorických primitiv pro humanoidního robota Pepper M. Vavrecka, 27.04.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Tvorba vizuálního modulu pro humanoidního robota Pepper M. Vavrečka, 27.04.2018
DP,PMI,SOP,PRO Robotické třídění objektu na základě jazykové instrukce M. Vavrečka, 26.04.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Tvorba modulů pro humanoidního robota Pepper M. Vavrečka, 26.04.2018
DP,BP,SOP,PRO Tvorba simulovaného prostředi pro strojové učení intuitivní fyziky M. Vavrečka, 26.04.2018
DP,BP,PMI,PRO Navigace mobilního robotu podle 3D kamery J. Chudoba, 06.04.2018
BP Simulátor pozemního robotu v obecném terénu J. Chudoba, 06.04.2018
DP,BP Semantic Criteria API M. Ledvinka, P. Křemen 03.04.2018
DP,BP Semantic Object Query Language (SOQL) M. Ledvinka, P. Křemen 03.04.2018
PTO Cyber-Physical Hydronic Heating Platform J. Dostál, 27.02.2018
PTO Vývoj a testování plánovacích algoritmů pro projekt SafeLog M. Kulich, 23.02.2018
PTO Antikolizní systém bezpilotního prostředku J. Roháč, 19.02.2018
PTO Cost-effective navigation system for UAV J. Roháč, 19.02.2018
DP,BP,PMI,PRO Deep neural networks for image classification and segmentation M. Reinštein 19.02.2018
PTO Local Ethernet Network for Integrated Avionics M. Šipoš, 19.02.2018
PTO Návrh avioniky malého bezpilotního prostředku pro “indoor” aplikace J. Roháč, 19.02.2018
DP,PMI,SOP,PRO X-StUAV M. Šipoš, 19.02.2018
PTO Deep Learning Based Approach for Solving Production Scheduling Problems P. Šůcha, 13.02.2018
PTO Energy Optimization of Robotic Cells P. Šůcha, 13.02.2018
PTO Web-based tool for formalizing and querying medical reports M. Blaško 11.02.2018
PTO LEGO MINDSTORMS portrayer robot M. Hlinovský, 10.02.2018
PTO LEGO MINDSTORMS rubik's cube solver M. Hlinovský, 10.02.2018
PTO Real-time estimation of motion states for trams Z. Hurák, 10.02.2018
DP,BP,PTO Automated Face Swaping V. Franc 09.02.2018
PTO Design and construction of a helicopter with sensors for indoor flying M. Saska 09.02.2018
PTO High-accuracy motion control with PMSM motors Z. Hurák, 09.02.2018
DP,PTO Learning CNNs from Weakly annotated facial images V. Franc 09.02.2018
PTO Morphing wing with Macro Fiber Composite (MFC) actuator F. Svoboda, 08.02.2018
PTO Collaborative robot as a caricaturist P. Burget, 07.02.2018
PTO Acoustic Signal Detection and Processing J. Svatoš, 05.02.2018
PTO Acoustic Signal Detection System J. Svatoš, 05.02.2018
PTO Calibration Platform for Navigation Systems M. Šipoš, 05.02.2018
PTO Distributed robotic cell P. Burget, 05.02.2018
PTO Eddy Current Metal Detection J. Svatoš, 05.02.2018
PTO Identification, estimation and control design for eForce formula M. Gurtner, 02.02.2018
PTO International F1/10 Autonomous Racing Competition J. Matějka, 02.02.2018
PTO Platform for distributed temperature control along a slender metal rod S. Knotek, 02.02.2018
PTO Automatic generation of finite automata from production line models P. Burget, 01.02.2018
PTO Stabilized coil system for magnetic measurements / calibrations J. Michal, 10.01.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Analýza spánku z HD aktigrafického záznamu E. Bakštein 16.10.2017
DP,BP Analýza velkých dat - spánkové záznamy z aplikace Sleep as Android J. Anýž, E. Bakštein 16.10.2017
DP,BP,PMI,SOP,PRO Predikce relapsu u schizofrenie a bipolární afektivní poruchy E. Bakštein 16.10.2017
DP,BP,PMI,SOP,PROPTO 3D detekce objektů pro autonomní řízení K. Zimmermann 10.10.2017
DP,BP,PMI,PRO Action recognition in long videos K. Zimmermann 10.10.2017
DP,BP,PMI,SOP,PRO Autonomní řízení robotu na nestrukturovaném terénu K. Zimmermann 10.10.2017
DP,BP,PMI,SOP,PROPTO Deep learning for dense reconstruction from sparse depth measurements and RGB images K. Zimmermann 10.10.2017
DP,BP,PMI,PRO Gaits for uneven terrain for a hexapod walking platform G. Écorchard, 03.10.2017
DP,BP,PMI,SOP,PRO Lokalizace robotu systému MoleMod K. Košnar, 01.09.2017
DP,BP,PMI,SOP,PRO Navigace robotu systému MoleMod K. Košnar, 01.09.2017
PTO Robotické soutěže mobilních robotů K. Košnar, 01.09.2017
DP,PMI,SOP,PRO Plánování bezkolizních trajektorií pro mnoho robotů M. Kulich, 25.05.2017
DP,BP,PMI,PRO Realistický simulátor 3D senzoru typu MS Kinect M. Kulich, 25.05.2017
DP,BP,PTO Events Extraction from Text J. Sedivy, 22.02.2017
DP,BP,PTO Intelligent conversational bot J. Sedivy, 22.02.2017
PTO MoleMOD - modulární robotický systém pro stavebnictví a architekturu M. Kulich, 22.02.2017
PTO Scale RC car platform for active vehicle dynamics solutions validation and verification M. Hromčík, 22.02.2017
DP,BP,PTO Sentence pair similarity. J. Sedivy, 22.02.2017
DP,BP,PTO Sentence pair similarity. J. Sedivy, 22.02.2017
PTO Small non-traditional UAV project M. Hromčík, 22.02.2017
PTO TRRT-path method for cooperative surveillance by group of UAVs M. Saska 22.02.2017
PTO 50 Hz harmonic FPGA based generator with phase-locked loop R. Sedláček, 20.02.2017
PTO Advanced Flight Instrument System for UL39 P. Pačes, 20.02.2017
PTO Distribuovaný sběr dat a ovládání malé vodárny . Knotek, 20.02.2017
PTO Implementation of synchronous detection algorithm in VHDL R. Sedláček, 20.02.2017
PTO Robotický bar P. Burget, 20.02.2017
PTO VHDL design of the impulse generator R. Sedláček, 20.02.2017
PTO Amazon Echo conversational application J. Sedivy, 15.02.2017
DP,BP,PTO Automatic email reply generation J. Sedivy, 15.02.2017
DP,BP,PTO Automatic email reply generation J. Sedivy, 15.02.2017
PTO Security-hardening of a Linux-based device M. Sojka, 15.02.2017
PTO IVQ výpočetní deska J. Kubeš, 13.02.2017
PTO Acoustic levitation T. Michálek, 12.02.2017
PTO Humanoid robot autonomous body exploration M. Hoffmann, Z. Straka 10.02.2017
PTO Intelligent two-channel DC power supply (PSU) J. Tomlain, 10.02.2017
PTO Elektronická LEGO EV3 kytara M. Hlinovský, 09.02.2017
PTO Self-balancing stick M. Gurtner, 09.02.2017
PTO System for capacity measurements of aircraft fire sensor M. Šipoš, 09.02.2017
PTO Experimental platform for distributed temperature control along a slender metal rod . Knotek, 08.02.2017
DP,BP,PMI Analýza spánkových stavů V. Gerla, V. Křemen 01.02.2017
DP,BP,PMI Anotátor dlouhodobých PSG záznamů V. Gerla, V. Křemen 01.02.2017
BP,PMI Automatic sleep EEG patterns detection E. Saifutdinova, V. Gerla 01.02.2017
DP,BP,PMI IP lůžko. Sensorika a zpracování dat přímo na lůžku L. Lhotská, J. Doležal 01.02.2017
DP,BP,PMI Kritické polohy při Tetrax stabilometrii u pacientů s opěrkovým syndromem (whiplash injury) I. Milerská, L. Lhotská 01.02.2017
DP,PMI Mobile technologies for health care L. Lhotská, M. Burša 01.02.2017
DP,BP,PMI Pokročilé metody vizualizace EEG signálu V. Gerla, V. Křemen 01.02.2017
PTO Software development for short-term prediction of solar irradiance P. Mlejnek, 01.02.2017
DP,BP,PMI Vestibularní profil pomocí Tetrax stabilometrie u pacientů s náhlou nedoslýchavostí I. Milerská, L. Lhotská 01.02.2017
DP,BP,PROPTO Výměna elektronických zdravotních záznamů (EHCR) L. Lhotská, 01.02.2017
PTO Autonomous 3D printing farm J. Zemánek, 31.01.2017
PTO LEGO Segway dancing group J. Zemánek, 31.01.2017
PTO Design of robotic cells in a digital environment P. Šůcha, 30.01.2017
PTO Predictive production scheduling using digital models P. Šůcha, 30.01.2017
PTO Tasks for Laboratories of industrial electronics and sensors based on STM32 V. Petrucha, 30.01.2017
PTO Sensor system for movement analysis of an industrial robot P. Burget, 27.01.2017
PTO Siemens Embedded Academy P. Burget, 27.01.2017
DP,BP,PMI,PRO Rádio-optický sensor vzdálenosti a směru L. Přeučil, 03.10.2016
DP,BP,PMI,PRO Sledování operátora mobilním robotem v reálném prostředí a jeho řízení L. Přeučil, 03.10.2016
DP,BP,PMI,PRO Tvorba 3D mapy pro bezkolizní průlet UAV L. Přeučil, 03.10.2016
DP,BP,PMI,PRO Udržování formací pozemních robotů a mobilních zařízení L. Přeučil, 03.10.2016
DP,BP,PMI,PRO Vizuální navigace autonomního mobilního robotu v outdooru (UGV) s užitím přirozených znaků prostředí L. Přeučil, 03.10.2016
DP,BP,PMI,PRO Využití znalosti modelu prostředí pro řízení chůze robotu L. Přeučil, 03.10.2016
DP Interpretace Lidarových dat v automotive aplikacích J. Olšina,, T. Svoboda 22.07.2016
DP,BP,PMI,PRO Plánování pohybu formace bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí V. Spurný 06.05.2016
DP,BP,PMI,PRO Plánování pohybu skupiny bezpilotních letounů v úlohách robotického dohledu V. Spurný 06.05.2016
DP Path prediction for driving assistance systems based on machine learning. J. Mareš, K. Zimmermann 21.04.2016
DP,BP Algorithm to generate operations in many-valued logic M. Petrík, 04.03.2016
DP,BP Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice M. Petrík, 04.03.2016
PTO VTOL UAV prostředek M. Hromčík, 24.02.2016
DP,BP,SOP,PROPTO Analýza termografických dat z přímé intra-operační stimulace mozkové tkáně P. Ježdík, 22.02.2016
DP,BP,SOP,PROPTO Analýza vlivu kaskádního zapojení zesilovačů pro HDEEG na výsledky automatických analýz záznamů. P. Ježdík, 22.02.2016
PTO Automatic air hockey J. Zemánek, 22.02.2016
PTO Control system for the lubricating tram J. Zemánek, 22.02.2016
PTO Lightpainting with a robotic arm J. Zemánek, 22.02.2016
PTO Modelling and control of the vacuum rotary kiln J. Zemánek, 22.02.2016
DP,BP,SOP,PROPTO Návrh a realizace mikro-elektrodového implantátu pro snímání mikro-EEG P. Ježdík, 22.02.2016
PTO Sentence similarity J. Šedivý 22.02.2016
PTO Drone (UAV/RPAS) global monitoring system P. Pačes, 21.02.2016
PTO Bezdrátové měření teploty a vlhkosti J. Kučera, 19.02.2016
PTO Design of MPC Controller using OnRAMP Design Suite O. Šantin, 19.02.2016
PTO Facial Landmark Annotation Tool J. Čech 19.02.2016
PTO Self-driving model car M. Sojka, 19.02.2016
PTO Household Intelligent Assistant J. Šedivý 18.02.2016
PTO Improvement of an existing testbed for distributed control - slotcar platoon. I. Herman, 18.02.2016
PTO Programmer's Voice Assistant J. Šedivý 18.02.2016
PTO Vytvoření dynamických webových stránek pro fakultní korespondenční seminář K. Štěpánová 18.02.2016
Calibration Platform for Navigation Systems 17.02.2016
PTO Demonstrace diagnostiky komunikace Profinet P. Burget, 17.02.2016
PTO Emotional detector model for text and/or speech J. Holub, 17.02.2016
PTO Subjective testing of speech quality/intelligibility with parallel task J. Holub, 17.02.2016
PTO 3D Human Body Motion Capture System P. Pačes, 16.02.2016
PTO 3D printed UAV platform M. Hromčík, 15.02.2016
PTO Control of Smart Microgrid Systems J. Zábojník, 12.02.2016
BP Sketch to image search tablet front-end O. Chum 04.01.2016
DP,BP,PMI,PRO Object Manipulation with an Arm Mounted on a Mobile Platform G. Ecorchard, 06.10.2015
DP Aktivní clona proti oslnění T. Svoboda 01.10.2015
PMI,PRO Vývoj fotografické aplikace klient-server pro chytrý telefon R. Sejkot, R. Šára 01.10.2015
DP,BP,PMI,PRO Autoscaling v Cloud Foundry / cloud, web. prog. 26.03.2015
DP,BP,PMI,PRO Autoscaling v Cloud Foundry / cloud, web. prog. T. Vondra 26.03.2015
DP,PMI Performance modeling over machine learning algorithms T. Vondra 26.03.2015
PTO Detekce únavy a mikrospánku P. Spurný, L. Lhotská 01.03.2015
PTO Simplified Fast SCR Reaction Model with Ammonia Observer and MPC Control O. Šantin, 25.02.2015
PTO       24.02.2015
PTO Raspberry Pi slot car platform D. Martinec, 19.02.2015
PTO Online segmentation from patient monitors at intensive care unit F. Ježek 17.02.2015
PTO Cheap device for production of prototypes of printed circuit boards and MEMS J. Zemánek, 16.02.2015
PTO Extension of the experimental platform for magnetic manipulation Magman J. Zemánek, 16.02.2015
PTO HeadUp Systém (EPSON Glasses - Moverino) P. Pačes, 16.02.2015
PTO Magnetometer with Automatic Distortion Compensation for Indoor Navigation P. Pačes, 16.02.2015
PTO Robotic balls Sphero for education and presentations J. Zemánek, 16.02.2015
PTO SyRoTek - Systém pro robotickou televýuku M. Kulich 16.02.2015
PTO Systém pro měření sil v řízení letadla P. Pačes, 16.02.2015
PTO Implementace algoritmů pro analýzu obrazu pomocí knihovny OpenCV M. Blaško 15.02.2015
PTO Mobilní rozhraní pro plánovač projektů Plantac M. Blaško 15.02.2015
PTO Improvements of the Models in LabLink P. Burget, 13.02.2015
PTO Analogue Optimization Circuits P. Otta, 10.02.2015
PTO Variable depth search for nurse rostering P. Šůcha, 10.02.2015
PTO Zadání týmového projektu Kalibraci aerometrických přístrojů a systémů K. Draxler, 10.02.2015
PTO Broken glass detector J. Šedivý 09.02.2015
PTO Programové vybavení pro kontrolu namáhání teploměrných jímek J. Holub, 09.02.2015
PTO Řešení vzorových projektů s mikrořadiči s jádrem ARM Cortex - M pro akci „Cortex Challenge" J. Fischer, 09.02.2015
PTO Smartphone gate. J. Šedivý 09.02.2015
PTO Visual editor of HTML5 forms and web user interface J. Kufner 07.02.2015
PTO Hexacopter motion and control system J. Roháč, 06.02.2015
PTO Circulation pump test-bench development J. Dostál, 05.02.2015
DP Nasazení multi-agentního rozvrhovacího nástroje do cloud platformy P. Vrba, 05.02.2015
Nasazení multi-agentního systému na průmyslový řídicí automat TECO P. Vrba, 05.02.2015
DP,BP Nástroj pro zpracování událostí ve výrobním systému P. Vrba, 05.02.2015
PTO Development of a water rocket J. Roháč, 04.02.2015
PTO Human body motion capture system J. Roháč, 04.02.2015
PTO Pump control electronics development J. Dostál, 03.02.2015
DP,PMI,PRO Návrh a realizace stereoskopického zařízení pro podporu testování asistenčních systémů vozidel J. Zahradník, R. Šára 12.12.2014
DP,BP Framework for AI System Output Evaluation by Humans P. Baudiš, J. Šedivý 18.11.2014
DP Numerical Entity Extraction from Text P. Baudiš, J. Šedivý 18.11.2014
BP Smart Web Interface for Question Answering System P. Baudiš, J. Šedivý 18.11.2014
DP Implementation of ADAS feature fusion in OpenCL and performance comparison on different platforms J. Šváb, T. Svoboda 31.10.2014
DP Implementation of RPC solution for running of arbitrary SW module on embedded HW J. Šváb, T. Svoboda 31.10.2014
BP,PRO Plánování úloh v cloudu / Ruby prog. T. Vondra 04.06.2014
DP,PMI Škálování clusteru Hadoop v cloudu / správa NoSQL, programování T. Vondra 04.06.2014
DP,BP,PMI,PRO Tvorba webu, mob.aplikace nebo streamingu pro neziskovou TV / web prog., mob.prog., video T. Vondra 04.06.2014
DP,BP,PMI,PRO Vizualizace monitoringu infrastruktury v OpenStacku / cloud, web. programování T. Vondra 04.06.2014
DP,BP Reprezentace proprioceptivních vstupů humanoidního robota iCub pomocí samoorganizujících se map M. Matěj, M. Vavrečka 27.05.2014
DP,BP,SOP,PRO Gaze direction estimation J. Čech 13.05.2014
DP,BP,SOP,PRO Lip activity detector J. Čech 13.05.2014
DP,BP,SOP,PRO Lip reading J. Čech 13.05.2014
DP,BP,SOP,PRO Monocular body height measurement J. Čech 13.05.2014
DP,BP,SOP,PRO Range camera - stereo fusion J. Čech 13.05.2014
PTO Analýza CAN a vývoj pomocných CAN systémů do projektu elektrické formule V. Hlinovský, 19.02.2014
PTO 3D Terrain, Obstacles and Map Support Files Generator for Usage in an EFIS Navigation Display P. Pačes, 18.02.2014
PTO Rozšíření funkcionalit systému SyRoTek M. Kulich 18.02.2014
PTO Advanced tools for Electronic Delivery Book (EDB) M. Huptych 16.02.2014
PTO 3D face morphable model J. Čech 14.02.2014
PTO Formace bezpilotích a pozemních robotů helikoptér v simulátoru V-REP M. Saska 14.02.2014
PTO Roje autonomních helikoptér inspirované živou přírodou M. Saska 14.02.2014
PTO Control of Diesel Particulate Filter (DPF) O. Šantin, 11.02.2014
PTO Langerhans islet counting from microscopy images J. Švihlík 11.02.2014
PTO Měření vlastností nf generátorů J. Kučera, 11.02.2014
PTO Profinet Topology Visualisation and Modelling P. Burget, 10.02.2014
BP Algoritmy počítačové grafiky pro počítačové vidění O. Chum 23.01.2014
DP,BP Blackbox model of energy consumption and perceived comfort in heating of building M. Macaš 22.11.2013
DP,BP Blackbox model spotřeby plynu a vnímaného komfortu při vytápění budovy M. Macaš 22.11.2013
PRO Pokročilá analýza EEG pomocí pravděpodobnostní lokalizace zdrojů M. Vavrečka 08.10.2013
DP,BP Cybersport Ranker J. Šedivý 27.09.2013
DP,BP IndexedDB Designer J. Šedivý 27.09.2013
DP,BP Rozšíření prohlížečů Chrome a Firefox J. Šedivý 27.09.2013
DP Automotive Lighting 23.09.2013
DP,BP Cheating Detection in Online Games O. Pluskal 23.09.2013
DP,PRO Multimodal digital pathology J. Matas 14.07.2013
DP,BP,PMI Vizualizace výrobních plánů zachycených v ontologii P. Vrba 08.07.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Decentralizované prohledávání neznámého prostoru M. Kulich 28.06.2013
BP,PMI,SOP,PRO Demonstrační úlohy pro systém SyRoTek M. Kulich 28.06.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Generování hladké cesty pro autonomní vozidlo M. Kulich 28.06.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Prohledávání neznámého prostoru ve 3D M. Kulich 28.06.2013
DP,BP Tvorba kogniivních modulů pro humanoidního robota Bioloid M. Vavrečka 25.06.2013
DP,PMI Škálování clusteru Hadoop v cloudu / správa NoSQL, programování 17.06.2013
DP,BP Tvorba modelu těla pomocí samoorganizujících se map v humanoidním robotu iCub M. Hoffmann, M. Vavrečka 17.06.2013
BP,PMI,PRO Formace mobilních robotů v úloze autonomního odklízení sněhu z letištních drah M. Saska 11.06.2013
PMI,SOP,PRO Pilot teleoperované čtyř-vrtulové helikoptéry: operátor více-robotických experimentů M. Saska 11.06.2013
DP,BP,PMI,PRO Řízení a stabilizace čtyř-rotorové helikoptér v úloze autonomního přistávání M. Saska 11.06.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Multimodal recognition of objects and victims T. Svoboda 04.04.2013
DP,PMI Advanced signal processing for health care (CTG) L. Lhotská, V. Chudáček 03.04.2013
DP,PMI Advanced signal processing for health care (PPG) L. Lhotská, J. Kužílek 03.04.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Turing's Imitation Game - Transcript Analysis K. Warwick 03.04.2013
DP,BP Nástroj pro porovnání dat v podobných souborech SW nástrojů používaných v průmyslové automatizaci P. Vrba 02.04.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Visual odometry (SLAM) from omnidirectional camera T. Svoboda 29.03.2013
DP Restartování, nebo meta-optimalizace? 07.02.2013
DP,BP,PMI Detekce a analýza hluku v místnosti L. Lhotská, J. Kužílek 28.01.2013
DP,BP,PMI Ovládání místnosti gesty – integrace MS-Kinect nebo Asus-Xtion se systémem Foxtrot D. Novák, J. Doležal 28.01.2013
PMI,SOP WEB server lůžka pro asistovanou osobu L. Lhotská, J. Doležal 28.01.2013
DP Kloubní vzorce v EMG obraze V. Křemen 03.12.2012
DP,BP,PMI 3D vizualizace v multi-agentních systémech P. Kadera 20.11.2012
DP,BP,PMI Konfigurační nástroj pro multi-agentní simulátor elektrické rozvodné sítě P. Kadera 20.11.2012
DP,BP,PMI Multi-agentní systém pro simulaci energeticky autonomních komunit P. Vrba 20.11.2012
DP,BP,PMI Rozhraní pro komunikaci mezi multi-agentním systémem a sensory/akčními členy mechatronického systému P. Vrba 20.11.2012
BP Návrh a implementace grafického rozhraní pro rozpoznávání vývojových diagramů M. Bresler 14.11.2012
DP,BP,PMI Smart Grid: Intelligent Scheduling of Hybrid and Electric Vehicles Storage Capacity M. Macaš 30.10.2012
PMT Automated processing of eye-movement signals 27.10.2012
DP,BP,PMI Automated processing of eye-movement signals M. Macaš 27.10.2012
PMI Smart Grid datasets: Survey M. Macaš 27.10.2012
DP,BP Smart Grid: Computer Analysis of Electricity Distribution Data M. Macaš 27.10.2012
DP,BP,PMI,PRO Analýza síňových elektrogramů. V. Křemen 04.10.2012
DP,BP,PMI,PRO Analýza svalových signálů EMG. V. Křemen 04.10.2012
DP,BP,PMI,PRO Biofeedback svalové aktivity. V. Křemen 04.10.2012
DP,BP,PMI,PRO Klasifikace složitosti síňových elektrogramů. V. Křemen 04.10.2012
BP,PMI,PRO Webová aplikace pro analýzu intrakardiálních signálů V. Křemen 04.10.2012
DP,BP,PMI Art Gallery Problem J. Faigl 02.10.2012
BP,PMI Rychlá vizualizace senzorických dat J. Faigl 02.10.2012
DP,BP,PMI Self-Organizing Map (SOM) - paralelní implementace J. Faigl 02.10.2012
DP,BP,PMI Úloha pokrývání polygonů J. Faigl 02.10.2012
DP,BP,PMI Algoritmy pro analýzu HRV J. Kužílek 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Aplikace pro analýzu intrakardiálních signálů V. Křemen 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Automatický popis stupně frakcionace intrakardiálních signálů V. Křemen 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Klasifikátory intrakardiálních signálů V. Křemen 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Měření high density EMG signálů V. Křemen 17.09.2012
DP,BP,PMI Rekurentní neuronové sítě pro zpracování biosignálů M. Macaš 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Snímání EMG signálů a využití lineárních elektrodových polí V. Křemen 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Koordinace a stabilizace pohybu robotů ve formaci M. Saska 25.06.2012
DP,BP,PMI,PRO Plánování a řízení robotu imitujicího robotický roj M. Saska 25.06.2012
DP,BP,PMI,PRO Řízení autonomních helikoptér pro potřeby robotického roje M. Saska 25.06.2012
DP,BP Aplikace pro učení se libovolnému jazyku pomocí obrázkové databáze 31.05.2012
DP,BP Detekce specifických korelátů v EEG během spánku i vigility V. Gerla, L. Lhotská 13.05.2012
DP,BP,PMI,SOP,PRO Robotická platforma pro realizaci rojů inspirovaných přírodou M. Saska 14.02.2012
DP,BP,PMI,PRO Plánování pohybu formace M. Saska 13.02.2012
BP,PMI Kognitivní modelování v simulačním software Emergent K. Štěpánová, M. Vavrečka 11.11.2011
DP,BP Tvorba úloh pro psychologické měření v součinosti s EEG měřením K. Štěpánová, M. Vavrečka 11.11.2011
DP,BP,PMI,PRO Analýza chování neuronové sítě umělých bytostí P. Nahodil, J. Vítků 08.11.2011
DP,BP,PMI,PRO Evoluce společenství autonomních agentů P. Nahodil, J. Vítků 08.11.2011
DP,BP,PMI,PRO Porovnání a evaluace současných typů levných 3D senzorů (MS Kinect, Asus Xtion) J. Hrdlička, J. Wild 17.10.2011
DP,BP,PMI,PRO Synchronizace více 3D senzorů (MS Kinect) pro real-time modelování lidského těla J. Hrdlička, J. Wild 17.10.2011
DP,BP,PMI,PRO Využití 3D senzorů (MS Kinect) pro rehabilitační aplikace v prostředí .NET J. Hrdlička, J. Wild 17.10.2011
DP,BP,PMI,PRO Vývoj multiplatformní knihovny pro přístup k API 3D senzoru (MS Kinect) J. Wild, J. Hrdlička 17.10.2011
PMI Formulace zátěžového testu a grafická interpretace výsledku V. Eck 05.09.2011
PMI Grafické zobrazení měřených dat a jejich geometrická aproximace V. Eck 05.09.2011
BP Grafika v Matlab -Simulinku V. Eck 05.09.2011
BP Hudební vyjádření obrazu a obrazové vyjádření hudby V. Eck 05.09.2011
PMT Interaktivní systém pro presentaci modelů V. Eck 05.09.2011
PMI Modelování operátora při psychické a fyzické zátěži V. Eck 05.09.2011
BP Modelování v Matlab -Simulinku V. Eck 05.09.2011
DP Multimediální modelování a simulace biosystémů a bioprocesů V. Eck 05.09.2011
BP Návrh prstokladu počítačem V. Eck 05.09.2011
BP Notový záznam a genetická informace V. Eck 05.09.2011
PMI Operátor v Matlabu V. Eck 05.09.2011
BP Vztahy mezi tepem a systolickým a diastolickým krevním tlakem V. Eck 05.09.2011
DP,BP Určení významu víceznačných slov pomocí vizuální informace M. Vavrečka 27.07.2011
DP NoSQL databases J. Šedivý 01.07.2011
DP,PMI WEB client J. Šedivý 24.06.2011
DP,PMI Android aplikace J. Šedivý 23.06.2011
DP Datové struktury pro Cloud Computing J. Šedivý 23.06.2011
DP,SOP Hybrid Cloud J. Šedivý 23.06.2011
DP,PMI iPad aplikace J. Šedivý 23.06.2011
DP JavaScript tester J. Šedivý 23.06.2011
DP,PMI Malware Behavior Classification J. Šedivý 23.06.2011
DP,PMI Mobilní aplikace v HTML 5 J. Šedivý 23.06.2011
DP,PMI Návrh REST sérvrové části J. Šedivý 23.06.2011
DP,BP,PMI,PRO Agentní technologie pro inteligentní multi-modální dopravní systémy 07.06.2011
DP,BP Characterisation of ber and vessel elements in pulp suspension images J. Matas 19.05.2011
DP,BP,PMI,PRO Lokalizace helikoptéry pomocí fůze senzorických dat 18.05.2011
DP,BP,PMI,PRO Lokalizace helikoptéry pomocí fůze senzorických dat 18.05.2011
DP,BP,PMI,SOP,PRO pagemove plugin pro dokuwiki T. Svoboda, J. Kreps 18.05.2011
DP,BP,PMI,PRO Použití chytrých telefonů pro inteligentní sdílení dopravních prostředků v reálném čase M. Jakob, O. Vaněk 30.03.2011
PTO Interaktivní hra modelující pirátství a protipirátské aktivity v Indickém oceánu B. Bošanský, 10.02.2011
DP,BP,PMI Rozpoznávání emocí ze signálů EEG pomocí skrytých Markovských modelů M. Macaš 09.02.2011
PTO Aktivní navigace a její vliv na EEG signál M. Vavrečka 01.02.2011
PTO Modelování reprezentace prostorových vztahů M. Vavrečka 01.02.2011
PTO Projekt EEGLab M. Vavrečka 01.02.2011
DP Development of Signal Compatibility Tool M. Šmíd 10.01.2011
DP,BP Databázová struktura pro ukládání biomedicínských dat M. Burša, L. Lhotská 29.11.2010
PMT Distributed computing in Java (PMT) M. Burša, L. Lhotská 29.11.2010
DP,BP,PMI Fraktální metody analýzy M. Burša, L. Lhotská 29.11.2010
DP,BP,PMI Vizualizace metody ACO-DTree M. Burša, L. Lhotská 29.11.2010
DP,BP,PMI,SOP,PRO Vizualizace EEG dat M. Vavrečka 18.11.2010
DP,BP High Performance Computing - Supercomputing with Tesla GPUs J. Šedivý 15.11.2010
DP Crop invariant frames I. Váňová, R. Šára 10.11.2010
DP Detekce manuálně rozmazaných hran S. Saic, R. Šára 10.11.2010
DP Detekce nekonzistentnosti v CFA S. Saic, R. Šára 10.11.2010
DP Intelligent algorithms for image viewers M. Šorel, R. Šára 10.11.2010
DP Removing lens flare from digital photographs II M. Šorel, R. Šára 10.11.2010
DP Segmentace (bio)medicínských 3D dat M. Šorel, R. Šára 10.11.2010
DP Softwarová aplikace pro FRET analýzu F. Šroubek, R. Šára 10.11.2010
DP Zpracování obrazu pro bioinformatiku J. Schier, R. Šára 10.11.2010
DP Detecting Double MPEG S. Saic, R. Šára 03.11.2010
DP Detecting Double MPEG S. Saic, 03.11.2010
DP,BP,PMI Detekce arytmií v EKG s využitím ICA a EMD M. Huptych, J. Kužílek 27.10.2010
DP,BP,PMI,SOP Analýza stávajících statistických dat emailů J. Šedivý 15.10.2010
DP,BP,PMI Android helpdesk J. Šedivý 15.10.2010
DP,BP,PMI Archivace emailů J. Šedivý 15.10.2010
DP,BP,PMI Customer Relation System as SaaS J. Šedivý 15.10.2010
DP,BP,PMI,SOP,PRO PTZ virtuální kamera z všesměrového obrazu T. Svoboda 15.10.2010
DP,BP,PMI,PRO Mobilní telefon jako dálkoměr-hloubkoměr-pravítko Z. Míkovec, J. Matas 10.10.2010
DP,BP,PMI Modelování a sledování identity s pomocí detektoru obličejů ve videu J. Matas 10.10.2010
DP,PMI Sekvenční rozhodování v počítačovém vidění J. Matas 10.10.2010
DP,BP,PMI On-line interaktivní hra "Adenský záliv" M. Jakob 05.10.2010
DP,BP,PMI,PRO Využití agentních technik pro boj s námořním pirátstvím M. Jakob, O. Vaněk 05.10.2010
DP,BP,PMI,SOP,PRO CTG prohlížeč pro mobilní platformu (Android) V. Chudáček, M. Huptych 16.09.2010
DP,BP,PMI,SOP Detekce makro T-wave alternans (macro-TWA) V. Chudáček 16.09.2010
DP,BP,PMI Klasifikace kardiotokografických dat při porodu V. Chudáček 16.09.2010
DP,BP,PMI,PRO Agentní simulace (velko)města M. Jakob 13.09.2010
DP,BP,PMI,PRO Mobilní aplikace pro inteligentní podporu mobility na platformě Android M. Jakob 10.09.2010
BP Distribuovaný výpočet SOM map M. Vavrečka 17.05.2010
PTO 3D rekonstrukce Prahy z Google Street View 12.02.2010
PTO Distribuce 3D fyzikálního simulatoru JBullet P. Novak, 12.02.2010
PTO Informační systém pro multizdrojové financování Z. Kouba 12.02.2010
BP Rychlá 2D konvoluce, v Matlabu, modul do souboru příkladů V. Hlaváč 11.02.2010
PTO Geolokalizace v síťové bezpečnosti 10.02.2010
PTO Vizualizace dat o námořním provozu na platformě NASA WorldWind 09.02.2010
DP Automatická eliminace EEG artefaktů při dlouhodobém monitorování L. Lhotská 05.02.2010
BP,PMI Bezpečná komunikace ve zdravotnictví D. Steiner, L. Lhotská 05.02.2010
DP,BP,PMI Databáze průběhů EKG L. Lhotská 05.02.2010
BP EEG artifacts removal by using adaptive filtering V. Radisavljevič Djordjevič, L. Lhotská 05.02.2010
PTO Implementace korektniho zobrazovani zemskeho povrchu (plasticka krajina) pro system AgentFly 05.02.2010
PTO Rozšíření algoritmu POEMS a demonstrace jeho použití J. Kubalík 02.02.2010
PTO Analýza dat genové exprese u nemocných s polycytemií vera 01.02.2010
DP,BP,PMI Ordinální asociační pravidla - efektivní implementace metody 01.02.2010
DP,BP,PMI,SOP Chytré prohledávání videoobsahu - Smart Videobrowsing and Search T. Svoboda 12.12.2009
DP,BP,PMI,SOP Learnable predictors for detection and tracking in images and videos T. Svoboda 12.12.2009
BP,PMI,SOP,PRO Nelineární a neinteraktivní přístup ke snímkům ve videu T. Svoboda 12.12.2009
BP,PRO Aplikace přírodou inspirovaných optimalizačních algoritmů–metaheuristik. R. Málek, J. Lažanský 04.11.2009
BP,PMI,PRO Stavba 3D mapy prostředí neuronovými sítěmi 21.10.2009
DP Hodnocení použitelnosti předpovědí různých regresních modelů 16.10.2009
DP,BP Metoda promítnutí pozici cíle na libovolnou pozici v kruhové aréně 16.10.2009
DP,BP Metoda promítnutí variabilních orientačních značek 16.10.2009
DP Moderní evoluční algoritmy pro hledání oblastí s vysokou fitness 16.10.2009
DP Moderní regresní metody při dobývání znalostí z dat 16.10.2009
DP Použití teorie kopulí v evolučních algoritmech 16.10.2009
DP Studium a srovnávání hlavních typů evolučních algoritmů 16.10.2009
DP Urychlení evolučních algoritmů pomocí neparametrické regrese 16.10.2009
DP Urychlení evolučních algoritmů pomocí gaussovských procesů 16.10.2009
DP Urychlení evolučních algoritmů pomocí rozhodovacích stromů a jejich zobecnění 16.10.2009
DP Vizualizace dat při konstrukci regresních modelů 16.10.2009
DP Vizualizace dat při vícecestném třídění 16.10.2009
DP Vizualizace dat pro klasifikační a regresních stromy 16.10.2009
DP Využití jádrových funkcí k urychlení evolučních algoritmů 16.10.2009
DP Využití umělých neuronových sítí k urychlení evolučních algoritmů 16.10.2009
DP Evoluční kombinování klasifikátorů 15.10.2009
DP Objevování zajímavých znalostí v datech pomocí genetických algoritmů 15.10.2009
DP Využití metod návrhu experimentů v genetických algoritmech 15.10.2009
DP,BP Lokalizace mobilního robotu K. Košnar 14.10.2009
DP,BP Navigace robotu využívající saturované generalizované Voroného diagramy K. Košnar 14.10.2009
DP POMDP plánování akcí mobilního robotu K. Košnar 14.10.2009
DP,BP,PMI Metody předzpracování dat pro Data mining L. Vysloužilová 05.10.2009
DP,BP,PMI Vizualizace dat jako podpora pro Data mining L. Vysloužilová 05.10.2009
DP,BP Minimalizace interindividuální variability v EEG signálu M. Vavrečka 29.09.2009
DP,BP Statistická analýza EEG příznaků M. Vavrečka 29.09.2009
DP,BP,PMI 3D uživatelské rozhraní M. Uller 23.09.2009
DP,BP,PMI Programovatelný částicový systém M. Uller 23.09.2009
DP,BP,PMI Univerzální editor stromových struktur M. Uller 23.09.2009
PMI Experimenty s Levensteinovou nepodobností V. Hlaváč 02.09.2009
BP Reprezentace barvy lidské kůže v barevném prostoru V. Hlaváč 02.09.2009
BP Vektorizace křivek, v Matlabu, modul do souboru příkladů V. Hlaváč 02.09.2009
DP,BP Systém pro selekci pří­znaků z EEG signálu M. Vavrečka 11.08.2009
DP,BP,PMI Healthy computer controller (keyboard replacement) M. Uller, P. Pudlák 10.04.2009
DP,BP,PMI Peer-to-peer backup system based on BitTorrent M. Uller, P. Pudlák 10.04.2009
DP,BP Analýza dat Českého registru dárců krvetvorných buněk D. Steiner, L. Lhotská 09.02.2009
DP Grafická vizualizace medicínských dat D. Steiner, L. Lhotská 09.02.2009
DP Informační systém pro HLA laboratoř D. Steiner, L. Lhotská 09.02.2009
DP,BP,PMI Informační systém pro zpracování krvetvorných buněk D. Steiner, L. Lhotská 09.02.2009
DP,BP Znalostní klasifikace J. Kléma 30.01.2009
DP,BP,PMI Accessible GUI M. Uller 06.10.2008
DP,BP,PMI Domain Specific Languages M. Uller 06.10.2008
DP,BP,PMI MiniSmalltalk M. Uller 06.10.2008
DP,BP,PMI Vizualizace programovych struktur M. Uller 06.10.2008
DP,BP,PMI Vizualni programovani M. Uller 06.10.2008
DP,BP,PMI Podpora pro zpracování a zobrazení maticových dat 01.10.2008
DP,BP,PMI Schellingův model segregace a shlukování M. Macaš 25.09.2008
DP,BP Vliv emočního prožívání na EEG signál M. Vavrečka 27.08.2008
DP,PMI Návrh společného popisu služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému J. Bezdicek, 04.07.2008
DP,BP EEG koreláty odlišných referenčních rámců při vnímání prostoru M. Vavrečka 24.06.2008
Využití ontologií pro inteligentní správu portfolia produktů 18.06.2008
DP,BP,PMI ECG Fitting M. Burša, L. Lhotská 06.04.2008
PMT Telemedicínské aplikace s využitím chytrých telefonů a tabletů M. Burša, L. Lhotská 04.03.2008
PMI Modely robotů a prostředí pro simulátor Stage J. Faigl 26.02.2008
DP,BP,PMI Modul ICP lokalizace mobilního robotu pro systém Player J. Faigl 26.02.2008
DP,BP MTSP - Problém více obchodních cestujících s MinMax kritériem J. Faigl 26.02.2008
DP,BP,PMI Úloha Pursuit-Evader J. Faigl 26.02.2008
DP N-planes - Využití metody n-těles v řízení letového provozu D. Šišlák 21.02.2008
DP Probability Safety Nets - ATC Safety Nets postavené na pravděpodobnosti budoucí trajektorie D. Šišlák 21.02.2008
DP,PMI Využití procesních postupů při návrhu multiagentních systémů B. Bošanský, L. Lhotská 21.02.2008
DP,BP,PMI,SOP Vyhodnocení rozvržení střihu ve vícekamerové sekvenci P. Doubek 13.02.2008
BP Plánování týmových akcí v multi-agentních systémech M. Jakob 11.02.2008
DP,PMI Distribuovaný IM systém J. Vokřínek, J. Bíba 05.02.2008
PMI Extended sniffer agent for observing non-trivial communication protocols J. Vokřínek, J. Bíba 05.02.2008
PMI Logical analyzer for a visualization of multi-agent simulations J. Bíba, J. Vokřínek 05.02.2008
PMI Logický analyzátor pro vizualizaci výsledků multi-agentní simulace J. Bíba, J. Vokřínek 05.02.2008
PMI Měření zátěže a výkonu multiagentních systémů D. Šišlák, J. Vokřínek 05.02.2008
PMI Multiagentní systém na PDA a platformách s omezenými zdroji D. Šišlák, M. Pěchouček 05.02.2008
PMI Renegotiable Competitive Contract Net Protocol for flexible cooperation in competitive environments J. Bíba, J. Vokřínek 05.02.2008
PMI Renegotiable Competitive Contract Net Protocol pro flexibilní spolupráci v kompetitivním prostředí J. Bíba, J. Vokřínek 05.02.2008
PMI Rozšířený sniffer agent pro sledování netriviálních komunikačních protokolů J. Vokřínek, J. Bíba 05.02.2008
DP Vyjednávací protokoly pro flexibilní spolupráci v kompetitivním prostředí J. Bíba, J. Vokřínek 05.02.2008
BP,PMI Algoritmy pro on-line detekci oka ve videosignálu M. Fejtová 22.01.2008
DP,BP,PMI Katalog modelů lidského těla M. Fejtová 22.01.2008
PMI Nalezení grafických objektů znázorňujících různé části lidského těla M. Fejtová 22.01.2008
DP,BP,PMI Návrh a implementace databáze pro ukládání obrázků a videosouborů M. Fejtová 22.01.2008
BP,PMI Přehled volně dostupných grafických enginů pro tvorbu vlastních virtuálních světů M. Fejtová 22.01.2008
PMI Regulovatelná citlivost myši M. Fejtová 22.01.2008
DP,BP,PMI Vytvoření hlasového modulu s možností přehrávajícího zvukové formáty WAV/PM M. Fejtová 22.01.2008
PMI Vytvoření inteligentní softwarové klávesnice M. Fejtová 22.01.2008
BP,PMI Vytvoření knihovny Flashových modulů M. Fejtová 22.01.2008
PMI Vytvoření programového modulu pro predikci textu M. Fejtová 22.01.2008
BP,PMI Vytvoření souboru standardizovaných úloh pro snímání očních pohybů M. Fejtová 22.01.2008
BP,PMI Vytvoření souboru úloh pro trénování ovládání kurzoru motoricky handicapovaným člověkem M. Fejtová 22.01.2008
DP,BP,PMI Zmapování speciálních funkcí operačního systému MS Windows M. Fejtová 22.01.2008
BP,PMI,SOP Visualisation of graphs in 3D 18.01.2008
DP,BP,PMI,SOP Vizualizace grafů ve 3D 18.01.2008
DP HLA genetická příbuznost Čechů s ostatními národy D. Steiner, L. Lhotská 07.01.2008
BP,PMI Mezinárodní Informační systém EMDIS pro registry dárců kostní dřeně - stav implementace D. Steiner, L. Lhotská 07.01.2008
DP,BP,PMI,SOP Adaptive Optimization F. Železný 09.11.2007
DP Adaptivní optimalizace F. Železný 09.11.2007
BP GRID computing F. Železný 09.11.2007
DP,BP,PMI,SOP Relacni data mining s genetickymi algoritmy F. Železný 09.11.2007
BP,PMI Měření systémového zatížení v programovacím jazyce Java M. Rollo 06.11.2007
DP Aplikace strojového učení pro zpracování lékařských dat L. Lhotská 02.11.2007
DP Aplikace znalostních systémů pro zpracování lékařských dat L. Lhotská 02.11.2007
DP,BP,PMI Databáze grafoelementů EEG L. Lhotská 02.11.2007
PMI Shlukování pomocí přírodou inspirovaných metod M. Macaš, L. Lhotská 02.11.2007
BP Využití metod umělé inteligence pro vyhodnocování lékařských dat L. Lhotská 02.11.2007
PMI Využití metod umělé inteligence pro vyhodnocování lékařských dat L. Lhotská 02.11.2007
BP,SOP Porovnání algoritmů pro sledování pohybujících objektů T. Svoboda 01.11.2007
DP,BP,PMI Detekce a sledování hlavy v kognitivním multikamerovém systému T. Svoboda 31.10.2007
BP,PMI Programové rozhraní pro Matlab a digitální kamery v Linuxu T. Svoboda 31.10.2007
BP Vyvažování zátěže multiagentních systémů J. Vokřínek, D. Šišlák 31.10.2007
DP Vyvažování zátěže multiagentních systémů J. Vokřínek, D. Šišlák 31.10.2007
BP,PMI Zacleneni sitovych, USB a aktivnich kamer do MultiCam systemu P. Doubek 31.10.2007
DP,BP,PMI,SOP Detektor oblasti zaujmu pre hladanie korespondencii M. Perďoch, J. Matas 30.10.2007
PMI Efektivní implementace interpolace obrazové funkce M. Matoušek 30.10.2007
DP Hledání korespondencí pomocí rozkladu obrazu epipolární roviny M. Matoušek 30.10.2007
DP,BP,PMI Přibližné závislosti v relačních datech J. Kléma 30.10.2007
DP,BP,PMI,SOP Spolahliva detekcia kontury pre rozpoznavanie a segmentaciu objektov M. Perďoch, J. Matas 30.10.2007
PMI Implementace evolučního algoritmu pro návrh logických obvodů J. Kubalík 03.10.2007
PMT Lékařská aplikace na palmtopech P. Aubrecht 01.10.2007
DP,BP Metody předzpracování a vizualizace dat P. Aubrecht 01.10.2007
PMT Model vzdáleného ovládání domu P. Aubrecht 01.10.2007
DP,BP Navigace v ontologii P. Aubrecht 01.10.2007
DP Analýza pohybu kapaliny pomocí metod digitálního zpracování obrazu M. Urban 20.09.2007
DP Segmentace textu pomocí EM algoritmu M. Urban 20.09.2007
PMI Model vlivu psychické zátěže na fyziologické veličiny M. Šorf 19.09.2007
BP Software pro hodnocení 3D tvaru páteře pomocí snímků z moiré systému M. Šorf 19.09.2007
DP Software pro hodnocení 3D tvaru páteře pomocí snímků z moiré systému M. Šorf 19.09.2007
BP Zpracování kožního odporu M. Šorf 19.09.2007
DP Zpracování kožního odporu M. Šorf 19.09.2007
DP,BP,PMI Immunocomputing 31.08.2007
DP,BP,PMI Immunocomputing: Discrete Immune Network Models 31.08.2007
DP,BP,PMI Odhad parametrů obrazového strukturálního modelu T. Svoboda 17.08.2007
PMI Detekce landmarků v obraze pro účely lokalizace mobilního robotu L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
PMI Globální lokalizace v prostoru se známou mapou prostředí L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Implementace symetricko-perturbačních map pro lokalizaci mobilních robotů L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Lokalizace v prostoru na bázi fúze inercialních senzorů a laserového dálkoměru L. Přeučil 28.06.2007
BP Lokalizace využívající particle filtry s KLD vzorkováním L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Mapování neznámého prostředí mobilním robotem L. Přeučil 28.06.2007
PMI Metody pro reprezentaci a správu trojrozměrného modelu světa pro mobilní robotiku L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Modely prostředí založené na symetricko-perturbačním modelu prostředí L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Prost M. Urban 28.06.2007
DP Srovnání lokalizačních metod pro mobilní robotiku L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Systém pro inerciální a asistovanou navigaci osob ve vnitřním prostředí L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
PMI Témata vypsaná skupinou Inteligentní Mobilní Robotiky L. Přeučil 28.06.2007
BP Tvorba 3D modelu prostředí L. Přeučil 28.06.2007
PMI Vizualizace trojrozměrného modelu prostředí L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Vizuální lokalizace mobilního robotu v prostředí L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP,BP,PMI Fuzzy metody v bezkontaktním systému člověk-stroj 12.03.2007
BP Pokrocila diagnostika automobilovych systemu M. Pěchouček, D. Pavlíček 01.02.2007
BP Metody umělé inteligence v makroekonomii 26.01.2007
PMT Komunikační protokol dohledového systému Z. Kouba, P. Aubrecht 11.01.2007
BP,PMI Porovnání existujících multiagentních platforem M. Rollo, M. Pěchouček 10.01.2007
PMT Security plug-in for Mozilla Firefox/Thunderbird M. Rehák, M. Pěchouček 10.01.2007
BP Simulované žíhání J. Lažanský 04.01.2007
DP Kognitivní multikamerový systém pro telepresenci a virtuální realitu. T. Svoboda 03.01.2007
DP,BP,PMI Extrakce informací z lékařských textů M. Žáková, O. Štěpánková 30.10.2006
DP Hledání znalostí v reálných genetických datech O. Štěpánková 28.10.2006
DP Inkrementální výběr nejvhodnějších atributů pro strojové učení O. Štěpánková 28.10.2006
DP Paralelní a distribuované výpočty pro dobývání znalostí z dat O. Štěpánková 28.10.2006
DP ROC křivky ve strojovém učení O. Štěpánková 28.10.2006
DP Výběr atributů relevantních pro dané rozhodnutí O. Štěpánková 28.10.2006
DP,BP,PMI Algoritmus pro rozpoznání zavřeného oka v databázi snímků oka O. Štěpánková 19.10.2006
BP,PMI Databáze slov jako podpora pro psaní bez klávesnice O. Štěpánková 19.10.2006
BP,PMI Návrh a implementace hry vhodné pro ovládání očima O. Štěpánková 19.10.2006
BP,PMI Dáma - implementace inteligentního protihráče O. Štěpánková 17.10.2006
BP,PMI Zpřístupnění ovládání domácích spotřebičů osobám s omezenou pohyblivostí M. Fejtová 17.10.2006
DP Analýza aktivity jednotlivých neuronů v časové oblasti M. Fejtová 16.10.2006
DP Analýza časové souslednosti grafoelementů v kanálech EEG M. Fejtová 16.10.2006
DP Automatické hodnocení Evokovaných potenciálů z EEG M. Fejtová 16.10.2006
DP Automatické vyhledávání aktivity jednotlivých neuronů (Clustering) M. Fejtová 16.10.2006
DP,BP,PMI Knihovna vi komponent M. Fejtová 16.10.2006
DP Vlnková transformace EEG signálu M. Fejtová 16.10.2006
DP,BP,PMI Vytvoření programové podpory pro kompenzaci vývojové dyslexie M. Fejtová 16.10.2006
DP,BP,PMI Vytvoření programové podpory pro rehabilitaci očních svalů M. Fejtová 16.10.2006
DP Aplikace evolučních algoritmů pro optimalizační problémy J. Kubalík 18.09.2006
PMI Diverzitou řízený evoluční algoritmus J. Kubalík 18.09.2006
PMI Evoluční algoritmy pro dynamické optimalizace J. Kubalík 18.09.2006
PMI Evoluční algoritmy využívající koncept stárnutí J. Kubalík 18.09.2006
PMI Genetický algoritmus CHC J. Kubalík 18.09.2006
BP Heterogenní paralelní genetický algoritmus J. Kubalík 18.09.2006
BP Návrh řadicích sítí pomocí evolučních algoritmů J. Kubalík 18.09.2006
BP Počítání maximální rezidenční doby částic v peci J. Kubalík 18.09.2006
PMI Sekvenční genetické algoritmy J. Kubalík 18.09.2006
BP Sekvenční multipopulační genetický algoritmus J. Kubalík 18.09.2006
BP Směrovací problém pomocí evolučních algoritmů J. Kubalík 18.09.2006
PMI Senzorický nárazník pro mobilního robota L. Přeučil 11.09.2006
DP Multiagentní systém na PDA a platformách s omezenými zdroji M. Pěchouček, M. Rehák 30.06.2006
DP,BP,PMI Vizualizace sociálních struktur multi-agentních systémů M. Pěchouček, M. Rehák 30.06.2006
DP Ovlivnění simulace umělého života uživatelem za jejího běhu P. Nahodil 23.03.2006
DP Řízení agentů-animátů v doméně umělého života P. Nahodil 23.03.2006
PMI Webový editor databáze lékařských vyšetření K. Matoušek 24.02.2006
BP Čárový kód ve zdravotnictví J. Potůček, 09.12.2005
DP Čárový kód ve zdravotnictví 09.12.2005
BP Specializované medicínské moduly J. Potůček, 09.12.2005
DP Specializované medicínské moduly 09.12.2005
PMI Hopfieldova síť z pohledu simulací umělého života P. Nahodil 08.11.2005
BP Robotické simulátory L. Přeučil, K. Košnar 17.10.2005
DP Přehled zkoušek in-vitro diagnostických zdravotnických prostředků podle techn.norem P. Nahodil 07.10.2005
DP Přehled zkoušek neaktivních zdravotnic. prostředků podle tech.norem harmonizovaných k NV 336/2004 Sb P. Nahodil 07.10.2005
DP Inferenční stroj nad ontologií času s využitím databáze K. Matoušek 22.09.2005
BP Vizualizace ontologií v nastrojích Cipher Knowledge Framework K. Matoušek 22.09.2005
DP Adaptivní regulace elektrického přímotopu V. Chalupa 19.09.2005
DP Adaptivní regulace malé vytápěcí soustavy V. Chalupa 19.09.2005
DP Strojové učení v úloze vyhodnocování očních pohybů O. Štěpánková 19.09.2005
PMI Analýza polygonálních map L. Přeučil 12.09.2005
PMI Plánování cesty s cílem kompletního pokrytí plochy L. Přeučil 12.09.2005
BP Přesné stereoskopické párování­ J. Čech 12.09.2005
PMI Vzdálené řízení robotu pomocí internetového rozhraní L. Přeučil 12.09.2005
PMI FuTy – Furniture Tycoon J. Hodík, J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Integrace JADE agenta a J2EE aplikačního serveru J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Integrace JADE agenta a Web Services J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Multiagentní systém pro distribuovanou spolupráci J. Vokřínek 09.09.2005
BP Multiagentní systémy a Web Services J. Vokřínek 09.09.2005
DP Multiagentní systémy a Web Services J. Vokřínek 09.09.2005
BP Plánování a přeplánování v reálném čase v prostředí multiagentních systémů J. Vokřínek, M. Pěchouček 09.09.2005
DP Plánování a přeplánování v reálném čase v prostředí multiagentních systémů J. Vokřínek, M. Pěchouček 09.09.2005
PMI Plánování a přeplánování v reálném čase v prostředí multiagentních systémů J. Vokřínek, M. Pěchouček 09.09.2005
PMI Simulace v prostředí multiagentních systémů J. Vokřínek 09.09.2005
BP Spolupráce agentů v distribuovaném prostředí J. Vokřínek 09.09.2005
DP Spolupráce agentů v distribuovaném prostředí J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Spolupráce agentů v distribuovaném prostředí J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Spolupráce autonomních kooperujících agentů pro řešení krizových situací J. Vokřínek, M. Pěchouček 09.09.2005
DP TAC SCM – sdílení informace M. Pěchouček, J. Hodík 09.09.2005
PMI Trading Agent Competition – Supply Chain Management J. Hodík, M. Pěchouček 09.09.2005
PMI Určování polohy robotu odometrií L. Přeučil 09.09.2005
PMI Virtuální organizace J. Hodík, J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Možnosti využití Bluetooth komunikace pro tréninkové přípravky systému I4Control® O. Štěpánková, V. Fabián 02.09.2005
PMI Návrh struktury informačního systému pro praktické lékaře O. Štěpánková, V. Fabián 02.09.2005
PMI Oscilometrický tonometr s USB a GSM modulem O. Štěpánková, V. Fabián 02.09.2005
PMI SW pro vyhodnocení oscilometrických pulsací krevního tlaku O. Štěpánková, V. Fabián 02.09.2005
BP Distribuované prohledávání stavového prostoru pomocí multiagentních systémů M. Pěchouček 30.08.2005
BP Řízení provozu vozidel na dálnici pomocí multiagentních systémů M. Pěchouček 30.08.2005
BP Soubor příkladů ze zpracování lékařských dat L. Lhotská 01.07.2005
DP,BP,PMI Agenti a Grid M. Pěchouček, M. Rehák 10.05.2005
DP Efektivní plánování týmové akce v prostředí RobocupRescue M. Pěchouček, P. Benda 10.05.2005
PMI Peer-to-Peer sítě jako prostředí pro multiagentní systém M. Rehák, M. Pěchouček 10.05.2005
PMI Plánování záchranných akcí P. Benda, M. Pěchouček 10.05.2005
DP Generování 3D animovaných scén a jejich snímání několika kamerami současně T. Svoboda 06.05.2005
DP Kooperativní strategie pro pokrytí plochy L. Přeučil 06.05.2005
PMI Robotické simulátory L. Přeučil, K. Košnar 06.05.2005
PMI Podobnostní statistiky pro stereoskopické párování J. Čech 04.05.2005
DP Využití sociálních znalostí v multiagentních systémech V. Mařík 14.09.2004
DP Aplikace technik znalostního managementu v systému pro správu publikací Z. Kouba, J. Uhlíř 10.09.2004
DP Správa dokumentů s využitím metod managementu znalostí Z. Kouba 10.09.2004
DP Tvorba anotací pro sémantický web Z. Kouba 10.09.2004
BP Tvorba sémantických anotací dokumentů Z. Kouba 10.09.2004
PMI Zpracování sémantických anotací dokumentů Z. Kouba 10.09.2004
DP Detekce a analýza pohybu v obraze M. Urban 09.09.2004